of 63082 LinkedIn

Gifvrij onkruidbestrijden al per 2015 verplicht

Gemeenten moeten al per november 2015 overstappen op niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Vanaf dat moment is het verboden om gif te spuiten op straten, speeltuinen en wegen. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) heeft de eerdere planning (2018) naar voren gehaald.

Gemeenten moeten al per november 2015 overstappen op niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Vanaf dat moment is het verboden om gif te spuiten op straten, speeltuinen en wegen. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) heeft de eerdere planning (2018) naar voren gehaald.

Maatschappelijke onrust is groot

Dat geldt ook voor particulier gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen. De Twee Kamer drong er eerder bij de staatssecretaris op aan om meer vaart te zetten achter het verbod op glyfosaat (bekend als Roundup) als onkruidbestrijdingsmiddel. In een brief aan de Tweede Kamer heeft Mansveld laten weten daar gehoor aan te geven. De maatschappelijke onrust over de milieuschade en gezondheidsrisico’s van onkruidbestrijding met gif is groot, verklaart Mansveld.

 

Sport- en recreatieterreinen in 2017

In 2017 volgt een verbod van onkruidgif op sport- en recreatieterreinen en overige terreinen zoals parken. Voor die terreinen is een eerder verbod niet haalbaar, meent de staatssecretaris, omdat nog weinig erving is opgedaan met alternatieven, vooral in het beheer van bossen. Overigens blijven er uitzondering op het verbod. Bijvoorbeeld om de eikenprocessierups en de Aziatische boktor te kunnen bestrijden.

 

Voorraadbeheer en contracten

Mansveld noemt het ‘ambitieuze tijdpad’ een stimulans om innovatie te stimuleren. Wel wil ze regelmatig evalueren, om te zien of de planning haalbaar blijft. Ook gaat ze snel in overleg met gemeenten, zodat zij kunnen inspelen op het naderende verbod, dat consequenties heeft voor hun voorraadbeheer, begrotingen en contracten. Bovendien zullen gemeenten moeten investeren in methoden van niet-chemische onkruidbestrijding, zoals gebruik van heet water, hete lucht, branden en borstelen. Veel gemeenten zien hier de laatste jaren al op overgestapt.

 

 

Afschrijvingstermijnen geen bezwaar

Een eerder argument voor de datum van 2017 voor een verbod op professioneel gebruik op verhar-dingen, was het respecteren van gebruikelijke afschrijvingstermijnen op de apparatuur voor gewasbescherming. Maar volgens de staatssecretaris zijn na de brief over de uitvoering van de motie Grashoff (uit 2011) nog maar weinig nieuwe investeringen gedaan in zulke apparatuur.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door koert (gepensioneerde bioboer) op
Haha, lekker dom.
Roundup is helemaal niet schadelijk.
Activisten zijn dom, daar moet je niet naar luisteren.
Door Roeland van der Drift op
Tegenwoordig zie je steeds vaker dat het zogenaamde anti onkruidzout (grof hard steenzout) als alternatief wordt gebruikt voor de chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Door de ziltige omgeving die het zout veroorzaakt tussen de bestrating gaat het onkruid binnen een paar dagen dood.
Ik vraag me af of het gebruik van het onkruidzout wel wordt toegestaan als onkruidbestrijdingsmiddel in het jaar 2015.
Door Pim Kantebeen op
Wellicht leest watervlooienprofessor Miquel Lurling dan wat selectief door de wetenschappelijke literatuur. Glyphosate (de actieve stof in Roundup) bindt zich sterk aan de bodem en wordt dan snel afgebroken tot eerst AMPA (a-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) en daarna tot CO2 (in een verwaarloosbaar kleine hoeveelheid, zeker in vergelijking met andere onkruidbestrijdingsmethoden als hitte of mechanische bestrijding).

Wereldwijd heeft Roundup zelfs positief effect op de waterkwaliteit. Roundup maakt zero-tillage landbouw mogelijk. Dat voorkomt erosie en oppervlakkige afspoeling van water over landbouwpercelen, wat in hoge mate ten goede komt aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Los van de waterkwaliteit bespaart zero-tillage landbouw het gebruik van 60 liter diesel per hectare doordat er niet geploegd hoeft te worden, voorwaar een grote besparing van CO2-uitstoot.

Let wel: Ik heb het over gebruik binnen de voorschriften. Natuurlijk kun je ook Roundup op een zodanige wijze aan organismen toedienen dat het kwaad kan. Eet een kilo keukenzout en je gaat dood. Maar dat is toch geen reden om het keukenzout te verbieden?

Feiten over glyphosate zijn snel te vinden op http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/0178 …
Door Miquel Lurling (onderzoeker/docent waterkwaliteit) op
Ik heb vandaag even een korte speurtocht met de zoektermen Roundup en glyphosate in de wetenschappelijke literatuur (Scopus) uitgevoerd en er zijn legio wetenschappelijke studies waarin diverse uiteenlopende schadelijke effecten van het ''wondermiddel'' op non-target organismen worden aangetoond. Zou Pim Kantebeen ook eens moeten doen in plaats van klaarblijkelijk ongefundeerde uitingen te plaatsen. Het is natuurlijk niet voor niets dat de overheid komt tot een algeheel verbod, wat gezien het thans voorliggende wetenschappelijke bewijs al veel eerder had dienen te geschieden. Met name het hanteren van de gifspuit door gecertificeerde bedrijven en particulieren in speeltuinen zou per direct verboden dienen te worden.
Door ellen op
Wat zijn burgers toch lui. Elk papiertje op de stoep laten we liggen want dat moet de gemeente maar opruimen. Net zo met onkruid. Is het het zoveel werk om zelf het stoepje schoon te houden? Spuit je je eigen tuin ook met bleekwater (ik weet het er zijn zulke mensen,, maar niet veel hoop ik)?
Als er nou zoveel mensen werkloos thuis zitten, waarom moet dan alle werk dat er is steeds efficienter en dus met steeds meer gif en brandstof gedaan worden? Omdat het beneden de waardigheid is om te schoffelen, maar dat doen we toch in onze eigen tuinen ook? Moeten we ons daar dan ook voor schamen?
Is het dan zoveel waardiger om de hele dag op de bank voor de TV chips te zitten eten en te vervetten?
En als mensen enkels en heupen breken over het onkruid dan lijkt me zeker dat ze wat aan hun conditie moeten doen door dagelijks wat te schoffelen, want dan zitten ze niet stevig in elkaar.

Door Sjoerd Visser op
@015? Het kan veel eerder...in 2014 bijvoorbeeld. Maar helaas...men laat dit nog een jaar doorgaan. Is niet goed, een soort schijnpolitiek. Als iets niet goed is moet je het meteen verbieden, en er niet mee wachten. Helaas betreft het de burgers...dus dan wacht de overheid wel. Maar o wee als het in het nadeel van overheid was geweest: dan was het meteen gestopt. Symboolpolitiek. Dus meteen stoppen met dat spul!
Door Flipper op
Wel, het is idd. zo dat ik me voor kan stellen dat roundup schadelijk kan zijn. Kan kloppen- en in principe moeten we dat ook niet hebben. Maar zonder zoiets als roundup- of varianten daarop wordt onkruidbestrijding iets van het verleden. Maarja, hoe zat dat ook alweer met vergroenen van de maatschappij ? Dat zal zonder bestrijdingsmiddelen een hoge vlucht nemen.

En dit soort bestrijdingsmiddelen schadelijk ? Tsja, maar schaliegas boringen gaan wél door ? En dan noem ik nog maar 1 ding.
Als we eerst eens alle andere zaken op orde brengen, die grotere schade toebrengen, dan zijn we al een stap verder. Ook als we dàn nog zoiets als roundup zouden gebruiken.
Maarja, wie de écht onvervalste waarheid predikt, die wordt natuurlijk weggehoond, toch ?
Flipper
Door Janneke op
Lof voor Mansveld. Eindelijke iets positiefs van dit kabinet. Burgers struikelen over onkruid? Burgers kunnen zelf ook wat weghalen op de stoep.
En heeft @Pim Kantebeen aandelen van Round Up? Dit is gevaarlijk chemisch bestrijdingsmiddel en dat moet je niet willen gebruiken. Het is beter onkruid mechanisch of met hitte te verwijderen en daardoor de CO2 uitstoot iets te verhogen, dan gif rond te spuiten die in het ecosysteem komt en vroeg of laat ernstige schade aan de mensen toebrengt.
Door Pim Kantebeen op
Het gezondheidsrisico van RoundUp is dat als gemeenten het niet gebruiken dat burgers dan hun nek of heup breken over het onkruid. Ook is RoundUp noodzakelijk om de natuur te beschermen tegen invasieve exoten (en gemeenten als Renkum beheren veel natuur). Een plant als Japanse Duizendknoop is moeilijk te bestrijden wanneer het niet steeds wordt uitgeput. Ook natuurorganisaties gebruiken het om die reden.

Het zou beter zijn om de discussie te baseren op wetenschappelijk bewijs. Groepen als Greenpeace scheppen voortdurend onrust over technologie zonder op de waarheid te letten. In feite is het bezwaar ideologisch gefundeerd, en zijn de meeste mensen met bezwaren tegen RoundUp aanhangers van ecologische landbouw. Dat je ecologische producten (marktaandeel enkele procenten, veel overheidssteun) koopt in dezelfde winkels waar je ook alternatieve geneeswijzen koopt, is een teken aan de wand.

Wie onkruid niet bestrijdt met een middel, bestrijdt onkruid mechanisch of met hitte. In beide gevallen kost onkruidbestrijding veel energie en levert dus CO2-uitstoot op. Hoeveel verstandiger is het niet om een middel te gebruiken dat een enzyme blokkeert dat bij fotosyntese is betrokken, en dus alleen de planten verdort op wiens bladeren het is gespoten? Enige probleem van RoundUp is dat er een ideologisch bezwaar is voor de ecologische landbouwbeweging: Zij willen geen door mensen gemaakte middelen. Mijns inziens hoort het bij de scheiding tussen kerk en staat dat de overheid zich niet leent voor zo'n ideologie.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers