of 61441 LinkedIn

Gouda wil peilverlaging binnenstad

Om de wateroverlast voor woningen na een regenbui te verminderen, willen de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland het grondwaterpeil in een groot deel van de binnenstad met 25 centimeter verlagen. Daarmee moeten ondergelopen straten, kelders en woonkamers verleden tijd zijn.

Om de wateroverlast voor woningen na een regenbui te verminderen, willen de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland het grondwaterpeil in een groot deel van de binnenstad met 25 centimeter verlagen. Daarmee moeten ondergelopen straten, kelders en woonkamers verleden tijd zijn.

Riolen

Het aanpassen van het peil gaat niet van de een op de andere dag; gemeente en hoogheemraadschap verwachten tussen de vijf en tien jaar nodig te hebben om het grondwater, geleidelijk, te verlagen. Het gaat niet enkel om een peilverlaging: ook de riolering en riooloverstorten moeten worden aangepakt. Door de verschillende peilstanden moeten de watersystemen in de verschillende delen van de binnenstad van elkaar worden losgekoppeld, en is er een extra gemaal nodig.

 

Nijpender

Gouda heeft al tientallen jaren last van wateroverlast na flinke regenbuien, maar de verheviging van regenbuien door klimaatverandering maakt het probleem steeds nijpender. De stad ligt op een veen/kleipakket, en de ondergrond blijft nog altijd zakken. Voorheen werd het grondwaterpeil periodiek verlaagd, maar daar werd 50 jaar geleden mee gestopt toen bleek dat de peilverlaging grote schade toebracht aan de houten paalfundering van sommige woningen. Die komen dan deels bloot te liggen, waarna paalrot kan optreden. Bovendien wordt het  inklinken van veengronden verergerd door het wegpompen van water. Maar inmiddels is de overlast van de hoge waterstand zo groot, dat maatregelen nodig zijn. Alternatieven, zoals het ophogen van de stad en het funderen van alle woningen in het lage gedeelte van de stad, zijn vaak onbetaalbaar.

 

Compensatie

In het deel van de stad waar het peil nu wordt verlaagd, liggen ongeveer dertig woningen met een houten paalfundering, zo schat de gemeente. Die komen in aanmerking voor een compensatieregeling om die fundering te laten vervangen. De rest van de binnenstad heeft betonnen paalfunderingen of, in de meeste gevallen, helemaal geen funderingspalen. Die woningen zakken mee met verdere bodemdaling.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door John Steegh op
Het "Goudse" probleem is zeker moeilijk op te lossen (en andere gemeenten gaan daar ook mee te maken krijgen). Maar of peilverlaging in een klein stuk van de binnenstad nu de oplossing is? Je creëert een onderbemaling in een stadsboezem die toch al te klein is. Het is hoogstens een tijdelijke en zeker geen robuuste aanpak van dit duivelse dilemma: bodemdaling - peilverlaging - bodemdaling - enz.
Door Spijker (n.v.t.) op
Een compensatieregeling voor eigenaarsrisico? Waarschijnlijk wordt bedoeld een gegarandeerde geldlening?
Door Johan Visser (Pensionado) op
Lang leve de paalrot!