of 58952 LinkedIn

'Groningen is niet alleen een wingewest'

Voor Romke Visser, PvdA-fractievoorzitter in de Groningse Provinciale Staten, onderstreept het opnieuw niet nakomen van de afspraken over gaswinning door de NAM dat de winning opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. 'Groningen is niet alleen een wingewest.'

Het niet nakomen van de afspraken over gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) onderstreept de noodzaak om de gaswinning tegen het licht te houden, vindt Romke Visser, PvdA-fractievoorzitter in de Groningse Staten. 'Voor een license to drill moet je de maatschappelijke effecten meenemen.'

Meer gas uit de grond
Naar schatting heeft de NAM afgelopen jaar tussen de 54 en 55 miljard kuub ga uit de Groningse grond gehaald. Veel meer dan in 2012 (47,8 miljard) en in 2011 (46,8) miljard). De koude winter en het koude voorjaar zouden de vraag hebben opgestuwd. Klanten van EON en Essent zouden 10 tot 25 procent meer gas hebben verbruikt.

Productieplafond
Gemiddeld zou de NAM 42,5 miljard kuub per jaar uit de grond moeten halen in de periode 2011 tot en met 2020. Dat is gebaseerd op het productieplafond van 425 miljard kuub voor deze periode dat minister Verhagen in 2011 heeft vastgesteld voor het Groningenveld. De laatste drie jaar zat de NAM boven deze norm. Een recordhoeveelheid is het volgens het bedrijf het afgelopen jaar niet geweest, want in de jaren ’70 werd jaarlijks soms wel 80 kuub uit de grond gehaald.

 

Advies: productie juist verminderen

Wel is de hoeveelheid meer dan de rijksinspectiedienst Staatstoezicht op de Mijnen begin 2013 heeft geadviseerd. Om het toenemend aantal stevige aardbevingen tegen te gaan zou de productie van gas juist zo snel mogelijk moeten verminderen. Minister Kamp maakt naar verwachting half januari bekend of de productie inderdaad wordt beperkt.


Maatschappelijke effecten meenemen

Volgens Romke Visser, PvdA-fractievoorzitter in de Groningse Provinciale Staten, onderstreept de overschrijding van de norm en daarmee de schending van de afspraak de noodzaak om de winning van gas uit de Groningse bodem opnieuw tegen het licht te houden. Om de vijf jaar worden de afspraken geëvalueerd om te voorkomen dat het veld niet te snel wordt leeggehaald. ‘De termijn naar een nieuwe concessie loopt af. Maar om een license to drill te krijgen moet de NAM wel de maatschappelijke effecten meenemen.’

Gulden middenweg vinden
Het feit dat de NAM niet luistert naar het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen maakt dat het straks aankomt op keuzes maken, aldus Visser. ‘En die keuzes maak je op basis van draagvlak.’ Een gevolg van de toegenomen gaswinning is een toenemend aantal aardbevingen. ‘Die correlatie is inmiddels wel duidelijk. We moeten een gulden middenweg vinden tussen het tegemoetkomen aan de behoefte van het hele land en het vergoeden van de schade die Groningers ervan ondervinden.’

Groningers in Opstand
Het lijkt erop dat de Groningers er nu echt tabak van hebben. Niet alleen van de aardbevingen, maar ook van het zomaar laten verdwijnen van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld recent bij aluminiumsmelter Aldel. Op Facebook is de pagina Groningers in Opstand in enkele dagen tijd door 18 duizend mensen geliked.


Urgentie wordt gevoeld

Ook Visser is van de actie op de hoogte. ‘Het is een spontane actie van een privépersoon, maar het leeft sterk in dit gebied. Politieke partijen zijn hierin eendrachtig. Er moet goed naar Groningen worden geluisterd. Ook Aldel is inderdaad aan de kwestie gerelateerd. Groningen is niet alleen een wingewest. Groningers komen niet snel in actie. Het is van het grootste belang dat zij worden gehoord. De urgentie wordt nu duidelijk gevoed en gevoeld.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
In het kader van de gemaakte vrijhandelsafspraken (EU, USA e.d.) kan/mag Aldel niet worden gesubsidieerd. Er is maar één oplossing: Aldel had al veel eerder in eigen kosten moeten snijden en moet zo de eigen broek ophouden.
Door Frank Menger (beleidsadvies) op
Aldel is de bekende "druppel" in een grote emmer. De hele oosthoek van Groningen spuugt mentaal op "Den Haag". In de Veenkoloniën uit de SDE+ regeling boven 100Mw Windpark N33 heeft ook "Kamp" de regie.
Niet alleen "wingewest" maar lijkt ook op "dumpgewest" alles wat niet wenselijk is in de Noordelijke Randstad of Noord-Holland zetten we wel in Groningen. Maar er staan nóóit gunsten tegenover voor de regio? Dan zijn de genoemde gevolgen voorspelbaar aan het worden.
In 2007 zat het Rijk al onder het randje van wantrouwen met het sinds 1998 moedwillig proberen af te serveren van de Zuiderzeelijn(DG Rijkswaterstaat/NS). Dit zit ook nog onderhuids in de regio. Met de windmolens, aardgasbevingen en nu Aldel die zorgt dat de emmer overloopt en een geest van zwaar wantrouwen heerst in de regio.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Dat Groningers worden gecompenseerd voor aardbevingsschade (niet zijnde krimpscheuren) aan hun woningen lijkt niet onredelijk. Andere 'aanspraken' slaan echter nergens op. Groningen vergeet namelijk dat het al eeuwen mee profiteert van de Randstedelijke economie.
Door H.(Appie) Kootstra (Oud wethouder GroenLinks/ex werknemer Aldel) op
De VVD heeft het noorden al afgeschreven ,gezien hun reactie de PvdA huppelt er achteraan en doet niets meer voor Groningen.Ze zijn de grootste in de provincie Groningen en rekenen erop dat de mensen braaf weer op hun stemmen,het kan dit keer weleens anders zijn.
Heel veel mensen vooral ex PvdAers voelen zich in de steek en veraden door de PvdA.Tjeerd van Dekken staat achter de acties maar zal door zijn voorman weer in het hok worden geplaatst net als Duiyvenstein van de 1e kamer door Samsom ze hebben geen ruggegraat meer.Waar zijn de socialistische gedachten goed waar zij zouden staan!.Minister Kamp betaald veel liever de komende jaren 30 a 40 miljoen aan uitkeringen dan Aldel de mogelijkheid geven om door te draaien tot 2016 en dan winstgevend te worden,waarom neemt de staat Aldel niet over zoals bij de banken is gebeurd,maar ja dit zijn gewoon arbeiders en die zijn niet meer in tel bij de PvdA en zeker niet bij de VVD.
Door Koert Vrijhof (juridisch adviseur) op
Groot gelijk dat de Groningers in opstand komen. Het lijkt nu voor de rest van Nederland veel op: 'wel de lusten, niet de lasten'. Uit de grote winsten van de NAM moet toch de schade gemakkelijk te betalen zijn?