of 64707 LinkedIn

Helft corporaties wil hogere inkomensgrens sociale huur

Woningcorporaties vinden de inkomensgrenzen die de minister in haar wetsvoorstel Huur en Inkomensgrenzen noemt, veel te laag. Dit blijkt uit een onderzoek onder 600 corporatiebestuurders door adviesbureau Finance Ideas.

Woningcorporaties vinden de inkomensgrenzen die de minister in haar wetsvoorstel Huur en Inkomensgrenzen noemt, veel te laag. Dit blijkt uit een onderzoek onder 600 corporatiebestuurders door adviesbureau Finance Ideas.

Twee grenzen

Als het wetsvoorstel van minister Ollongren wordt aangenomen, dan wordt de huidige inkomensgrens vervangen door twee inkomensgrenzen voor sociale huur: een voor eenpersoonshuishoudens en een voor meerpersoonshuishoudens. De huidige inkomensgrens is 42.436 euro, ongeacht of dit inkomen per huishouden door één of meer personen wordt opgebracht. Daarnaast geldt de eis dat woningcorporaties minimaal 80 procent van hun woningen moet toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen dat lager is dan 38.035 euro.

 

Scheefhuurders

Op grond van het nieuwe wetsvoorstel zou de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens fors dalen, naar 35.000 euro. Voor meerpersoons huishoudens gaat de inkomensgrens iets omlaag, naar 42.000 euro. De helft van de woningcorporaties vinden deze grens veel te laag. Ook voelen zij er nog steeds weinig voor om gebruik te maken van de aangeboden mogelijkheid voor een inkomensafhankelijke, extra huurverhoging voor ‘goedkope scheefhuurders’.

 

Opdracht

Woningcorporaties hebben met de herziening van de Woningwet in 2015 de opdracht gekregen om zich te focussen op de doelgroep met een inkomen tot 38.035 euro, oftewel een netto inkomen tussen de 2150 en 2550 euro per maand. Met de nieuwe inkomensgrenzen zouden volgens het ministerie grofweg 43 procent van alle 7,9 miljoen Nederlandse huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning. De corporaties bezitten momenteel samen ongeveer 2,3 miljoen huurwoningen.

 

Lage middeninkomens

Veel corporaties vinden dat zij ook een taak hebben voor huishoudens in de categorie van de ‘lage middeninkomens’, die tot 10.000 hoger ligt. Voor deze groep is huren in de vrije sector vaak ofwel te duur, ofwel onbereikbaar vanwege hoge inkomens- en zekerheidseisen die commerciële verhuurders stellen.

  

Grote stappen

Voor zittende huurders van een corporatiewoning met een inkomen boven de 45.000 euro voor alleenstaanden en 52.000 euro voor meerpersoons huishoudens mag de corporatie de maandhuur in grote stappen verhogen, om ze plaats te laten maken voor starters met een laag inkomen. Bijna de helft van de corporaties is niet van plan daar gebruik van te maken. Ze vrezen dat ze het gemengde karakter van wijken daarmee ondergraven, terwijl dit juist voor een betere leefbaarheid zorgt. Bovendien stellen de corporaties dat er voor deze inkomensgroepen geen betaalbaar alternatief is in de vrije huur- en koopsector. Corporaties willen juist ook woningen in de vrije sector bouwen met huren tot 950 euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Karel op
@Henk. Als de verhuurdersheffing voor woningcorporaties zou worden afgeschaft, zouden die veel meer sociale huurwoningen kunnen gaan bouwen. Bovendien behoeven ze dan oudere sociale huurwoningen niet meer te verkopen maar kunnen ze die renoveren. De Rijksoverheid heeft het dus zelf in de hand.
Door Henk op
De overheid zou weer zelf moeten gaan bouwen. Wat mij betreft is er sprake van een crisissituatie waarvoor onorthodoxe maatregelen nodig zijn. Dus voor de overheidsbouw lage grondprijzen rekenen en soepel en snel zijn met vergunningen. Aan de markt overlaten werkt niet. Die bouwen toch alleen maar voor de hoogste prijzen. Begrijpelijk, maar dat is niet wat het algemene belang dient. Maar als de overheid inderdaad zelf gaat bouwen, zullen ze de concurrentie gaan merken.
Door Jan op
De inkomensgrenzen voor toewijzing van een sociale huurwoning zouden m.i. minimaal op 45.000 euro voor alleenstaanden en 52.000 euro voor meerpersoons huishoudens moeten worden gesteld. Anders komen de middeninkomens nooit aan een betaalbare woning.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers