of 59345 LinkedIn

'Gezinnen in gemeenten met diftar wel goedkoper uit’

Gezinnen in gemeenten die gedifferentieerde tarieven hanteren (diftar) voor de hoeveelheid afval die inwoners aanbieden, zijn wel degelijk goedkoper uit dan gezinnen in gemeenten die dit niet doen. Het consumentenprogramma Kassa concludeerde zaterdag het tegenovergestelde. Volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) klopt dit niet.

Gezinnen in gemeenten die gedifferentieerde tarieven hanteren (diftar) voor de hoeveelheid afval die inwoners aanbieden, zijn wel degelijk goedkoper uit dan gezinnen in gemeenten die dit niet doen. Het consumentenprogramma Kassa concludeerde zaterdag het tegenovergestelde. Volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) klopt dit niet.

Kassa
Zaterdag 1 april besteedde consumentenprogramma Kassa aandacht aan diftar: een tariefsysteem voor de afvalstoffenheffing waarbij huishoudens een hoger bedrag betalen naarmate zij meer afval aanbieden. Kassa wekt de indruk dat huishoudens in gemeenten die diftar hanteren vaak duurder uit zijn. Kassa heeft hier onderzoek naar gedaan en hiervoor gebruik gemaakt van tariefgegevens die COELO heeft verstrekt.

Niet correct 

Dit onderzoeksinstituut meent echter dat het televisieprogramma de door COELO aangeleverde gegevens niet juist heeft geïnterpreteerd. ‘Kassa heeft slechts naar de 15 gemeenten gekeken die de afgelopen twee jaar diftar hebben ingevoerd,’ laat een woordvoerder weten.  ‘Als we kijken naar alle gemeenten die in 2017 diftar hanteren, dat zijn er meer dan 150, dan blijkt dat eenpersoonshuishoudens in gemeenten met diftar gemiddeld 21 procent goedkoper uit zijn dan huishoudens in gemeenten zonder diftar. Meerpersoonshuishoudens zijn gemiddeld 11 procent goedkoper uit,’ aldus de woordvoerdre. Daarnaast is bekend uit wetenschappelijk onderzoek  dat huishoudens minder afval aanbieden wanneer een gemeente diftar hanteert.Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Eric op
Citaat uit het wetenschappelijk onderzoek: "Deels komt de afvalreductie door een betere recycling, vooral van papier. Toegenomen hergebruik verklaart echter nog geen vijfde van de restafvalreductie. Waar de rest van de afvalreductie vandaan komt is onduidelijk."
Raadselachtig? Behalve die kachel Roland, heeft Staats Bosbeheer ook wel een verklaring, ga eens met ze praten.
Door Roland op
Reken maar dat mijn kosten zouden dalen als mijn gemeente diftar in zou voeren. Alles dat wil branden gaat de kachel in, en wat niet wil branden gaat 1 keer per week mee naar kantoor en daar de vuilnisbak in. Niks geen kosten meer. Laat maar komen!!
Door Henk op
Uit wetenschappelijk onderzoek is inderdaad bekend dat huishoudens minder afval aanbieden wanneer een gemeente diftar aánbiedt. Uit datzelfde wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat in diftar gemeenten meer afval langs de weg ligt
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
@Hans: ook als Radar 15 gemeenten uit het COELO-rapport pikt? welke gemeenten waren dat? Waar Diftar duurder is?
Overigens wordt in mijn gemeente inmiddels PMD (plastic, metaal en drinkkartons) al niet meer gescheiden ingezameld. Dat onderstreept dus enkele van de reacties dat die scheiding niet zinvol is en na de inzameling kan gebeuren.
Door Hans (afdelingsmanager) op
Ik vermoed dat Kassa aanzienlijk onafhankelijker en objectiever is dan COELO.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Aan de discussies hierover komt snel een eind door de verantwoordelijkheid voor het inzamelen bij gemeenten weg te halen en over te dragen aan een landelijke inzamelaar waar ook het bedrijfsleven in participeert.

Daarmee wordt de keten gestroomlijnd en zullen als vanzelf de meest effectieve circulaire hergebruik technieken en methoden resulteren.

Afvalinzameling is al 30 jaar een groot drama omdat gemeenten zich maar blijven vastbijten in hun lokale autonomie. Het huis van Thorbecke zoals zij dat eufemistisch noemen. Ooit een stimulans voor lokale ontwikkelingen, nu een conservatief blok aan het been bij schaalvergroting en landelijke processen en normen.

Door Roberto Mahadewsing (Beledsadiveur buitenruimte) op
De kosten voor handhaving van rommel op straat en het verwijderen van illegaal afval..zijn in de berekening van COELO achterwege gelaten.....

De liggen namelijk hoger!!!
Door Marquis de Canteclairj (Civ em.) op
Doorgaan op de allang achterhaalde weg: plastic hergebruiken is alleen mogelijk via de schoorsteen, drankenkartons ("tetrapak") waren in 1995 al geflopt bij onze buren (BRD:Tetrapakwerk te koop in Limburg a.d.Lahn, bouwkosten € 1.000.000,= nu vorr € 1,=)
Collega Havinga van Delft zei reeds in 1985 dat al die scheiding van niks naar nergens leidt. Ja een uittocht van de (toen nog) gulden uit uw portemonnee. Windenergie, afbraak van ons bijna perfecte energievoorzieningenpakket idem. Wat levert het op? Als het eenmaal erdoor gedramd is, is er geen weg terug(mestinjectiebeleid, mestbeleid, melkbeleid, koeienmoord,verlies van bedrijfstakken, etc etc
Door Pim op
@Paul Dekke (Consultant): Diftar/bronscheiding is echt achterhaald voor kunststof, drankenkartons en metaal. Nascheiding van kunststof is inmiddels bewezen efficiënter (minder restafval) en levert een beter eindproduct op. Het vermindert ook de administratieve rompslomp en dumpen van afval.
Door Paul Dekke (Consultant) op
Plastic, metaal en drankpakken kunnen dus nu al gescheiden worden, precies zoals meneer Pim aangeeft. Dit is overigens maar ten dele geautomatiseerd. Fijn werk is dat. Nascheiden met restafval, waar in de uitzending van Kassa sprake van was, is uitermate gecompliceerd en nog helemaal niet integraal toepasbaar. De aanlevering is zeer vervuild, zoals men zich kan voorstellen, en tot nu toe weinig effectief.