of 64231 LinkedIn

Gemeenten willen bestemmingsplan niet kwijt

Een Omgevingswet zonder bestemmingsplan maakt de ruimtelijke ordening voor gemeenten nog problematischer. Dat blijkt uit een praktijkonderzoek

Een Omgevingswet zonder bestemmingsplan maakt de ruimtelijke ordening voor gemeenten nog problematischer. Dat blijkt uit een praktijkonderzoek naar de knelpunten voor gemeenten in het omgevingsrecht. Het bestemmingsplan moet blijven, is nu de boodschap van de VNG, en de Omgevingswet moet stapsgewijs worden ingevoerd.

Negen knelpunten bij gebiedsontwikkeling

Het onderzoek, uitgevoerd door de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft in opdracht van de VNG, brengt negen knelpunten bij gebiedsontwikkeling in kaart. Het gaat onder andere om gebrek aan afwegingsruimte en flexibiliteit, onderzoeksverplichtingen, aantal procedures en bemoeienis van Rijk en provincies. Het leidt tot complexe besluitvorming bij gemeenten en hogere kosten voor de belastingbetaler.

 

Omgevingsverordening maakt het erger

Het voorlopige Omgevingswetsvoorstel lost die knelpunten niet op, integendeel, stellen Friso de Zeeuw (praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling) en Peter Noordanus die als bestuurlijk begeleider betrokken was bij het onderzoek. Het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsverordening, zoals de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M ) wil in de Omgevingswet, verergert juist de knelpunten bij gebiedsontwikkeling, luidt hun conclusie.

 

Gedetailleerde plannen

In de omgevingsverordening gaan het bestemmingsplan en andere gemeentelijke verordeningen op. Het idee is dat belanghebbenden dan in één document kunnen inzien welke afspraken en voorwaarden in een bepaald gebied gelden. Noordanus en De Zeeuw zijn bang dat het integrale karakter van de omgevingsverordening zal leiden tot gedetailleerde plannen en de problemen dus juist zal verergeren.

 

Bestemmingsplannen net geactualiseerd

Volgens Noordanus en De Zeeuw is bovendien niet aangetoond wat de voordelen zijn van een omgevingsverordening boven doorgaan met de bestemmingsplanpraktijk. De omschakeling vergt van gemeenten echter wel veel tijd en inspanning, wellicht meer dan ze aankunnen. Wethouders wezen er in het praktijkonderzoek ook op dat gemeenten juist de afgelopen jaren veel werk hebben verricht om hun bestemmingsplannen te actualiseren en digitaliseren. Het schrappen van het instrument bestemmingsplan zou van deze actualisering een grote verspilling van belastinggeld maken, aldus het onderzoek.

 

VNG wil praten met minister

Het bestemmingsplan moet volgens Noordanus en De Zeeuw daarom behouden blijven in het nieuwe omgevingsrecht en zou een sterkere functie moeten krijgen in gebiedsontwikkeling. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma onderschrijft de conclusie van het rapport. ‘Het bestemmingsplan moet het uitgangspunt zijn bij de herziening van het omgevingsrecht.’ De VNG wil hierover op korte termijn met de minister in gesprek.

 

Invoering opknippen

Tegelijkertijd adviseren Noordanus en De Zeeuw om invoering van de Omgevinsgwet op te knippen in meerdere programma’s. Veel van de geconstateerde knelpunten kunnen snel worden opgelost. Ook de aanpak van versplinterde wetgeving voor complexe ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij stationsgebieden, kan al beginnen. Voor de discussie over bestemmingsplannen kan dan wat meer tijd worden genomen.

 

Schultz positief

Minister Schultz heeft het rapport vorige week in ontvangst genomen en toegezegd het gesprek over het bestemmingsplan te willen voeren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door albert (jurist) op
Bestemmingsplannen zorgen voor rechtszekerheid. Dat is in ieder geval de bedoeling. Als je telkens veel verandert is het logisch dat er mensen zijn die daartegen bezwaren hebben. Dat vindt de wethouder lastig, maar dat is ook een burger van uw gemeente!
Door Jan op
Een van de grote problemen is datr burgers zich belemmerd voelen doro het ebstemmingsplan als ze zelf willen bouwen, maar het ebstemmingsplan niet dichtgetimmerd genoeg kan zijn als de buren willen bouwen....
Of ze staan vanwege dat bouwplan op de stoep bij de gemeente wegens waardedaling van hun huis...
Door Edwin op
Zie ook een spotprente van OmgevingsWeb:
fb.me/C4lySclj
Door B. de Laar (Beleidsadviseur RO) op
Een bestemmingsplan is een prachtig instrument! De overheid (politiek) bepaalt hiermee het ruimtelijk beleid. Een bestemmingsplan kan altijd aangepast worden (marktparticipatie), mits het een goed plan is!
Door Martin Koenen (Adviseur bestuursrecht bij eigen onafhankelijk adviesbureau) op
Ongelooflijk. Nu begint iedereen langzamerhand -na het bijwonen van veel studiedagen enz. te wennen aan de WABO en nu bedenken de ambtenaren in Den Haag weer iets nieuws. Adviesbureaus beginnen te profiteren van het aanpassen en digitaliseren van bestemmingsplannen-toegankelijkheid- en nu zou dat proces ook weer moeten stoppen. Verantwoordelijke bestuurders roep ik op, stuur de ambtenaren die dit allemaal verzinnen en op uw borje leggen in elk geval 10 jaar naar huis zodat deze trein stopt. Over 10 jaar nog maar eens bekijken wat wijsheid is.
Door M.j. Schreurs (Wethouder RO) op
Ik behoor tot de groep, die juist van bestemmingsplannen af wil. Ik zie meer in het werken met beeldkwaliteitsplannen. De burger voortdurend " nee" verkopen omdat het bestemminsplan zo dicht geschreven is dar er nagenoeg niets kan, maakt de lokale tot een klantonvriendelijk bedrijf. Als het dan moet, schrijf dan alleen op wat je wilt tegengaan. Kortom, wat niet toegestaan is. Nu moet je van alles verzinnen en bedenken om regels te interpreteren, dat de gang te vaak leidt tot het verschijnen bij beroep en bezwaar commissie. Veel vrijeid wordt de inwoner onthouden en lijkt meer op dictatuur met een bestemmingsplan dat dichtgetimmerd is. Het haalt alle creativiteit bij ambtenaren weg en draagt bij tot cliche da ambtenaar is de werkelijke macht bij de gemeente.
Martin Schreurs.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Bent u ook alergisch voor urban managers die vinden dat gemeenten hun "mindset" aan moeten passen.
Leuk woord voor de lulkoekbingo trouwens. Minstens 3x woordwaarde.
Door A.Z. (Urban Manager) op
Eén van de zaken die stedelijke ontwikkeling in Nederland juist tegenhoudt is het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is een te strak en te star instrument, waardoor gebrek aan initiatief en gebrek aan ontwikkelingsruimte (vanwege de té strakke juridische kaders) zorgen voor een stagnatie in ontwikkellingen en gebrek aan marktparticipatie. Gemeenten moeten hun mindset aanpassen en accepteren dat actief ruimtelijk beleid passé is (geld is er niet meer voor) & overschakelen naar passief ruimtelijk beleid, waarbij een minder specifiek gereguleerde 'omgevingsplan' meer kan betekenen.