of 59179 LinkedIn

Grenzen aan veestapel

Omvangrijke veehouderijen hebben gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. In veerijke gebieden ontstaat verkeersdruk, stankoverlast en er kan sprake zijn van negatieve gezondheidseffecten. Provincies hebben met de huidige wetgeving onvoldoende mogelijkheden om in te grijpen als de leefbaarheid onder druk komt te staan door de omvang van de veehouderijen. Met de nieuwe wet in de hand kunnen de provincies wel regels stellen aan het aantal dieren dat op een veehouderij wordt gehouden.

Provincies krijgen meer bevoegdheden om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. Althans, als het nieuwe wetsvoorstel ‘Interimwet veedichte gebieden’ er door komt. Sinds dinsdag 11 april is de internetconsultatie van dit voorstel van start gegaan. 

Omvangrijke veehouderijen hebben gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. In veerijke gebieden ontstaat verkeersdruk, stankoverlast en er kan sprake zijn van negatieve gezondheidseffecten. Provincies hebben met de huidige wetgeving onvoldoende mogelijkheden om in te grijpen als de leefbaarheid onder druk komt te staan door de omvang van de veehouderijen. Met de nieuwe wet in de hand kunnen de provincies wel regels stellen aan het aantal dieren dat op een veehouderij wordt gehouden.

Omgevingswet
Het wetsvoorstel loopt vooruit op de invoering van de Omgevingswet. De laatste beoogt alle wetten op het gebied van de leefomgeving te vereenvoudigen en te bundelen. De Omgevingswet moet in 2019 worden ingevoerd. De Interimvet veedichte gebieden moet de provincie tot die tijd van het juiste instrumentarium voorzien om in te grijpen. Daarna gaat ook deze wet op in de omgevingswet.

De internetconsultatie van de wet loopt van 11 april tot 23 mei 2017. Eind juni is een bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlanse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over de resultaten van de consultatie en wordt in het kabinet besproken of het wetsvoorstel kan worden voorgelegd aan de Raad van State.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door EMLS op
Wetsvoorstel Veedichte gebieden. Zou wetsvoorstel Veedicht Nederland niet beter zijn vanwege het algehele Nederlandse gezondheidsbelang, gelet op o.a. het toetsingsverbod ex art. 120 grondwet en het ontbreken in Nederland van een Constitutioneel Hof ?

Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (kritische burger) op
Industriële veehouderij in een overbevolkt land is natuurlijk de waanzin ten top, maar ja onze wereldvreemde bestuurders en economen noemen waanzin liever marktwerking.
Door Opmerker (orig) op
Ehhh... voorleggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State: neemt de "wetsontwerper" die afdeling dan nu ook serieus? Of wordt het wéér pro forma?