of 59082 LinkedIn

Gevolgen wabo onderschat

Het nieuwe uitstel van de Wabo kan leiden tot maar één conclusie: de gevolgen én de complexiteit van de invoering van de wet zijn door alle betrokkenen onderschat. Het is moeilijk te begrijpen dat in juni 2010, 4 weken voor de tot begin deze week beoogde invoeringsdatum van 1 juli, moet worden vastgesteld dat de nieuw ontworpen ICT-voorziening volgens betrokkenen niet vlekkeloos functioneert.
Boudewijn Warbroek 3 reacties
Het nieuwe uitstel van de Wabo kan leiden tot maar één conclusie: de gevolgen én de complexiteit van de invoering van de wet zijn door alle betrokkenen onderschat. Het is moeilijk te begrijpen dat in juni 2010, 4 weken voor de tot begin deze week beoogde invoeringsdatum van 1 juli, moet worden vastgesteld dat de nieuw ontworpen ICT-voorziening volgens betrokkenen niet vlekkeloos functioneert.

Voorbereidingen voor de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zijn jaren geleden al in gang gezet. Daarom had het mogelijk moeten zijn om tijdig een goed draaiende ICT-voorziening beschikbaar te hebben. Zo mogelijk nog vreemder is het dat de nieuw gebouwde ICT-tool vooralsnog ongeschikt is om data rechstreeks te exporteren naar gemeentelijke backoffice-applicaties. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten straks zijn gedwongen om gegevens uit elektronisch ingediende aanvragen over te tikken, of in te scannen.

 

Het is niet te bevatten dat dit in het huidige digitale tijdperk op deze manier moet. Het heeft er alle schijn van dat het ICT-traject vanuit het ministerie van VROM niet strak genoeg is aangestuurd. Mede daardoor kon het ook gebeuren dat op cruciale momenten, zoals bij een test van de laatste ICTversie in april, onnavolgbare strubbelingen ontstonden. Gemeentelijke projectleiders die voor deze test naar het departement waren gekomen, vonden de proef niet uitgebreid genoeg. Het risico hiervan was dat argwaan en scepsis de overhand konden krijgen.

 

Niet alleen VROM heeft te licht gedacht over de operatie. In juli 2006 riep de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de eigen achterban nog op er rekening mee te houden dat de Wabo op 1 januari 2008 zou worden ingevoerd. Op dat moment was de gemeentekoepel al met provincies, waterschappen en het ministerie van VROM in gesprek over het afbakenen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

 

Maar er was veel meer te bespreken. De ene keer ging het over geld voor invoerings- en opleidingskosten, de andere keer over het transparant maken van de leges. En dan kwam ook de discussie over de omgevingsdiensten er nog tussendoor. Maar dat uiteindelijk ruim 4 jaar nodig zou zijn om alles goed te regelen, kon in 2006 kennelijk door niemand worden voorzien. Ook niet door de VNG. De nieuwe invoeringsdatum van de wet wordt nu 1 oktober.

 

Ondanks alle goede bedoelingen, rijst al met al het beeld op van een bureaucratische en verkokerde overheid die niet in staat is om de technische randvoorwaarden bij een nieuwe wet goed in te vullen. Aan gebrek aan tijd kan het niet hebben gelegen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frieke (adviseur) op
Vorige week naar de WABO-DIV verdiepingsmodule geweest. Het WABO-DIV handboek had ik al gelezen en flink wat vraagtekens in de kantlijn gezet. Die vraagtekens zijn deels gebleven. Eigenlijk ben ik behoorlijk geschokt door de (als informatieprofessional) onwerkbaarheid.
Mijn conclusie is dat het Min van BiZa niet betrokken is geweest bij het WABO / OLO traject. Dat moet wel, gezien de problematiek van selectielijsten, niet-EGEM conforme architectuur en lijsten documenttypen die niet aansluiten bij DIV-standaarden.
Vanuit archiveringsperspectief, vanuit het oogpunt van digitale duurzaamheid en vanuit het gedachtengoed rondom zaakgericht werken is de invoering van WABO een heksenklus. Als ik dan vanuit het netwerk hoor dat DIV nog niet aan tafel zit bij de WABO projectleider en soms - zelfs anno juni 2010! - nog niet weet dat deze wet drastisch de DIV werkwijze omgooit, dan maak ik mij ernstig zorgen over onze overheid. Het gaat hier niet meer over dementie (aan het eind van het leven verbrokkelt het geheugen) maar over een kindje dat met een beperking geboren wordt (aan het begin van het leven wordt een stukje geheugenfunctie niet meegeleverd). Harde woorden, maar zoals ik er vandaag tegen aan kijk wel de realiteit.

En nu aan de slag om de beste omgeving en faciliteiten voor dit kind te creëren!
Door Ad Gerrits op
Misschien een idee om de vergunning op grond van de Waterwet dan ook op te nemen binnen de Wabo? Hm. Misschien beter om dit in versie 1.1 te doen.
Door Cees Fisser (mdw. communicatie- & beleidsondersteuning) op
VROM misleidt burgers en bedrijven!

VROM beweert in persberichten nog steeds dat met de komst van de Wabo burgers en bedrijven bij (bouw)werkzaamheden nog slechts te maken krijgen met één vergunningaanvraag, één loket en één bevoegd gezag (gemeente) en één vergunning.
VROM negeert nog steeds (al 2 jaar) de boodschap van de waterschappen om in alle publicaties over de Wabo één zinnetje extra op te nemen: "Gaat u werkzaamheden verrichten bij, op, in, boven, of onder water (sloten, grachten, kanalen), of waterkeringen (dijken, sluizen), dan hebt u in veel gevallen naast een Wabo-vergunning óók een vergunning nodig op grond van de Waterwet. Zo'n vergunning kunt u aanvragen via uw gemeente of rechtstreeks bij het waterschap."

Zonder die informatie worden burgers en bedrijven misleid: ze denken dat ze voldoende hebben aan een Wabo-vergunning, maar als ze na het verkrijgen daarvan alsnog een Watervergunning moeten aanvragen, kan het zijn dat ze alsnog 26 weken moeten wachten op zo'n vergunning voordat ze met hun werkzaamheden mogen beginnen. Dat is niet klantvriendelijk.
Om nog maar te zwijgen over de risico's voor de "waterveiligheid" als men zonder vergunning in waterkeringen gaat bouwen.
En het ergste is: de OLO/Wabo voorziet op geen enkele manier in deze problematiek. Bij het doorlopen van de vragenboom, wordt men nergens geattendeerd op "bouwen bij water of waterkeringen".
Onbegrijpelijk!