of 62812 LinkedIn

Gemengde reacties op 'Groningenakkoord'

Groningen krijgt ruim 1,5 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen om de gevolgen van aardbevingsschade aan te pakken. Dat hebben de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) vrijdag in Groningen gezegd. De Groningen Bodem Beweging (GBB) spreekt van een bezuinigingsakkoord. Coalitiepartijen zijn voorzichtig positief. Volgens de PvdA mag het akkoord ‘geen afkoopsom’ zijn.

Groningen krijgt ruim 1,5 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen om de gevolgen van aardbevingsschade aan te pakken. Dat hebben de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) vrijdag in Groningen gezegd. De Groningen Bodem Beweging (GBB) spreekt van een 'bezuinigingsakkoord'. Coalitiepartijen zijn voorzichtig positief. Volgens de PvdA mag het akkoord ‘geen afkoopsom’ zijn.

Genoegdoening, versterking en verduurzaming
De 1,5 miljard euro is bedoeld als genoegdoening en voor maatregelen waarmee woningen in het bevingsgebied kunnen worden versterkt en verduurzaamd. Uitgangspunt achter het met de regionale bestuurders bereikte akkoord is dat ‘huizen in Groningen net zo veilig moeten zijn als die in de rest van het land’. Nu de gaskraan begin 2022 dichtgaat, hoeven er waarschijnlijk minder huizen versterkt te worden, omdat er naar verwachting minder aardbevingen zullen zijn. Maar versterking van 26.000 huizen is nog steeds nodig, terwijl er met het geld meteen kan worden geïnvesteerd in de toekomst, aldus Wiebes. Het kabinet gaat nog dit jaar nadere afspraken maken over de toekomst van Groningen.

 
Verschillende potjes

Het geld is onderverdeeld in verschillende potjes. Huiseigenaren die al een versterkingsadvies hebben, kunnen ervoor kiezen dat te laten uitvoeren. Dan krijgen ze geld voor verduurzaming. Ze kunnen ook een nieuwe beoordeling laten maken, op grond van nieuwste inzichten. Daarvoor is 30.000 euro per eigenaar beschikbaar, waarvan 17.000 euro besteed moet worden aan verbeteren en verduurzamen van de woning. Mensen die nog wachten op een inspectie of advies krijgen die 17.000 euro ook.


Ongelijkheid rechttrekken

Huizenbezitters die in het bevingsgebied wonen, maar wiens huis geen versterking behoeft, kunnen ook geld krijgen om hun huis te verbeteren. Hiervoor is 300 miljoen euro beschikbaar. Datzelfde bedrag is gereserveerd om de ongelijkheid in bepaalde gebieden recht te trekken. Er zijn nu dorpen, wijken en straten waar het ene huis wel gaat worden versterkt en dat van de buurman niet. Dat zorgt voor veel gedoe en daar wordt nu een einde aan gemaakt, tot tevredenheid van gemeentebesturen.


'Grip en regie op situatie'

Het rijk trekt ook geld uit om de openbare ruimte opnieuw in te richten, nadat het sloopwerk klaar is. En er zijn potjes voor hulp aan schrijnende gevallen, voor onvoorziene situaties en voor mensen met sociaal-emotionele problemen. Alle betrokken Groningers krijgen voor komende zomer een brief met informatie over hun individuele situatie. Huurders krijgen zo'n brief via de corporatie. ‘Met het geld kunnen inwoners grip en regie krijgen op hun eigen situatie, zodat ze kunnen wonen in een veilig, duurzaam en toekomstbestendig huis’, lichtte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken toe.


'Bezuinigingsakkoord'
Volgens de Groninger Bodem Beweging (GBB) worden in het nieuwe akkoord huizen in het bevingsgebied veel te vroeg veilig verklaard. ‘Terwijl de versterkingsoperatie nog nauwelijks goed op gang is gekomen, wordt er nu al aan de afronding gewerkt.’ De GBB vindt het te vroeg om aan te nemen dat er geen zware aardbevingen meer zullen zijn als de gaskraan in 2022 dichtgaat. ‘Het aanbod aan bewoners om daarom af te zien van versterking levert het rijk en de NAM veel geld op’, stelt de beweging, die spreekt van een ‘bezuinigingsakkoord’.

'Eindafrekening'
Ook het Groninger Gasberaad vindt dat er te weinig is gedaan met commentaar dat de actiegroepen op concepten van het akkoord hebben geleverd en lijkt het akkoord op een ‘eindafrekening’. Dat sprak de Groningse Commissaris van de Koning René Paas vrijdag tegen: ‘Die kritiek is volkomen misplaatst. Dit is een grote stap vooruit op een lange weg. Dit geld komt niet in plaats van maar bovenop eerder toegezegde bedragen en is er ook voor mensen in het bevingsgebied die eerder niks kregen.’


'Ruimte nodig om bij te sturen'
Partijen in de regeringscoalitie zijn voorzichtig positief over het ‘Groningenakkoord’. ‘Eindelijk duidelijkheid en daarmee perspectief voor Groningen’, zegt CDA-Kamerlid Agnes Mulder over de deal ‘Mocht het onvoldoende zijn, dan moet er ruimte zijn om bij te kunnen sturen’, vindt zij. ‘Wij willen dat het kabinet naast de regio blijft staan en laat zien dat we dit probleem samen oplossen.’ D66'er Mathijs Sienot merkt op dat Groningers ‘een veel snellere en eerlijke versterking en compensatie voor het jarenlange wachten verdienen’. De deal die ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben gesloten kan daarin ‘een hele goede stap zijn als Groningers het resultaat ervan zelf snel gaan merken. Dat staat voor D66 voorop’.


'Luisterend oor belangrijk'

Ook de ChristenUnie vindt dat Groningen ‘perspectief op een betere toekomst’ verdient. ‘Met dit akkoord krijgen mensen meer duidelijkheid en zeggenschap als het gaat over de versterking van hun huizen en wordt er geïnvesteerd in woningverbetering voor eigenaren en huurders’, zegt Kamerlid Carla Dik-Faber. ‘Ook komt er geld voor geestelijke zorg, zodat er een luisterend oor kan worden geboden. Dit is van belang, want er is niet alleen schade aan huizen maar ook aan mensenlevens. Mooi dat het kabinet opnieuw geld hiervoor vrijmaakt.’


'Tijd voor een echt akkoord'

SP'er Sandra Beckerman is helemaal niet te spreken over het akkoord. ‘Wat schiet Groningen hiermee op?’, vraagt ze zich af. Dat in het akkoord staat dat Groningen ‘goed moet worden achtergelaten’ als de gaskraan is dichtgedraaid, is tegen het zere been van de socialiste. ‘Achterlaten? Groningen is al heel lang achtergesteld. Het is tijd voor een echt akkoord.’ Beckerman is het eens met de kwalificatie van de Groninger Bodem Beweging: een ‘bezuinigingsakkoord’.


'Geen afkoopsom'

Het stelt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer teleur dat er met de kritiek van die vereniging en het Groninger Gasberaad weinig is gedaan. Hij vindt het goed dat Groningers door het akkoord meer zeggenschap krijgen over de vraag of ze hun huis willen versterken, maar hij verwacht wel dat er veel grensgevallen zijn en voorspelt dat dat een ‘boel gedonder’ kan opleveren. Ook hij wil voorkomen dat het kabinet ‘dit als een soort slotakkoord ziet van nu is Groningen op orde. Dit kan geen afkoopsom zijn’.

 

Donderdag staat er een debat gepland tussen de Kamer en de Tweede Kamer over Groningen en het akkoord. (Redactie/ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Belangrijk is dat het om geoormerkt geld gaat en er geen open end aan het akkoord is verbonden.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners