of 59761 LinkedIn

Heffing die opkopen panden verhindert, is dat mogelijk?

De Bredase woningmarkt ‘kookt over’ en de PvdA zoekt naar mogelijkheden om dat aan te pakken. Fractievoorzitter Arjen van Drunen wil bijvoorbeeld van het college weten of een gemeentelijke heffing mogelijk is om te voorkomen dat beleggers met woningen aan de haal gaan.

De Bredase woningmarkt ‘kookt over’ en de PvdA zoekt naar mogelijkheden om dat aan te pakken. Fractievoorzitter Arjen van Drunen wil bijvoorbeeld van het college weten of een gemeentelijke heffing mogelijk is om te voorkomen dat beleggers met woningen aan de haal gaan.

Concurrentiestrijd

Breda wil de komende jaren 6.000 woningen bijbouwen. Dat is in het coalitieakkoord afgesproken. ‘Maar het zou zonde zijn als die woningen terechtkomen bij mensen die de woning alleen gebruiken als verdienmodel’, zegt Van Drunen. Hij doelt daarmee op particuliere beleggers die volgens hem in een ‘concurrentiestrijd’ verwikkeld zijn met de huurders en kopers.

 

Verdringing

‘De PvdA vindt het onwenselijk dat jongeren geen woning kunnen huren of kopen en ouderen niet kunnen doorstromen, omdat beleggers woningzoekenden verdringen’, schrijft Van Drunen in zijn raadsvragen aan het college van Burgemeesters en Wethouders. Hij vraagt onder andere of het college het beeld zoals hierboven geschetst herkent, of een heffing mogelijk is die het opkopen van panden verhindert, en of het college bereid is bij het rijk te pleiten voor een hogere overdrachtsbelasting voor beleggers.

 

Investeren

Maar, licht hij toe, de ideale oplossing zou zijn dat beleggers de woningprijzen niet opdrijven, maar juist bijdragen aan meer betaalbare woningen. ‘Het mooiste zou zijn als het gemeentebestuur in gesprek met beleggers ervoor kan zorgen dat ze investeren in de stad.’ Van Drunen wil dat het college erop aandringt dat beleggers ‘in plaats van het opkopen van panden willen investeren in betaalbare nieuwbouwwoningen of het ombouwen van kantoren naar betaalbare woningen?’

 

PAS

Verder maakt Van Drunen zich zorgen over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof en haalt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan, die schreef dat bouwprojecten in heel Nederland door de uitspraak op losse schroeven komen staan. Hij vraagt daarom aan het college: ‘Wat gaat de uitspraak van de Raad van State betekenen voor de Bredase woningbouwambities?’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Onjuiste lapmiddelen, voortvloeiend uit slecht woningbouwbeleid tijdens een Kabinet waar de PvdA zelf deel van uitmaakte. Woningbouwbeleid moet stoelen op voldoende balans tussen vraag en aanbod. Op het gebied van stimulerend aanbodbeleid heeft het Rijk het de afgelopen 10 jaar volledig laten afweten..