of 59082 LinkedIn

Grond moet goedkoper voor tijdelijke woningen

De helft van de woningcorporaties verwacht de komende vijf jaar tijdelijke woningen te bouwen voor spoedzoekers en jongeren. Maar de financiële haalbaarheid van dergelijke projecten is vaak een knelpunt. Dat komt vooral door de hoge grondprijzen die gemeenten vragen, zeggen de corporaties.

De helft van de woningcorporaties verwacht de komende vijf jaar tijdelijke woningen te bouwen voor spoedzoekers en jongeren. Maar de financiële haalbaarheid van dergelijke projecten is vaak een knelpunt. Dat komt vooral door de hoge grondprijzen die gemeenten vragen, zeggen de corporaties.

Monitor

Uit de corporatiemonitor van koepel Aedes blijkt dat een op de vijf corporaties de afgelopen jaren al tijdelijke woningen bouwde.  Maar heel veel waren dat er nog niet; in 2017 en 2018 ongeveer 1500 per jaar. Toch zien veel corporaties tijdelijke huisvesting, dus woningen die afbreekbaar en verplaatsbaar zijn, als een nuttige en snelle oplossing voor bijvoorbeeld mensen die gaan scheiden, zwangere vrouwen of andere spoedzoeker. De sector heeft de ambitie om op termijn zo’n 10.000 tijdelijke woningen per jaar te bouwen. Ook het rijk is voorstander: vorig jaar zijn een aantal stimulerende maatregelen genomen om tijdelijke bouw gemakkelijker te maken. Zo zijn tijdelijke woningen vrijgesteld van de verhuurderheffing, en is de maximale duur voor de plaatsing van een tijdelijke woning verhoogd van 10 jaar naar 15 jaar.

 

Veranderen

Maar om meer woningen te kunnen bouwen, moet er volgens Aedes wel wat veranderen. Zo is het niet altijd duidelijk of een tijdelijke woning moet worden gebouwd volgens de regels uit het Bouwbesluit. Daarnaast hebben gemeenten maar weinig locaties beschikbaar voor tijdelijke woningen. De bouwvorm is vaak zeer geschikt voor gronden die op termijn een nieuwe bestemming krijgen, maar vaak zijn de procedures voor flexibele bouw net zo lang als die voor de reguliere woningbouw.

 

Prioriteit

Daarnaast houden gemeenten met hun grondprijzen vaak geen rekening met de lagere terugverdienmogelijkheden van tijdelijke woningen. Voor veel gemeenten is het bouwen van tijdelijke woningen met hoge prioriteit vaak nieuw, dus is het grondbeleid daar nog niet op aangepast. Volgens Aedes is een aanpassing van de grondprijs wel noodzakelijk om van de flexibele bouw een aantrekkelijke business case te maken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Gewoon 15 jaar gemeentegrond voor een symbolisch bedrag verhuren en voor de tijdelijke woningen een 15-jarig opstalrecht vestigen. Dan houd je de huren laag en weet je dat er na 15 jaar een eind aan komt. En natuurlijk werken met tijdelijke huurcontracten, die elke twee jaar verlengd worden totdat de 15 jaar om zijn. Dan krijg je ook niet te maken met huurbescherming.
Door Spijker (n.v.t.) op
Bij het bouwen van tijdelijke woningen is het grootste probleem dat bij de Overheid niets tijdelijker is dan tijdelijk. De ervaring leert dat deze woningen er dus over vele jaren na 15 jaar nog staan, zelfs als de verloedering toeslaat. Daarom gaat er niets boven traditioneel bouwen.