of 59761 LinkedIn

Haast nodig voor ambities windenenergie

Winddeskundige en gemeente-adviseur Tijmen Keesmaat maakt zich zorgen over de traagheid van projecten op het gebied van windenergie. De ambities van het rijk komen er mee in de knel.

Nu rijk en provincies het onlangs eens zijn geworden over de realisering van een grote hoeveelheid windmolens op land, komt het aan op snel concrete locaties realiseren, menen deskundigen op het gebied van windenergie.

Snel aan de bak
Winddeskundige en gemeente-adviseur Tijmen Keesmaat maakt zich wel zorgen over het aantal projecten. Hoewel er nog weinig concrete projecten bekend zijn, komen de provincies tot 5700 MW aan potentiële terreinen. ‘Dat is te weinig’, oordeelt Keesmaat. ‘Er vallen immers altijd locaties af. De ruimtelijke ordeningsprocedures moeten feitelijk nu starten, willen de wieken in 2020 draaien. Daar komt bij dat de grote windparken complexe infrastructuur is die ook in het net moet worden ingepast. Ook Tennet moet nu snel aan de bak.’

Eendrachtig samenwerken

Het komt er op aan dat rijk, provincies én gemeenten eendrachtig samenwerken. De provincies maken inpassingsplannen, het rijk coördineert de provinciale doelen terwijl de gemeente nog altijd bevoegd gezag is en de Wabo-vergunning moet regelen. ‘Het is goed geregeld dat mensen of instellingen die bezwaar maken allemaal in één gang naar de Raad van State gaan, en de procedures dus in één keer klaar zijn’, zegt Keesmaat.

Veel non-believers
Bezwaren als horizonvervuiling, geluidhinder en angst voor de slagschaduw zullen niettemin weer de kop op steken. ‘In alle overheidslagen zijn er onder de bestuurders veel non-believers’, zegt adviseur Chris Westra, die eind 2012 zijn veertig jarig jubileum als bevlogen ambassadeur voor windenergie vierde. ‘En dat heeft zowel ter land als op zee geleid tot een zwabberbeleid. Terwijl uit onderzoeken steeds weer blijkt dat zeventig procent van de ondervraagden positief staat tegenover windenergie. Minder dan tien procent organiseert weerstand en genereert veel aandacht in de media, vertraagt projecten of houdt ze tegen.’

Amper 2400 MW in 20 jaar
Nederland heeft amper 2400 MW aan windparken gerealiseerd. Daar is meer dan twintig jaar over gedaan. De windenergie is onontbeerlijk in het realiseren van de kabinetsdoelstelling om in 2020 zestien procent van de energiebehoefte in Nederland uit duurzame bronnen op te wekken.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nummer 4, 1 maart 2013 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Daalder Windparken Wiki (Komt op voor gezonde burgerwindparken) op
Beste Karl Voshaart,
Windmolens zijn onschadelijk, zelfs als ze dichterbij woningen staan dan de huidige normen voorschrijven. Dat bewijzen de honderden boeren gezinnen met een eigen windmolen op hun erf.

Al Nederland jouw onzinnige gezondheid claims zou honoreren, dan wordt bijv. autorijden verboden, want 4 miljoen Nederlanders worden blootgesteld aan verkeerslawaai van verkeer dat meer dan een factor 10 luider is dan dat van windmolens.
De geluidsnormen voor windmolens zijn a,l ver voorbij de gezondheidsnorm, extra streng vastgesteld op klagers zoals jij.

Straks hebben we 12 GW windparken op het land gebouwd, op de plekken waar de minste mensen wonen. Dan zullen de meeste mensen nog steeds het verkeer horen en niet die windmolens.

Door de schadelijke en leugenachtige lobby zoals jij bedrijft, betalen Nederlandse gezinnen nu jaarlijks 1900 EUR aan bedrijven.
Terwijl ze met een een eigen stukje windpark op het land, jaarlijks juist 500 EUR voordeel hebben.
Windmolens leveren duurzame stroom, in eigen regie tegen een kostprijs van 2 tot 5 cent, onafhankelijk van fossiele belangen.


Jullie leugens van de anti wind en anti duurzaam lobby, zijn schadelijker voor de gezondheid dan elke andere opwekkingsvorm van energie.
Jullie voorstellen leveren altijd hogere maatschappelijke kosten op dan nodig is voor een stille en schone energie voorziening.

Je kritiseert de windlobby, maar die bestaat nauwelijks. Juist bij gebrek aan lobby voor een duurzame, betrouwbare en goedkope energie voorziening gaan voorstanders van windenergie er van uit dat gezond verstand al zegevieren, naïef, maar dat is wat er gebeurt.

Inwoners verdienen geen "compensatie" omdat windmolens niet schadelijk zijn. Alle inwoners van Nederland verdienen wel een kans om zelf een stukje windpark te kopen. Pas dan maken ze echt de afweging tussen mogelijke overlast en voordeel, zoals betaalbare duurzame energie.
Want dat is wat verstandige Nederlanders met grote meerderheid willen.

Hou op met stelen van je medeburgers en gun iedereen zijn eigen stukje windpark.
Zo werkt de zelfregulering ook in Denemarken, waar 70% van de windmolens in eigendom is bij gezinnen.

Juist jullie kwalijke lobby, hindert Nederlandse gezinnen om zelf een stukje windpark te kopen.

Door Karl Voshaart (Voorzitter) op
Dat de plaatselijke weerstand tegen windenergie zo groot is komt doordat de groene lobby samen met de politiek heeft geregeld dat de bescherming van de omwonenden het aller slechtst is van heel Europa. Omringende landen hanteren afstanden van ca. 1500 meter of meer tussen turbines en bebouwing, in Nederland is dit ca. 500 meter. Als 1500 m in Nederland zou gelden is er weinig plaats. Of wel de wetgeving is aangepast op kwantiteit en niet op gezondheid. Daarbij komt de het draait om 20% CO2 reductie, die eenvoudig opgelost kan worden door de nieuwe kolencentrales niet in gebruik te nemen, energiebesparing en vervolgens volledig in te zetten op zonne-energie en wind op zee en industriegebieden. Echter er zijn teveel mensen in Nederland die heel veel geld verdienen aan windenergie. Deze proberen het publiek debat te manipuleren door met percentage voor windenergie te goochelen en de hele dag positieve berichten de wereld in te slingeren betreffende hun dogma. Vorig jaar is een Enqueteur die in opdracht van windmolenbouwer een enquette heeft gepubliceerd op de vingers getikt ivm foutieve weergave onderzoeksresultaten. 16 mei is er in Amersfoort een Nationaal Energie Congres waar je voor bijna € 1700,-- aan mee mag doen. Sprekers zijn allemaal wederom mensen die heel veel geld verdienen met hun standpunten betreffende windenergie. Vanwege de kosten voorkom je heel fijn dat er bewonersorganisaties komen. Zolang economische van de groene lobby zwaarder wegen dan de gezondheid EN financiele compensatie EN participatie van de bewoners zal de weerstand plaatselijk altijd massaal zijn (inmiddels 83 actiegroepen in Nederland). Politiek en windlobby vertel een eerlijk verhaal, sluit gezondheidproblemen 100% uit door de randvoorwaarden aan te passen compenseer financieel volledig en als aller laatste laat de omwonenden financieel-en beleidsmatig participeren. In 20 jaar is dit door alle slimme mensen nog steeds niet goed geregeld.
Door Henk Daalder Windparken Wiki op
@huibertslieman
Stroom uit een windpark kost 2 tot 5 cent, dat is de kostprijs. In de wet staat dat leden van een cooperatie, die voor eigen rekening en risico, stroom opwekken voor eigen gebruik, geen belasting hoeven te betalen. Daarom geld voro hen deze kostprijs, 2 tot 5 cent.
Ze moeten dan wel een stukje windpark kopen, voor 1000 tot 2000 EUR per gezin.

Overigens klopt dit online artikel wel, maar het is niet compleet.
De haast wordt door EZ gecreerd, omdat die al eigen windpark plannen heeft liggen, als de gemeente voor het eind van het jaar, geen betere windparkplannen heeft afgesproeken met hun eigen burgers, dan komende EZ windpark plannen er voor in de plaaats, en verdwijnt de winst uit de wind naar buiten de gemeente. Het gaat om max 500 EUR per gezin/per jaar. Dus bijvoorbeeld een gemeente als Moerdijk, zou haar eigen inwoners dat voordeel van 500 EUR kunnen bezorgen, voor deze gemeente met 10.000 gezinnen , is dat dus 5 miljoen per jaar, dat ze als gemeente in de eigen economie kunnen houden, of naar den haag kunnen laten afvloeien als ze niets doen.
Ook kunnen ze een deal sluiten met hun eigen inwoners, en samen het voordeel verdelen.Den Haag zal waarschijnlijk wel met tegenmaatregelen komen.

De essentie is echter dat degene die eigenaaris van zijn eigen opwek (zoals een stukje windpark per gezin of bedrijf, de laagste energiekosten heeft
Door Gertjanzwerink op
Van mij mogen die dingen er best komen, als het maar niet in mijn achtertuin is.
Door Bert op
Het is verstandiger om eerst te investeren in reductie / besparing. Stop eerst daar maar geld in. Bovendien levert dat ook nog werkgelegenheid op ipv ongebreideld en bewusteloos uitbreiden.
Door ton op
Prima verhaal in BB dat uitgaat van de doelstelling die de overheid heeft. Wat een gezeur dat blad dan niet onafhankelijke tekst geschreven zou kunnen hebben.
Door Opmerker op
Ofwel: bezint eer ge beging met haastige spoed, want da's namelijk niet goed !! Waarom nu plotseling haast????
Door huibertslieman op
@ivo en @j.hak: de eenzijdige informatie van binnenlandsbestuur is erg jammer en eigenlijk een ernstige kwestie. binnenlandsbestuur is een uitgave van kluwer. het ernstige zit in het feit dat bij de redactie staat vermeld - onafhankelijk*. kluwer is echter een zwaar commercieel bedrijf, en op zich is daar pas iets mee mis als je onafhankelijkheid suggereert, maar niet bent.
Door J. Hak op
@ Ivo: De vraag is ook waarom BB zo eenzijdig haar lezers informeert. Er zijn honderden rapporten waarin zeer kritisch de lobby van de windenergie wordt geanalyseerd. Daarvan vind je in dit artikel nog geen letter terug.
Door huibertslieman op
Henk Daalder laat goed zien hoe diffuus en niets zeggend prijzen zijn. In mijn nota zitten ook allerlei versleutelingen voor transport, bijdrage windmolens, e.d. Daarom betalen we als consument zo,n 23 cent. voorbeeld:
Overeenkomst 1 jaar Tarief incl. 21% btw
Leveringstarief per kWh 8,06 cent
Energiebelasting 0-10.000 kWh2 14,10 cent
Opslag duurzame energie 0-10.000 kWh2 0,13 cent
Totaal per kWh 22,29 cent

De stelling van deze meneer dat "Stroom uit een windpark kost 2 tot 5 cent/kWh voor burgers" is zwaar misleidend !!! Zo gaat dat dus met de voorstanders / belanghebbers