of 64231 LinkedIn

Grondexploitatie Amersfoort Vathorst toch sluitend

Het bouwen duurt acht jaar langer en wordt daardoor 50 miljoen duurder, woningen worden minder luxe en winsten uit eerdere jaren moesten worden ingezet, maar de grondexploitatie voor de Amersfoortse wijk Vathorst is toch sluitend.

Acht jaar langer bouwen, 50 miljoen extra kosten, voorlopig veel minder en ook goedkopere woningen jaarlijks erbij en ingeleverde winsten maken dat de grondexploitatie van de wijk Vathorst sluitend is.

Tekort op nul
Als de gemeente Amersfoort en bouw- en ontwikkelingsbedrijven op de oude voet verder waren gegaan met bouwen in Vathorst was het tekort op de grondexploitatie misschien wel tot 70 miljoen opgelopen. Onlangs meldde de wethouders Bert Lubbinge en Bert van der Werff al trots dat na onderhandelingen met de bouwpartijen het verwachte tekort al was teruggebracht tot 20 miljoen. Dit tot ongeloof van enkele raadsleden. De hoop leefde bij sommige raadsleden daarna zelfs op een tekort van nul. Die sluitende grondexploitatie is na nieuwe onderhandelingen nu dus een feit, melden de wethouders.

Kwaliteit blijft overeind
‘Dit resultaat is bevredigend en evenwichtig. Het belang van een sluitende grondexploitatie is enorm groot voor de afbouw van Vathorst, maar ook voor de gemeentelijke begroting. Er is bezuinigd op een heleboel uitgaven, maar de kwaliteit blijft overeind. Na een periode van onderhandelingen bouwen we samen verder’, laten de wethouders weten. Ook financieel zou de gemeente nu in staat zijn om de risico’s op te vangen en te beheersen binnen de huidige begroting.

Acht jaar later klaar
Wel is het project naar verwachting acht jaar later klaar dan gepland: in 2026. De wethouders noemen dit een forse verlenging die ook fors hogere rente en apparaatskosten met zich meebrengt. De raming ligt op 51 miljoen euro. Daarbij wordt aangetekend dat een behoedzaam scenario inhoudt dat een intussen aantrekkende woningmarkt al snel een positief effect heeft op de grondexploitatie.

Terug naar 150 woningen per jaar
Het bouwtempo wordt dan ook flink aangepast. Voor de komende jaren gaat de gemeente uit van een gemiddelde productie van 150 woningen per jaar. Daarna kan dat stapsgewijs oplopen tot maximaal 300 woningen per jaar. Noodzakelijk geachte aanpassingen in het programma zijn dat meer woningen in het middensegment worden gebouwd en meer vrije kavels beschikbaar komen. Ook wordt bespaard op uitvoeringskosten en wordt het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst verkleind.

Winsten dekken tekort af
Tot slot hebben de bouwbedrijven, verenigd in Vathorst Beheer, en de gemeente Amersfoort, de beide aandeelhouders in het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst gekeken hoe ze het toen nog resterende tekort van 18 miljoen konden oplossen. Ze kwamen erop uit dat in 2006/2007 genomen winsten van in totaal 18,3 miljoen, worden gebruikt om het tekort van 18 miljoen in de grondexploitatie van 2013/2014 af te dekken.

Marktpartijen geven garantie
De vordering van 9 miljoen per aandeelhouder dient uiterlijk bij de voltooiing van Vathorst te worden terugbetaald. De marktpartijen hebben voor hun deel een concerngarantie afgegeven aan het Ontwikkelingsbedrijf. De vordering staat los van de eerder gemaakte afspraak dat een eventueel verlies op de grondexploitatie tot 22 miljoen gelijk wordt verdeeld. ‘De 9 miljoen per aandeelhouder blijft geparkeerd. We hebben zo een beheersbaar risico en hopen zelfs op een plusje’, aldus een gemeentewoordvoerder. Overigens moet ook nog een risicovoorziening van 11 miljoen euro worden opgebouwd voor risico’s in de resterende planperiode.

De gemeenteraad moet nu eerst oordelen over de plannen voor het bestaande Vathorst. Daarna zal het college met de raad bespreken hoe het verder moet met Vathorst West en Noord.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door De frisse keientrekker (Vutter) op
STOM. - Alleen de lokale Burger Partij Amersfoort spreekt hierover.
Alle andere coalitiepartijen, met de VVD , D66 en PvdA voorop, schuiven dit netjes naar de zomer van 2014 door.
Dit noemen wij in de Keistad gewoon Kiezersbedrog.
De Vinexlocatie Vathorst gaat mijn Keistad de komende 20 jaar nog heel veel geld kosten.
Ook als deze wethouders, met een fraai wachtgeld, al lang en lang weg zijn.
de frisse Keientrekker
Door Hans van Wegen, Amersfoort op
VATHORST Als je de Raads Informatie Brief (RIB) 2013-141 bladzijde 2 ( op de site van de Gemeente Amersfoort ) goed leest dan zie dat al ALLEEN al in het eerste jaar 14,2 miljoen wordt afgeboekt. En die afboekingen gaan ieder jaar volgende opnieuw worden bekeken (en uiteraard ook gebeuren ) En dat (voorlopig) 15 /25 jaar lang De BPA houdt haar hart vast wat er na de Verkiezingen van maart 2014 verder "boven water" komt. De Pers - en de Burgers van Amersfoort - laten zich zand in de ogen strooien Hans van Wegen / BPA
Door Eppo Burger op
Wethouders willen gemeenteraden en burgers doen geloven dat als ze bouwen uitstellen, dat ze dan minder verliezen leiden.

Dat kan, als alle gemeenten als kartel opereren. Maar dan moet de NMa ingrijpen. Genadeloos. Want kartelvorming is illegaal, en als bestuurders van bedrijven hiervoor de gevangenis in gaan, dan ook wethouders.

Waarschijnlijk schuiven wethouders het probleem gewoon door naar de toekomst onder het motto "Niet aanpakken, maar doorschuiven"