of 61043 LinkedIn

Grootste gemeenten missen ambities elektrisch rijden

Adviesbureau Kwink groep bestudeerde de coalitieakkoorden van de negentig grootste gemeenten in Nederland en constateert dat het merendeel daarvan geen ambities op het gebied van elektrisch vervoer in hun coalitieakkoord benoemt.

Ruim driekwart van de negentig grootste gemeenten heeft geen bestuurlijke ambities voor elektrisch vervoer. Een internationale vergelijking toonde juist aan dat ambitieuze doelstellingen een aanjager zijn voor het stimuleren van elektrisch rijden.

Geen beleid, geen geld, geen ambitie

Dat stelt adviesbureau Kwink groep, in reactie op onderzoek van Stichting Natuur & Milieu, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten geen beleid en geen geld heeft voor elektrische auto’s. Kwink bestudeerde de coalitieakkoorden van de negentig grootste gemeenten in Nederland en constateert dat het merendeel daarvan geen ambities op het gebied van elektrisch vervoer in hun coalitieakkoord benoemt.

 

Goede voorbeeld

In een kwart van de coalitieakkoorden wordt elektrisch vervoer wel genoemd. Kwink geeft Rotterdam als voorbeeld, dat in het coalitieakkoord zegt het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s uit te breiden en zelf het ‘goede voorbeeld’ te willen geven. De gemeente Den Haag spreekt in het coalitieakkoord over een ‘uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen waarbij rekening wordt gehouden met de parkeerdruk’.

 

Verband tussen ambities en resultaten

Het zijn de uitzonderingen; in de meeste grote gemeenten is het ambitieniveau laag en niet meetbaar, stelt Kwink. Terwijl ambities juist belangrijk zijn, volgens eerder internationaal vergelijkend onderzoek van hetzelfde bureau. Kwink keek vorig jaar samen met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur naar verschillende manieren waarop overheden de introductie van elektrische vervoer kunnen ondersteunen. Hieruit blijkt dat er een verband is tussen hoge ambities en resultaten, zegt Janine Mulder van Kwink groep. ‘Met hoge ambities gaat een overheid beleid maken en beleidsinstrumenten inzetten om doelen te halen. In die landen zie je daadwerkelijk meer elektrische auto’s rijden en meer laadpalen.’

 

Nu versnellen

Mulder noemt Noorwegen als voorbeeld, waar in het onderzochte jaar 2012 meer dan zevenduizend elektrische auto’s op de weg reden. Afgezet tegen de forse doelstelling (200.000 in 2020) lijkt dat weinig, maar vergeleken met weinig ambitieuze landen als België (730 auto’s in 2012) en Engeland (2600) is het een hele prestatie. Nederland deed het met 7500 auto’s aan het eind van 2012 niet heel slecht, zegt Mulder. En inmiddels staat de teller op ruim 46.000 elektrische auto's op de weg. ‘Maar als wij onze ambities willen halen, moeten we nu fors versnellen, anders halen we onze doelstelling - 200.000 in 2020, vijf jaar later een miljoen - niet.’

 

Goede voorbeelden

Ambities geven volgens Kwink een boodschap aan investeerders en bedrijven. Het betekent niet dat gemeenten alles zelf moeten doen. ‘We roepen bestuurders op om hun gemeente open te stellen en mooie initiatieven aan te trekken en mogelijk te maken. Gemeenten kunnen leren van ervaringen uit het buitenland maar ook van mooie initiatieven in Nederland.’ Op dit moment werkt het bureau aan vervolgonderzoek naar goede voorbeelden, vaak van onderaf opgestart, die de uitrol van elektrisch rijden kunnen versnellen. 


UPDATE: Amsterdam "juist koploper"

Uit Amsterdam klinkt een kritische reactie. Amsterdam hoort wereldwijd bij de koplopers op het gebied van elektrisch vervoer (EV), reageert een woordvoerder van Amsterdam Elektrisch. ‘Onze aanpak is het voorbeeld voor de steden en gemeenten in Nederland waar wel iets met EV wordt gedaan.’ De analyse van coalitieakkoorden geeft een te beperkt beeld, meent Ter Woerds. ‘Half december heeft Amsterdam de Agenda Duurzaamheid gepresenteerd met hierin wel degelijk de ambitie om EV verder te ontwikkelen. Zo wil de wethouder de koploperspositie die Amsterdam heeft vasthouden, onder meer door het blijven plaatsen van openbare oplaadpunten tot 4.000 in 2018.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank Nienhaus (projectmanager) op
In Sittard-Geleen loopt een programma over elektrische deel-auto's. Gemeente investeert en bedrijfsleven en burgers betalen (www.ecarshare.nl). Een model toepasbaar op andere regio's. Ambitie kan dus gemakkelijk omhoog want oplossingen zijn beschikbaar

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners