of 60941 LinkedIn

Groenbedrijven vrezen strengere stikstofregels

Ondernemers in de groenvoorziening, grond en infra, maken zich zorgen over de nieuwe beleidsregels die provincies en het rijk hebben afgesproken over de stikstofuitstoot. Volgens brancheorganisatie Cumela Nederland is het vrijwel onmogelijk om nog een natuurvergunning te krijgen.

Ondernemers in de groenvoorziening, grond en infra, maken zich zorgen over de nieuwe beleidsregels die provincies en het rijk hebben afgesproken over de stikstofuitstoot. Volgens brancheorganisatie Cumela Nederland is het vrijwel onmogelijk om nog een natuurvergunning te krijgen.

Drempelwaarde

Het grootste probleem zit hem volgens de groensector vooral in de toegestane drempelwaarde voor stikstofemissie en de uitvoerbaarheid van de salderingsregels. Veel loon- grond- en groenbedrijven voeren activiteiten uit die in het verleden meldingsplichtig waren onder het Activiteitenbesluit. Volgens de ondernemers werd hen destijds nooit gevraagd om aan te tonen hoeveel stikstof er vrijkwam bij die activiteiten.

 

Vergunningsplichtig

Dat is nu anders: door het verlagen van de drempelwaarde zijn veel activiteiten die vroeger alleen een meldingsplicht hadden, ineens vergunningsplichtig geworden. Cumela geeft in een brief aan de Tweede Kamer en alle provinciale staten het voorbeeld van een groenbedrijf in een buitengebied dat al 20 jaar bermen en slootkanten maait, bomen en takken snoeit en bladafval opruimt. Als hij in 2009 investeert in een composteerinstallatie is er nog niets aan de hand. Sterker nog, de ondernemer krijgt het verzoek om ook het groenafval van omliggende gemeenten en waterschappen te verwerken. Maar ook al besparen de activiteiten door het regionale karakter veel uitstoot van stikstof (weinig vervoersbewegingen), toch moet hij vanwege het naastgelegen natuurgebied de stikstofuitstoot uit het composteringsproces salderen(verrekenen) met andere bedrijfsactiviteiten of met andere bedrijven.

 

Emissierechten

Maar het probleem is dat voor de vergunning wordt gekeken naar de aanwijzingsdatum van het Natura2000-gebied. Dat was 2004, toen het bedrijf nog niets composteerde, en daardoor geen stikstofemissie had. Dus ook geen emissierechten waarmee intern gesaldeerd kan worden. Extern salderen is bovendien onrealistisch, stelt Cumela. ‘Lokaal zijn stikstofrechten nauwelijks beschikbaar en daardoor onbetaalbaar.’

 

Beleidsregels

Volgens de groenbranche is de patstelling een bedreiging voor de sector, en moeten rijk en provincies zorgen voor werkbare beleidsregels. Cumela stelt dat in ieder geval de drempelwaarde omhoog moet, en de referentiedatum voor stikstofemissies te verschuiven naar een latere datum. Daarnaast moeten bestaande situaties met een lage stikstofuitstoot gewoon gelegaliseerd worden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johan Vollenbroek op
Beste mensen. het probleem zit hem in de compostering, niet in het maaien. Het gaat hier kennelijk om een niet gesloten composteeringsproces, dus gewoon in open lucht. Dat is technisch een achterhaald concept....
Door Petra op
@DeFietser: ik begrijp dat u zich aanbiedt om op ouderwetse wijze slootkanten met een zeis te komen maaien? Dat lijkt mij een uitstekende manier om deze activiteit nagenoeg zonder uitstoot van stikstofverbindingen te laten plaatsvinden.

Verder schrijft u onzin: een smallere tractor is niet in staat en lange maaiarm te hanteren zonder zelf om te vallen.
Door mr. I Middelburg (Jurist) op
Dit artikel gaat over de consequenties van het schrappen van de PAS over de groensector. Tot voor kort ging de PAS problematiek vrijwel geheel over de agrarische sector, waarbij door PAS meldingen en vergunningen elke gram stikstof in beeld kwam. Heel interessant om met dit artikel er eens over na te denken dat de problematiek waar de agrarische sector mee is geconfronteerd ook geldt voor iedereen die stikstof uitstoot in Nederland; en dat zijn vele duizenden bedrijven die tot op heden buiten beeld en dus ook buiten schot zijn gebleven. Als we de stikstofuitstoot van al deze bedrijven eens goed in beeld krijgen kunnen de verhoudingen wel eens heel andere komen te liggen. Terecht ook wordt het gevolg van het niet hebben van een PAS melding of NB vergunning aangegeven: terug naar de productie van 1994 en 2004.; geldt dan dus voor iedereen. Groot probleem want de stikstofruimte moet met terugwerkende kracht verkregen worden.
Door Spijker (n.v.t.) op
Groenbedrijven klagen inderdaad ook al dat ze nauwelijks meer een m3 grond durven en/of mogen vervoeren. Waar gaan we heen in dit land van melk en honing? Het begint zo langzamerhand meer op een land van 'zure regen' te lijken.
Door DeFietser (burger) op
Misschien ook even kijken hoe hier gemaaid wordt op dit plaatje, met een veel te brede trekker de fietspadranden en bermen naar zijn galemiezen helpen. Moet weer te vroeg hersteld en dat levert ook weer CO2 en stikstofuitstoot. Door netjes te werken en geen kapitaalvernietiging te plegen los je ook al veel op.
Door Frank Zuylen (stedebouwkundige, burger.) op
Weer een voorbeeld van ondoordachte wet- en regelgeving. Veel regels zijn nog niet echt aan de praktijk getoetst, en men komt er dus nu pas achter dat sommige regels of normen onwerkbaar zijn. De opstellers van die regels hadden geen idee hoe de werkelijkheid van alle dag er uit ziet. Wetenschappelijkheid vanachter het bureau.
Door WD op
Een goede aanleiding voor de sector om te kijken hoe je milieuvriendelijker kunt werken in plaats van weer uitstel te vragen. We moeten allemaal ons steentje bijdragen, dus ook deze sector (en de boeren dus ook!)

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners