of 63908 LinkedIn

Gemeenten worstelen met gasloos bouwen

Veel gemeenten zijn niet klaar voor de nieuwe wet VET die vanaf 1 juli gasloze nieuwbouw voorschrijft. Dat blijkt uit een rondgang langs adviesbureaus. Ze vinden dat gemeenten streng moeten zijn voor halsstarrig aan gas vasthoudende bouwers.

Veel gemeenten zijn niet klaar voor de nieuwe wet VET die vanaf 1 juli gasloze nieuwbouw voorschrijft. Dat blijkt uit een rondgang langs adviesbureaus. Ze vinden dat gemeenten streng moeten zijn voor halsstarrig aan gas vasthoudende bouwers.

‘Er is bij gemeenten grote inzet en de diverse alternatieven voor gasloos bouwen zijn ruwweg in beeld. Maar om de impact van de wet VET echt te laten doordringen, is meer tijd nodig ’, stelt market director Wouter van de Wildenberg van Fakton, die veel gemeenten bij de energietransitie begeleidt.

 

Collega’s van andere adviesbureaus maken melding van een wisselend beeld. Volgens hen heeft ruwweg de helft van de gemeenten onvoldoende geanticipeerd op de verplicht gestelde gasloze nieuwbouw. ‘Sommige gemeenten zijn strijdbaar en willen dit onderwerp graag oppakken. Andere nemen een aarzelender houding in’, zegt themaleider duurzame steden Benno Schepers van CE Delft. ‘Maar er is nu met de wet wel een stok om mee te slaan.’

 

Adviseur warmtetransitie Ingrid Giebels van Over Morgen komt naast de goede voorbeelden ook projectleiders tegen die op de valreep hun nieuwbouwtargets willen halen door snel een aantal gaswoningen door te drukken. ‘Ook zijn er ontwikkelaars die een telefoontje naar een net begonnen wethouder plegen. Dat het voor de inwoners in zijn gemeente veel makkelijker is om nog even met gas te bouwen.’

 

Hoewel het kabinetsbesluit tot verplicht gasloze nieuwbouw de bouwwereld eerder dit voorjaar overviel, vinden de adviseurs dat gemeenten weinig clementie met bouwers hoeven te hebben. ‘Bouwbedrijven hadden deze ontwikkeling al minstens een jaar kunnen zien aankomen’, zegt Giebels. Schepers constateert een tweedeling in de bouwwereld. ‘Ruwweg de helft neemt het voortouw in duurzaamheid. De andere helft stribbelt tegen. Grote ontwikkelaars hebben vaak al een afdeling duurzaamheid, maar moeten ook werken met grotere volumes, wat het weer lastiger maakt. Kleine bedrijven hebben minder knowhow, maar kunnen zich wel als duurzame ontwikkelaar profileren.’ 

 

Schappelijkst
Van alle drie is Schepers het schappelijkst voor de ontwikkelaars. ‘Bij een al geplande, relatief kleine inbreiding in een stad, waar je de huizen goed isoleert en met vloerverwarming uitrust, hoef je niet al te streng te zijn. Dan kun je als gemeente gas nog wel een keertje toestaan. Daar kun je later vrij eenvoudig alsnog een warmtepomp toevoegen. Maar voor grootschalige nieuwbouw in een weide­gebied moet je nu absoluut geen nieuwe gasinfrastructuur meer aanleggen. Ook niet als alle bouwplannen al waren geaccordeerd. In die gevallen moet je als gemeente op je strepen staan.’

 

Zijn collega’s vinden dat ook bij binnenstedelijke inbreiding geen gas meer moet worden toegepast. Giebels: ‘Help kopers een gasloze woning te realiseren. Anders zitten ze meteen opgescheept met een verouderd huis.'  Dat neemt niet weg dat er volgens Van den Wildenberg in het proces naar gasloos voor gemeenten nog talloze technische en financiële obstakels zijn te overwinnen. ‘Ik ben betrokken bij een project van 1.800 nieuwbouwwoningen, waarvan inmiddels 200 zijn opgeleverd’, geeft hij als voorbeeld. ‘Bij de overige 1.600 moet je kiezen wat het beste kan worden ingepast: warmte-koude-opslag, een warmtepomp of een andere energiebron.’

 

De oplopende bouwkosten kunnen alle partijen (ontwikkelaars, gemeenten en bewoners) oplossen met slimme financial engineering, zegt Van den Wildenberg. ‘Er zijn volop mogelijkheden via verschillende vormen van duurzame fondsen. Alleen weten veel gemeenten die nog niet te vinden.’

 

Zal de wet VET de achterstand in de woningproductie verder laten oplopen? Niet door de hogere aankoopprijs van de huizen, verwachten de drie. ‘De meerkosten zullen voor de koper echt het verschil niet maken’, aldus Schepers. Wel zou gesteggel tussen gemeente en bouwers volgens hem de oplevering kunnen vertragen. ‘Alleen al voordat je iedereen aan tafel hebt, ben je zo één, twee maanden verder.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben (jurist) op
Het rücksichtslos gasloos bouwen doordrukken valt onder de noemer crimineel gedraag door de overheid. Gas kan nog lang doorgaan en ook kernenergie is een prima optie. te zijner tijd minder fossiele brandstof; prima op zich maar waarom zo drastisch en zo snel. De klimaat en CO2 hype is een valse religie geworden. Hier zit dezelfde hysterie achter als waarmee men destijds aan de Kruistochten begon of waarmee duizenden mensen de dood vonden onder de guillotine tijdens de Franse revolutie.
Door Alma Wegkamp (medewerker projecten) op
"De oplopende bouwkosten kunnen alle partijen (ontwikkelaars, gemeenten en bewoners) oplossen met slimme financial engineering, zegt Van den Wildenberg. ‘Er zijn volop mogelijkheden via verschillende vormen van duurzame fondsen. Alleen weten veel gemeenten die nog niet te vinden.’
Aangezien dit artikel door veel gemeentemedewerkers zal worden gelezen, is het dan niet raadzaam om deze fondsen te benoemen?
Door Rien Val (pensionado) op
Intussen zijn er genoeg voorbeelden voor nieuwbouw. Dus bouwers, niet zeuren, doe je werk goed. Gasloos is onderdeel om helemaal van fossiele energie af te komen. Zorg dat je goed geïsoleerde woningen bouwt, waar nauwelijks nog energie voor nodig is, die je zelf duurzaam opwekt.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Als een blind paard davert men maar door, zonder plan en duidelijkheid van financiering. Alles op elektrisch gooien is waanzin. Het staat nog in de kinderschoenen, want zie, een kleine kortsluiting, legt heel Schiphol compleet plat. Ook aan de veiligheid moet nog hard worden gewerkt. Met windmolens en zonnecellen gaan we het bij lange niet halen. Ook de waterpompen die niet hoger komen dan 50 of 60 graden, gaat niet lukken. Alle bijkomende bouwkundige aanpassingen zijn peperduur en verschillend per type woning. Maar men houdt de kaken stijf op elkaar, als je suggereert dat Kernenergie nu echt mogelijkheden biedt en de onderzoeken niet hebben stil gestaan. De problematiek van kernafval worden door de nieuwste vindingen, gereduceerd tot weinig of helemaal niets. De wijze waarop nu wordt gewerkt, komt amateuristisch en onrealiseerbaar over. Afgezien van de deadline 2050 te halen, moeten 1000 woningen per dag gasvrij worden gemaakt. Natuurlijk zullen de bedrijven die er belang bij hebben, het tegendeel beweren en evenzeer de doorgeslagen milieufanaten. Het is te hopen, dat het gezonde verstand weer terugkomt en in een rustiger tempo op een professionele manier tot een oplossing wordt gekomen.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Zolang wij gas voor een redelijke prijs kunnen betrekken uit Duitsland, Noorwegen of Rusland moeten we niet blijven mekkeren over gasvrij bouwen. De alternatieven zijn immers nog steeds niet realistisch en onbetaalbaar