Vestia kwam in 2012 in financiële problemen door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Andere corporaties moesten bijspringen om Vestia overeind te houden. Die brachten zo'n 700 miljoen euro op van de 2 miljard euro die nodig was voor de sanering.


Woningen overnemen duur
De overige 1,3 miljard euro moet Vestia bij elkaar krijgen door woningen te verkopen en door huurverhogingen door te voeren. Om te voorkomen dat de woningen uit de sociale voorraad verdwijnen terwijl er al een tekort is, willen andere corporaties woningen overnemen. Dat blijkt echter een dure aangelegenheid die ten koste gaat van investeringen in nieuwe woningen. (ANP)