of 60715 LinkedIn

Groeiend aantal gemeenten voor statiegeld op petfles

Bijna dertig gemeenten en een waterschap hebben zich sinds eind november aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Die pleit ervoor om de heffing op flessen uit te breiden met petflessen en blikjes om zo zwerfvuil te bestrijden. Op 15 maart debatteert de Tweede Kamer over statiegeld.

Bijna dertig gemeenten en een waterschap hebben zich sinds eind november aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Die pleit ervoor om de heffing op flessen uit te breiden met petflessen en blikjes om zo zwerfvuil te bestrijden. Op 15 maart debatteert de Tweede Kamer over statiegeld.

Sneeuwbaleffect

‘Weert was de eerste gemeente die zich meldde’, stelt woordvoerder Tom Zoete van Recycling Network Benelux dat het initiatief nam tot de alliantie. ‘Inmiddels zien we dat een grote variëteit van gemeenten zich aansluit: groot, klein en verspreid over het hele land.’ Noord-Holland (34 procent) en Overijssel (21) voeren de lijst aan. ‘Je merkt dat veel gemeenten het initiatief van een buurgemeente volgen’, zegt Zoete. ‘Dat sneeuwbaleffect zie je duidelijk terug.’

Geen kosten
Voor een gemeente zijn aan deelname aan de alliantie geen kosten verbonden. ‘Voor ons is een gemeente lid als de raad de aanvraag ondersteunt en als een logo en korte motivatie worden meegestuurd’, zegt Zoete. Vermindering van het zwerfafval (en het terugdringen van de opruimkosten ervan) wordt door gemeenten op de site van de alliantie als meest voorkomende argument aangedragen. Ook versnelling van het recyclingsproces speelt een rol.


Breder draagvlak
Voorlopig einddoel van de Statiegeldalliantie is dat de Tweede Kamer in maart tot uitbreiding van het statiegeld besluit. Behalve gemeenten hebben zich ook talloze milieu-organisaties, de Consumentenbond en een waterschap (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) bij het initiatief  aangesloten. Zoete: ‘Veel initiatiefnemers die uitbreiding van statiegeld nastreefden, opereerden nogal  geïsoleerd. Daardoor bleef de impact van hun inspanningen bescheiden. Door de bundeling ontstaat er nu een veel breder draagvlak.’


Kosten nog onduidelijk
Afgelopen najaar kwam het Centraal Planbureau (CPB) al met het advies
om het statiegeldsysteem uit te breiden. Dat zou vermindering van zwerfafval leiden en daarmee tot reductie van de plasticsoep in de zee. Kunststof zwerfafval bestaat voor ruim 90 procent uit verpakkingen. Of de baten van het extra statiegeld uiteindelijk zullen opwegen tegen de kosten is volgens het CPB niet onderzocht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Geachte heer Oehlen,

De verpakkingsindustrie betaalt de gemeenten voor het opruimen van het zwerfafval. Dan moet u niet zeuren over statiegeld, maar de boel schoon houden.
Als u vindt dat dat niet meer de verantwoordelijkheid van gemeenten moet zijn, dan komen we een flinke stap verder. Dan heeft de verpakkingsindustrie niet meer te maken met 380 gemeenten die het allemaal op hun eigen manier willen doen, en kan afvalinzameling landelijk georganiseerd worden.
Door Math Oehlen (Beleidsmedewerker afval) op
Beste mijnheer Goossens. Hier stapelt U een aantal onzinnigheden op elkaar. Suggereert U nou dat we het plastic maar zolang aan de vissen moeten voeren totdat we een goed middel hebben dat mensen opvoedt om hun rommel op te ruimen of beter nog te voorkomen? Nou dat hebben we. Statiegeld. Zoals voorbeelden in diverse buitenlanden ook laten zien.
En dat wetenschappelijk artikel gaat mank. Door de aanname dat flesjes en blikjes maar 10% uitmaken van het zwerfafval. Klopt in aantal stuks. Maar dan kan de verpakkingsindustrie haast blij zijn dat er zoveel sigarettenpeuken op straat worden gegooid. Minimaliseert hun aandeel en dient als excuustruus om de kern van de vervuiling buiten schot te laten. Maatschappelijk relevanter is het meten in volume. Zo gemeten vormen flesjes en blikjes meer dan 50% van het zwerfafval. En als je mensen op die 50% opvoedt is de kans groot dat ze zich ook op de andere 50% beter gaat gedragen. De notoire hufter wordt bovendien geïsoleerd en sterft op de duur uit. De harde criminele kern zal er altijd wel zijn, maar vormt dan een kleinere groep.
Uw relativering stuurt niet op gedrag noch op moraal. En statiegeld heeft alles met milieu te maken. Leefmilieu voor mens en dier. Bovendien is het de perfecte invulling van het principe dat de vervuiler betaalt.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Citaat:

´De Statiegeldalliantie. Die pleit ervoor om de heffing op flessen uit te breiden met petflessen en blikjes om zo zwerfvuil te bestrijden.´

Dit heeft niets met het milieu of met afvalverwerking van doen, maar heeft alleen betrekking op de kosten voor het opruimen van zwerfafval. Die kosten worden gedragen door de verpakkingsindustrie.

Lees wat de wetenschap hiervan zegt:

Statiegeldsysteem op plastic flesjes voegt weinig toe
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/statiege …

Door G. Meijer op
Dat statiegeld gewoon invoeren en tevens stevig beleid formuleren voor het terugdringen van het gebruik van plastic verpakkingen. Daarvoor vooral niet overleggen met de verpakkingsindustrie,de detailhandel en het grootwinkelbedrijf. Gewoon doen dus (voor zover EU-tegelgeving het toelaat). Het milieu, de natuur en de belangen van toekomstige generaties gaan voor de financiële belangen (op korte termijn) van een deel van het bedrijfsleven. Rigoreus mileubeleid levert trouwens veel banen op, maar waarschijnlijk niet in de branches die zich stelselmatig verzetten tegen milieumaatregelen.
Door Math Oehlen (Beleidsmedewerker afval) op
Kosten en baten? Heeft het zin? Ja natuurlijk. Het gaat niet pirmair om recyclen maar om een schoon leefmilieu. Goed voor flora en fauna. Statiegeld maakt dat het voorkomen van vervuiling voorop staat en als het dan onverhoopt toch naast de afvalbak belandt, ook opgeruimd wordt. Clubjes of individuen die voor dat laatste de moeite nemen worden beloond. Kortom: een superieur regie-middel om de maatschappij haar eigen rommel te laten opruimen en liever te laten voorkomen. Om China nu weer als excuustruus van stal te halen gaat te ver. Verbranden dan maar. Gewoon opleggen. En met dat uitgangspunt daarna afspraken maken met inzamelaars en gemeenten. Dat is de juiste volgorde. Nu is de maatschappij gegijzeld door belangengroeperingen die baat hebben bij zo veel mogelijk gesleep met afval. Waarbij afval niet primair geldt als nuts-item maar als basis voor businessmodellen. Poliitek neem weer je verantwoordelijkheid en toon je volksvertegenwoordiger in plaats van dienaar van de lobby. Weet weer waar het om gaat in casu de publieke zaak.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Leuk bedacht, maar waar moet je vervolgens met de petflessen en blikjes heen nu China en India ze niet meer willen verwerken? Eerst goede afspraken maken met eigen industrie en dan inzamelen maar.....
Door doeterniettoe (-) op
Er zijn eigenlijk maar twee tegenstanders van statiegeld: bedrijven (die flessen en blikjes maken) en de politiek. Het blijft vreemd dat een goed functionerend systeem is afgeschaft en dat de verantwoordelijke politici achter een klein groepje bedrijven aan blijven lopen.
Wel goed om te zien dat anderen wél opkomen voor een schoner Nederland.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners