of 59082 LinkedIn

Gemeentesecretarissen tegen omgevingsdiensten

6 reacties
Het verzet tegen de invoering van regionale omgevingsdiensten neemt hand over hand toe. Na de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wijst nu ook de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)  de plannen af.

Onverstandig
In een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer noemt de VGS de vorming van 25 regionale omgevingsdiensten ‘onverantwoord’ en ‘onverstandig’. De gemeentesecretarissen benadrukken dat gemeenten op dit moment druk doende zijn met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dezelfde ambtenaren en afdelingen mogen volgens de VGS niet gelijktijdig worden geconfronteerd met een tweede ‘majeure operatie’.

 

Strikt lokaal
Ook inhoudelijk zijn de gemeentesecretarissen het volstrekt oneens met het kabinetsvoornemen om de vergunnningverlening, de handhaving en het toezicht onder te brengen bij omgevingsdiensten. ‘De bovenlokale structuur sluit op geen enkele manier aan bij de bulk van activiteiten, die zich op lokaal niveau afspeelt’, staat in de brief. De secretarissen concluderen dat ‘95 procent’ van de gemeentelijke Vrom-taken strikt lokaal is.

 

Bestuurlijke drukte
Volgens de VGS moeten gemeenten vrij worden gelaten om zonodig te kiezen voor samenwerking met andere gemeenten of voor een ‘fusie van betreffende taakonderdelen’. Wel zouden ‘kwaliteitscriteria’ moeten worden opgesteld ‘om de uitvoering en handhaving van het omgevinggrecht te professionaliseren’. Tevens vrezen de gemeentesecretarissen toeneming van de ambtelijke en bestuurlijke drukte, en zijn zij van oordeel dat de plannen ‘een streep halen door de één-loket-gedachte voor burgers en bedrijven’.

 

Het kabinet wil de Wabo invoeren met ingang van 1 januari 2010, de omgevingsdiensten zouden een jaar daarna moeten draaien.

Lees alles over de omgevingsdiensten in het Dossier Omgevingsvergunning.

 

De brief van de VGS is hier te lezen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mandy Postma (adviseur) op
Ik was gisteren in de gelegenheid de heer Mans zijn rapport te horen toe lichten. Het rapport is naar mijn idee zeer helder geformuleerd. De heer Mans zei aan het einde van zijn verhaal het volgende: Dat het beeld op het rapport vertroebeld is door de WABO en het alles in elkaar laten grijpen. De heer Mans spreekt ook niet van omgevingsdiensten maar toezichtsdiensten. Hij blijft nadrukkelijk bij zijn T&H-leest........

Ik vind het jammer dat de conclusies over toezicht en handhaving zonder al te veel nuancering over het hele WABOprogramma worden gelegd. Zonder een duidelijke probleemstelling.

Wat betreft te behalen winst qua inzet van mensen (reatcie op Jelle): schaalvergroting leidt tot voordelen, bv de mogelijkheden tot verdergaande specialisatie. Blijft dat de werkzaamheden toch uitgevoerd moeten worden. Weinig mensen doen nu niets, de vraag is hoe groot het voordeel qua uren werkelijk zal zijn!

Door bert bakker (toezichthouder rijk) op
Verstandig die VGS en belachelijk dat heel Den Haag nu opeens weer achter omevingsdiensten als het redmiddel voor de handhaving staat. De DCMR en anderen als lichtend voorbeeld.... Kom op, de bestaande omgevingsdiensten zijn het vleesgeworden poldermodel. Doorpakken of aanpakken van overtredende bedrijven, dat doen ze niet. Het zijn nieuwe ambtelijke lagen die de vuile was graag binnen houden en geen ruzie willen met grote ondernemingen, want da hebben ze soms ook een probleem met hun aandeelhouders (de gemeenten). En wie heeft er nu werkelijk een idee van de handhavingskwaliteit van de bestaande omgevingsdiensten/ milieudiensten zoals DCMR. Omdat het nooit is gemeten en omdat je bij bedrijven en gemeenten nooit iets negatiefs hoort (dat vind ik verdacht voor een handhavende club) over die diensten, zou het het ei van Columbus zijn. Keep dreaming
Door Henk de Vos (Toezichthouder) op
Mans slaat de spijker op zijn kop. 10 jaar geleden spraken wij ook al over het 'op afstand zetten' van uitvoerende handhavingsdiensten. Ben het helemaal eens met Gerard Zwerus. Nu doorpakken! Overigens , elke toezichthouder in een kleine gemeente die ergens anders woont, is daar blij om. Waarom zou dat zo zijn? En waarom zou dat bv. niet kunnen gelden voor een (te) betrokkenen bestuurder?
En er is altijd een reden om 'het' nu even niet te doen.
Cramer, Mans (en Jelle) for President.
Door Gerard Zwerus (Specialist Handhaving & Beleid) op
De VROM-Inspectie is al jaren bezig om de kwaliteit van met name toezicht en handhaving bij gemeenten op voldoende niveau te krijgen. Tot op heden lukt dat - vooral in de kleinere gemeenten - niet of onvoldoende. Daarbij komt dat ook in het kader van de invoering van de Wabo (kleinere) gemeenten voortdurend roepen dat men over onvoldoende capaciteit beschikt en men de beschikbare capaciteit niet kan vasthouden. Datzelfde geldt dan toch ook voor toezicht en handhaving.
Ik vermoed dat de weerstand vooral is ingegeven door de angst bevoegdheden en invloeden kwijt te raken. Als je kijkt naar aspecten als kwaliteit, continuïteit en objectiviteit bij het toezicht en de handhaving, pleiten deze volgens mij juist voor het onderbrengen van deze taken op afstand in een groter verband.
Bovendien kun je beleid gemakkelijk op afstand maken, daar merkt de burger niets van. Dit leidt ook tot meer eenheid in toezicht- en sanctiestrategieën en dus tot meer rechtsgelijkheid.
Het waarborgen dat de uitvoering zo dicht mogelijk bij de burger blijft is niet zo'n probleem, daar kun je verschillende voorzieningen voor treffen. Zo kunnen besprekingen op locatie (het betreffende gemeentehuis) worden gehouden, de loketten voor intake/informatie bij de gemeente blijven, uitvoeringsprogramma's worden ingevuld per afzonderlijke gemeente met lokale speerpunten etc.
Saillant is ook dat milieudiensten al tientallen jaren op afstand van de gemeenten de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoeren vaak met vergaande mandaatbevoegdheden. Daar heeft niemand meer problemen mee, althans ik hoor ze niet.
Het is gewoon een kwestie van wennen. Mijn advies is doe vooral datgene wat de kwaliteit en kwantiteit van het toezicht en de handhaving ten goede komt. Dan is schaalvergroting en op afstand plaatsen van deze taken waarschijnlijk nog wel het beste idee.
Door jelle (adviseur handhaving regio noord veluwe) op
Ik ben het dus niet eens met eerder genoemde standpunten.
Het is toch van de zotte dat klaarblijkelijk de mensen met kennis en expertise nu allemaal verdeeld zitten over talloze gemeenten en andere overheden.
Kennis maakt macht en dat geldt ook voor alle "aanmodderende ambtenaren" die bijna nooit alle kennis in huis kunnen hebben. Waarom kunnen wij ons niet verenigen en waarom zijn het alleen de afdelingshoofden die tegen zijn.
Laten we juist de WABO als begin punt gebruiken om samen te gaan werken. Hoe je zo'n dienst wil noemen zal mij een zorg zijn.
Als toegift stel ik voor dat we moeten stoppen met het altijd en eeuwig maar zeuren dat we het druk hebben want daar mag deze "omgevingsdienst" niet op af ketsen.
Indien u meer personeel nodig hebt is er maar 1 oplossing en dat is samenwerken

vr gr Jelle Alta uit het Harderwijkse.
Door Hans Overbeeke (hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving) op
Ik ben het helemaal eens met de visie van de VGS. En paar zaken wil ik nog aanvullen:
1. Het zijn inderdaad dezelfde ambtenaren die over zowel Wabo als omgevingsdiensten moeten nadenken en adviseren. Terecht wijst de VGS op de extra werkdruk. Maar bovendien kan de gelijktijdige discussie over de omgevingsdiensten demotiverend werken. Want het is niet leuk om hard te werken aan een (succesvolle) invoering van integrale vergunningverlening en Wabo, en gelijktijdig aan de andere kant de hele uitvoering te zien verdwijnen. De discussie rondom de omgevingsdiensten zou dus wel eens kunnen leiden tot het verslappen van de aandacht rondom de Wabo. En dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest van minister Cramer! Daarom vind ik haar timing niet erg gelukkig.
2. Los daarvan, nadenken over kwaliteit is natuurlijk een must, altijd, en ook zonder Wabo en omgevingsdienst. En als gemeenten de taken goed uitvoeren is die hele omgevingsdienst overbodig. Ik verwacht dan ook dat heel veel ‘goede’ gemeenten zich nog in die discussie gaan mengen. Zie bijvoorbeeld de reactie van de wethouder Willems van Breda in Binnenlands Bestuur van 17 oktober.
3. Ik hoop dat de ‘andere’ gemeenten zich extra gaan inspannen om alsnog te voldoen aan een adequaat niveau. Want op zich is dat zeker niet teveel gevraagd. Daar heeft minister Cramer natuurlijk wel gelijk in. Misschien is de discussie rondom de omgevingsdienst daarom toch nog nuttig, om die gemeenten aan het denken te zetten. Maar misschien kan de minister ze beter direct aanspreken: via de inspectie VROM kent ze die gemeenten toch?