of 59903 LinkedIn

Grensprovincies willen internationaal

‘Voor Duitsland is Nederland één groot stedelijk gebied. In Düsseldorf snappen ze echt niet dat Den Haag de A15 als regionale weg ziet. Dat hoort toch gewoon bij de Rotterdamse haven?’

Ten onrechte beschouwt Den Haag knelpunten in de grensregio’s als een regionaal probleem. Er liggen volop kansen die een economische impuls voor heel Nederland kunnen betekenen. Dat stellen de provincies Overijssel en Gelderland. In de Miljoenennota missen ze daar aandacht voor.

Kansen voor de handel en werkgelegenheid

Samen met de andere grensprovincies – Groningen, Drenthe en Limburg - roepen zij het kabinet op om meer te investeren in de relatie met Duitsland. Met betere weg- en spoorverbindingen, een internationaal energienetwerk en grensoverschrijdend onderwijs moet werken en investeren over de grenzen aantrekkelijker worden. Commissaris van de Koning in Overijssel, Ank Bijleveld-Schouten, stelt dat Nederland meer gebruik moet maken van de economische kracht van Duitsland. ‘Versterking van de relatie biedt veel kansen voor de handel en werkgelegenheid. Niet alleen voor de grensprovincies, maar voor heel Nederland.’

 

Geen directe verbindingen

Daarvoor is het noodzakelijk dat de weg- en spoorverbindingen met Duitsland worden verbeterd. Niet alleen om de groei van het goederenvervoer op te vangen, maar ook om het werken en studeren over de grenzen aantrekkelijk te maken. In Twente blijven het economisch herstel en de werkgelegenheid achter, ook al is de crisis over het hoogtepunt heen. Volgens de provincies speelt bereikbaarheid daarin een belangrijke rol. Er zijn nog steeds geen directe verbindingen met het Ruhrgebied, Hamburg en verder. De grensprovincies vragen het kabinet te investeren in hogere frequenties en in hoge snelheidstrajecten richting Duitsland. Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje: ‘Voor Duitsland is Nederland één groot stedelijk gebied. In Düsseldorf snappen ze echt niet dat Den Haag de A15 als regionale weg ziet. Dat hoort toch gewoon bij de Rotterdamse haven?’

 

Leren van ervaringen met duurzame energie

De provincies zien ook kansen in de ontwikkeling van een duurzaam energienetwerk over de grenzen heen. Ze vragen Den Haag hierin mee te investeren en samen met Duitsland op te trekken rondom het duurzame energievraagstuk, zoals bij de inpassing van windmolens in het landschap en dichtbij de bebouwde kom in het grensgebied. De Overijsselse provinciewoordvoerder Menno Reemeijer licht toe: ‘Duitsland loopt voorop op het gebied van duurzame energie. Daar kunnen wij van leren. Overigens lobbyen we niet alleen in Den Haag, ook in Duitsland. Samen met de provincie Gelderland vestigen we een vertegenwoordiging op het Nederlandse consulaat in Düsseldorf.’

 

Sturen op onderwijs

Ook op het gebied van onderwijs richten de provincies zich tot het rijk. Versterking van de kennisinfrastructuur in de grensregio is nodig om de groeiende vraag van het bedrijfsleven aan vakmensen en specialisten op te vangen, aldus de provincies. Reemeijer: ‘Als provincie hebben wij geen sturende taak in het onderwijs. Nu het wettelijk mogelijk is om onderwijs in buurtalen te volgen is het rijk aan zet om te stimuleren dat dit ook gebeurt.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Volgens mij is niemand tegen, maar win je er niet de volnede verkiezingen mee, oftwel geen prio...
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Dan moeten we in dit land van derderangs boekhouders ook eens gaan beseffen dat we in het onderwijs weer Duitse en Franse taal gaan onderwijzen. Dat betekent dus dat onze verwende adhd-pubers ook weer literatuur en complexe artikelen in die talen moeten gaan lezen. En dat ook in het geschiedenis aandacht meer aandacht wordt besteed aan de Europese geschiedenis en cultuur en dat de leerlingen weer inzicht krijgen in de samenhang en dus ook een aantal jaartallen zal moeten onthouden. Een goede kennis van het Latijn zou daarop aan mogen sluiten.
Door Jan Oostenbrink (Intercultural Management Cross-border Cooperation, directeur) op
Nordrhein-Westfalen + Niedersachsen (resp. 18 en 7 mln. inw.) zijn onze belangrijkste handelspartner! Mijn ervaring leert: vooral inzake sectoren als energie, medische technologie en HTSM zijn grote win-win mogelijkheden. Neem het MKB en de kennisinstellingen bij de hand, begin een grensoverschrijdend Actieplan en dan volgt hopelijk de politiek. Duitsland is geen "Hinterland", het is ons "Voorland": wij kunnen veel van hen leren en er veel "halen".
Door Karel Groen (Directeur Eems Dollard Regio (EDR)) op
Grensoverschrijdend investeren in kennis en infrastructuur leidt tot blijvend economisch resultaat. Samen met buurlanden agenda voor duurzame samenwerking opzetten. Grensregio's zijn groeiregio's.
Door doeterniettoe (-) op
Nederland is niet groter dan de Randstad, blijkt telkens weer.