of 59854 LinkedIn

Groningen subsidieert nieuwe meetapparatuur aardbevingen

Het Groningse provinciebestuur wil bedrijven gaan subsidiëren die nieuwe meetapparatuur willen ontwikkelen om informatie over aardbevingen te verzamelen en te registreren. Deze zouden aanvullend moeten zijn op meetnetten van de NAM en het KNMI.

De provincie Groningen trekt subsidie uit voor bedrijven die apparatuur willen ontwikkelen om informatie over aardbevingen in de provincie te verzamelen en te registreren. Deze meetnetten zouden aanvullend moeten zijn op die van de NAM en het KNMI.

Initiatieven van bedrijven
‘Ons bereiken initiatieven, subsidieaanvragen en projectvoorstellen die gericht zijn op het verzamelen en registreren van (aanvullende) meetinformatie over aardbevingen in onze provincie’, schrijven de Groningse Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten. GS waarderen deze initiatieven en de grote betrokkenheid van verschillende MKB-bedrijven bij de Groningse samenleving en de gevolgen van de gaswinning en wil er uit (bestaande) provinciale subsidieprogramma’s een bijdrage aan leveren.

Complexe materie
Het feit dat de provincie deze initiatieven wil subsidiëren roept de vraag op of er dan geen vertrouwen is in de gegevens van de NAM en het KNMI. Volgens de provincie is het registreren van het effect van aardbevingen een complexe materie. ‘Het is in het belang van onze inwoners om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de effecten van aardbevingen. Een van onze voorwaarden is dat het te ontwikkelen systeem aanvullend is op de bestaande systemen van onder andere het KNMI omdat een zelfde systeem in onze ogen geen toegevoegde waarde heeft’, aldus de woordvoerder van D66-gedeputeerde Fleur Gräper - Van Koolwijk.

Niet concurrerend
Een mogelijke subsidieregeling is het bestaande Innovatief Actieprogramma Groningen 4. De aanvragers moeten dan wel voldoen aan bepaalde bestaande voorwaarden, zoals het bevorderen van de werkgelegenheid en "het versterken van de innovatieve slagkracht van onze bedrijven". Aanvullende voorwaarden zijn dat de meetnetten aanvullend en dus niet concurrerend moeten zijn op de meetnetten van de NAM en het KNMI. Ook moeten verzamelde gegevens voor iedereen toegankelijk en te gebruiken zijn. Verder moet het product ook buiten de regio kunnen worden verkocht.

Twee aanvragen in behandeling
Hoeveel subsidie de provincie Groningen voor de initiatieven wil uittrekken is niet duidelijk, aangezien er dus geen apart subsidieprogramma voor is. Het Innovatief Actieprogramma Groningen 4 dat van november 2014 tot en met 2017 loopt en al 22 projecten omvat heeft een totaal budget van 2,7 miljoen van de provincie en 3,5 miljoen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Momenteel heeft de provincie twee subsidieaanvragen in behandeling genomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Straks kan de provincie Groningen daarmee ook de magnitude 3 aardbevingen in Nepal, China, Japan, Peru e.d. landen registreren. Niet dat de inwoners van die landen zich over een magnitude 3 zorgen maken. De simpele inwoners van die landen en gebieden weten immers dat alleen aardbevingen met een magnitude van 7 en hoger zware tot zeer zware aardbevingen zijn.

Magnitude 7 is een factor 10.000 zwaarder dan 3, magnitude 8 100.000 en magnitude 9, 1.000.000 maal zwaarder dan de bevingen in Groningen.

De laatste bevingen van 2.9 en 3.1 werden door Groningen als zeer zware aardbevingen de pers in geslingerd.

Weer zo´n voorbeeld hoe Nederland volstrekt doorschiet in haar onvermogen om risico´s in te schatten.
En dal de reacties van al die politici die schrikken als burgers volledig los slaan van hun dagelijkse zekerheden en waarden als er veel vluchtelingen komen.

De BV Nederland veroorzaakt met haar volstrekt losgeslagen risico beleid zelf de omstandigheden uit waar rechtse politici en media dankbaar misbruik van maken.