of 60220 LinkedIn

Helft van huishoudens aan lokale duurzame stroom in 2020

De helft van de huishoudens kan op lokaal opgewekte groene energie draaien, blijkt uit een analyse van Arcadis die in opdracht van VNG is uitgevoerd.

Een combinatie van lokaal opgewekte windenergie en zonne-energie is financieel rendabel, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele energie en zorgt voor werkgelegenheid. Als er ‘aanvullende financiële maatregelen’ worden getroffen, kan in 2010 de helft van de Nederlandse huishoudens beschikken over lokaal opgewekte groene stroom.

Maatschappelijke kosten baten analyse

Dat blijkt uit een zogeheten maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) die in opdracht van VNG is uitgevoerd door adviesbureau Arcadis. Dinsdag overhandigde VNG-directeur Kees Jan de Vet het rapport aan de Vaste Kamercommissie Economische Zaken.

Goedkoper dan fossiel 

Met een verhoging van vier cent van de energiebelasting op grijze stroom wordt groene stroom even duur of zelfs iets goedkoper dan uit fossiele bronnen opgewekte energie. De huishoudens moeten volgens Arcadis toevlucht nemen tot een mix van minimaal vijftig procent windenergie en maximaal vijftig procent zonne-energie. In dat geval zijn de maatschappelijke baten gelijk of zelfs hoger dan de kosten, aldus de onderzoekers.

Financieel rendabel
De nadruk op wind is logisch. Windenergie is immers nu al financieel rendabel, maar stuit soms op bezwaren als zichthinder, geluidbelasting en natuur (vogels), zoals bleek bij de plannen voor een windmolenpark bij Urk. Zonne-energie is meer maatschappelijk geaccepteerd, maar is daarentegen nog niet financieel rendabel, aldus Arcadis.

Werkgelegenheid
Opmerkelijk is wel dat zonne-energie 45 duizend arbeidsjaren aan werkgelegenheid oplevert, veel meer dan bij windenergie (16 duizend arbeidsjaren). Het gaat om directe werkgelegenheid in Nederland, vooral vanwege installatie- en onderhoudswerk.

Driehonderd lokale initiatieven
Er zijn op dit moment al meer dan driehonderd lokale initiatieven die duurzame energie nastreven en hun aantal stijgt snel. Veel consumenten werken samen in coöperaties, daarin soms gefaciliteerd door gemeenten of provincies, zoals Gelderland of Overijssel. Die hebben miljoenen euros in kas die ze hebben verdiend met de verkoop van aandelen NUON en Essent.

Certificaten uit Noorwegen
Sommige van de lokale initiatieven worden ook ingegeven door onvrede met de trage groei van duurzaam opgewekte energie bij de reguliere energiebedrijven. Ook kwaad bloed zet het feit dat niet zelden gewoon grijze stroom wordt verkocht die dan wordt gecompenseerd met gemakkelijk verkregen certificaten van waterkrachtstroom uit Noorwegen.

Belemmeringen wegnemen
In Tweede Kamer worden steeds meer maatregelen genomen of voorbereid om de belemmeringen van decentrale energievoorziening weg te nemen, zoals het verrekenen van zelf opgewekte stroom (saldering), energiebelasting, leveranciersverplichting duurzame energie, smart grids (slimme netten).

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M. Goudriaan (Bewoonster "zoekgebied grootschalige windenergie") op
De kosten voor windenergie zijn zoveel hoger dan hier wordt gesuggereerd. De instorting van de huizenmarkt en daarmee de verergering van krimp worden niet meegeteld. Daarnaast zijn er veel signalen vanuit het buitenland dat mensen letterlijk ziek kunnen worden als ze te dicht bij een windturbine wonen -in Nederland hebben we de slechtste normen van Europa-, maar ook dit soort kosten worden niet meegeteld. Ook verdwijnt de samenhorigheid uit de dorpen omdat de buurman op zijn grond een bijzonder lucratief windhandeltje begint en de buren hun huizen in waarde zien dalen en hun geliefde omgeving dramatisch zien veranderen in een industrieterrein. Tel daarbij op de schade aan vogels en vleermuizen, de horizon- en lichtvervuiling en dan snap ik werkelijk niet waarom windenergie nog "duurzame" energie wordt genoemd!
Door Wiet ten Doeschate (directeur ixad, vormgeving, communicatie, marketing) op
Dezelfde mensen die voortdurend met hun vingertje wijzen naar mensen die niets hebben geleerd van de crisis gaan zelf onverdroten door met het berijden van stokpaarden die door anderen worden betaald. 'Wij' bereiken hoge doelen en 'ze' mogen voor de kosten opdraaien. Ik hoopte dat dit soort GroenLinks gedoe samen met de partij verdwijnen zou...
Door Jannie op
Er is in NL niet eens voldoende 'groene' energie voor alle huishoudens. We moeten 'groene' energie dus duur inkopen in landen waar men wel bereid is een windmolenpark neer te zetten. Voor de rest zag ik laatst op het nieuws de de term 'groene' energie in NL vooral staat voor een door de betreffende energiemaatschappijen aangekocht certificaat. Het betekent helemaal niet dat zij ook aan bepaalde 'groene' voorwaarden voldoen en 'groene' energie leveren... Iets om over na te denken.
Als grijze energie duurder moet worden om groene aantrekkelijker te maken, dan noemen we de grijze energie toch gewoon groen? Dat is wat er nu ook gebeurt. Kwestie van terminologie... Gebeurt dagelijks: geef het beestje een ander naampje en dan is het probleem ineens als sneeuw voor de zon opgelost!
Door gerritsen op
Dus de grijze stroom moet duurder worden om de groene stroom aantrekkelijk te maken. Bedankt VNG jullie dragen echt bij aan de crisis.