Het kabinet kampt sinds mei met grote problemen vanwege de uitspraak van de Raad van State. De rechter oordeelde dat de stikstofaanpak van Nederland niet overeenkomt met Europese regels. Voorheen kregen projecten over het algemeen groen licht als de belofte werd gedaan de stikstofuitstoot in de toekomst te compenseren. Dat beleid is te vrijblijvend, oordeelde de RvS.

 

Kringlooplandbouw
Regeringspartij D66 wil het stikstofprobleem aanpakken door het aantal varkens en kippen in Nederland met de helft terug te brengen. Zo kan Nederland voldoen aan de stikstofregels en toch doorgaan met de bouw van nieuwe huizen, stelt Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot. Boeren moeten overstappen op zogeheten kringlooplandbouw of stoppen. De Groot wijst erop dat de landbouw verantwoordelijk is voor 70 procent van de stikstof die Nederland uitstoot. 'Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1 procent. De verhouding is compleet zoek.'

 

Niet snel genoeg
Landbouwminister Carola Schouten wil de veestapel al verminderen, maar dat gaat De Groot niet snel en niet ver genoeg. Schouten zou nog meer boeren moeten uitkopen. Ook moet de overstap op kringlooplandbouw, waarbij de boer niet langer leunt op veevoer en kunstmest uit het buitenland en niets verloren laat gaan, aantrekkelijker worden. Als boeren voor kringlooplandbouw kiezen, krimpt de veestapel al meteen. De 100 miljoen kippen en 12 miljoen varkens maken in Nederland het leeuwendeel van de veestapel uit.

 

Niet chic
Schouten is niet blij met het voorstel van coalitiegenoot D66 om de veestapel te halveren. Schouten noemt het plan 'niet chic' en 'makkelijk'. 'Ik vind het niet chic als je als boer of boerin in de krant leest dat je wel voor een groot deel kan verdwijnen', zegt de bewindsvrouw. Schouten uit ook haar verbazing over het plan, omdat het juist de Tweede Kamer was die haar vroeg een commissie onderzoek te laten doen naar mogelijke oplossingen voor het stikstofprobleem.

 

Belangrijke tak van sport

Ook vindt minister Schouten het niet eerlijk dat de partij 'er één sector uitlicht', terwijl het kabinet juist naar de volledige stikstofproblematiek kijkt. Dat is CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma met haar eens. De veehouderij is voor Nederland 'economisch een heel belangrijke tak van sport', zegt de christendemocraat. 'D66 weet zelf ook wel dat dit voorstel niet realistisch is. Geen boeren, geen eten.' (ANP)