of 59185 LinkedIn

Grote steden willen erkenning belang Smart Cities

De G5 en de G32 willen een leidende rol in het ontwikkelen van Smart Cities, maar vragen ook om steun van het rijk. Dat staat in de Nationale Smart City Strategie die woensdag aan premier Rutte is aangeboden. Hij reageerde positief.

Smart Cities verdient erkenning door het rijk als belangrijke economische pijler, waar een wereldmarkt voor is. Dat staat in de Nationale Smart City Strategie die woensdag aan premier Rutte is aangeboden. De G5 en G32 willen een leidende rol en steun van het rijk. De premier deed de toezegging dat Smart Cities in een volgend kabinet rijksbeleid moet worden.

Snel actie ondernemen
De Nationale Smart City Strategie moet de kwaliteit van leven in steden helpen verbeteren en met de innovatieve oplossingen hiervoor de internationale concurrentiekracht versterken. De steden willen nu in actie komen, want door hun groei neemt de druk op publieke voorzieningen en infrastructuur toe. Investeringen in slimme techniek zijn nodig om antwoorden te vinden op de grote maatschappelijke uitdagingen: verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit.

Intentieverklaring
De strategie is samengesteld door 140 stakeholders (overheid, bedrijfsleven, wetenschap) en blijft in beweging, schrijven de steden in een brief aan de premier die hen eerder om een visie op dit thema vroeg. De brief is een intentieverklaring van steden onderling en een oproep aan Rutte om hen te helpen. De G5 en G32 schrijven dat zij een belangrijke rol hebben als aanjagers van innovatie in steden en regio’s, omdat ze over realisatievermogen en financiering beschikken, dichtbij bewoners, bedrijven en bezoekers staan en ervaring en expertise hebben in regionale en lokale samenwerking.

Unieke kracht
De steden willen experimenteerruimte (living labs) bieden, een samenwerking die gericht is op opschaling van projecten en gezamenlijke internationale profilering en programmering, actief kennis en ervaring delen en werken vanuit de unieke kracht van elke stad. Amsterdam en Eindhoven werken samen met rijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen aan voorwaarden en regels voor nieuwe digitale infrastructuur en proeftuinen voor smart mobility. Utrecht richt zich onder meer op duurzaamheid en gezondheid. Rotterdam zet zich onder andere in voor weerbaarheid en samen met Den Haag op de samensmelting van ict en decentrale energie (Roadmap Next Economy). En Den Haag specialiseert zich op Urban Cyber Security en juridische randvoorwaarden voor de Smart City, zoals privacy.

Erkenning
Van het rijk willen de steden erkenning van Smart Cities als belangrijke economische pijler, waar een wereldmarkt voor is. Smart Cities moet worden opgenomen in het kabinetsbeleid en het rijk zou er menskracht en middelen aan moeten koppelen. Ook vragen de steden om een actieve inzet vanuit het rijk voor een gezamenlijke investeringsstrategie voor een hoogwaardige, open, supersnelle en veilige digitale infrastructuur. Volgens aanbieder en vertrekkend Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven
(D66) zou bedragen noemen een slag in de lucht worden. 'Het is goed als Smart Cities wordt erkend als economische pijler, want dan kun je een beroep doen op innovatiefondsen.'


Ministerie-overstijgend loket
Kern is volgens haar de samenwerking tussen verschillende partijen en dat het rijk de enorme kansen van Smart Cities erkent en innovatie ook van onderop komt, niet alleen van topsectoren. 'Er was geen rijksbrede Smart City Strategie. Nu zijn we de fase van pilots en projecten voorbij. Het is schaalbaar en daarmee heeft het meerwaarde voor het bedrijfsleven, kunnen we proeftuinen openen in ons dichte stedelijke gebied, de resultaten opschalen en internationaal verspreiden.' De steden roepen het rijk op snelle besluitvorming mogelijk te maken en juridische ruimte te bieden voor die experimenten. 'De aanbestedingsregelgeving is niet altijd gemakkelijk. Wij vragen het rijk mee te denken hoe we wel ruimte kunnen krijgen voor pilots.' Het rijk moet ontkokering stimuleren en één ministerie-overstijgend loket creëren met een programmabudget waaruit steden kunnen putten voor samenwerking aan Smart City. 'Rutte reageerde positief. Een volgend kabinet moet hier iets mee doen. Rond de zomer praten we verder over de uitwerking. Ik heb daar alle vertrouwen in.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.