Raad is tegen

De gemeenteraad van Venlo is tegen het plan, onder meer omdat het leidt tot gezondheidsproblemen voor omwonenden. De provincie zet het plan desondanks door, om te kunnen voldoen aan de taakstelling door het Rijk om per 2020 minimaal 95,5 megawatt windenergie te realiseren.

 

Enengie-mix

,,Het Klimaatakkoord van Parijs en de recente beslissing tot het stopzetten van de aardgaswinning in Groningen vragen om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie op korte termijn. De provincie Limburg vindt het daarom belangrijk dat het Windpark Greenport Venlo wordt gerealiseerd, als onderdeel van een brede Limburgse duurzame energie-mix”, aldus gedeputeerde Hans Teunissen, die samen met Ruers over windmolens gaat.

 

Taakstelling

Venlo lag dwars, waardoor de bouw van de windturbines op losse schroeven kwam te staan. ,,Dat wil het provinciebestuur niet laten gebeuren. Limburg wil immers aan de afgesproken taakstelling die provincies met het Rijk hebben gemaakt, kunnen voldoen'', aldus Teunissen. (ANP)