of 64120 LinkedIn

‘Grijp corona aan voor snellere winkeltransformatie’

Door de coronacrisis stijgt het aantal winkelbeleggers dat panden wil transformeren. Dit betreft vooral winkels in de vijftien grootste binnensteden en in middelgrote centra van steden met 50.000 inwoners. Maar het ontbreekt volgens de beleggers bij veel gemeenten aan een langetermijnvisie om dit proces mogelijk te maken.

Door de coronacrisis stijgt het aantal winkelbeleggers dat panden wil transformeren. Dit betreft vooral winkels in de vijftien grootste binnensteden en in middelgrote centra van steden met 50.000 inwoners. Maar het ontbreekt volgens de beleggers bij veel gemeenten aan een langetermijnvisie om dit proces mogelijk te maken.

Uit de gratie

Dat blijkt uit onderzoek van Stec Groep onder landelijke winkelbeleggers in binnensteden en middelgrote centra. Zo’n 80 procent wil de komende jaren leegstaande winkelpanden via transformatie een andere bestemming geven. Driekwart van hen geeft aan dat de coronacrisis de noodzaak ervan heeft vergroot. Vooral grote winkelpanden zijn uit de gratie geraakt.


Grote schulden 
Adviseur retail Martijn Exterkate van Stec Groep spreekt van een ‘golf van transformaties’ die op komst is. ‘Door de coronasituatie hebben winkeliers grote schulden opgebouwd. Beleggers houden rekening met faillissementen wanneer op 1 oktober de steunpakketten stoppen. Daar komen vaak geen winkels meer voor terug. De leegstand is bovendien nu al te hoog. Voor veel vastgoedpartijen is transformatie een aantrekkelijk perspectief. Eerder waren zij terughoudend vanwege te hoge boek- en huurwaarden, maar deze waarden dalen nu juist, ook in de hoofdwinkelstraten.’

Niet rendabel
Toch komt de gewenste transformatie moeilijk van de grond. Vaak is er geen rendabele businesscase van te maken. Kosten voor aanpassingen van het pand, planologische beperkingen in bouwhoogte en stedenbouwkundige eisen hebben er een negatief effect op. Ook beperken gemeentelijke bestemmingsplannen in bijna de helft van de gevallen de mogelijkheden voor transformatie, net als ter plaatse geldende parkeernormen.

Meer regie

Beleggers vragen meer regie van gemeenten bij de leegstandsaanpak. Dat kan door transformatie op te nemen in een langetermijnvisie voor het centrum. Ook zouden op plekken in het centrum met relatief veel leegstand de ruimtelijke kaders moeten worden verbreed. Daarnaast moeten gemeenten investeren in de openbare ruimte en een actiever grondbeleid voeren door incourant vastgoed op te kopen en zo uit de markt te halen.


Horeca en leisure   

De beleggers noemen horeca en leisure het meest kansrijk als alternatief voor winkelpanden in hoofdwinkelstraten. Ook dichten ze flexibele kantoorruimte hier kansen toe. In aanloopgebieden zouden gemeenten moeten inzetten op de combinatie van wonen, horeca en ambachten. Vergeleken met de afgelopen vijf jaar zien beleggers binnen de transformatieprojecten vooral de aandelen leisure en flexibele kantoorruimte toenemen. Het percentage  woningen en horeca blijft onverminderd hoog.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bertus (Beleidsadviseur) op
Stop de transformatie. Online winkelbedrijven maken al jaren verlies. Door fiscale verliescompensatie betalen ze geen belasting. Ze werken met oost Europese arbeiders en er zijn geen CAO's van toepassing. Geen pensioenregelingen. De kosten van infrastructuur en de sociale kosten van arbeidsmigratie worden afgewenteld op de belastingbetaler EN op de gewone winkeliers. Dat moet stoppen, dan is deze transformatie niet zo nodig. Winkeliers kunnen best bestellingen doen bij fabrikanten, als een soort intermediair fungeren. Dat doen ze al, maar de concurrentie met de online sector is niet eerlijk. Er is geen level playing field.