of 58952 LinkedIn

Gemeenten onvoldoende voorbereid op overstroming

Gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's zijn onvoldoende voorbereid op de risico's bij overstromingen, stelt de Adviescommissie Water in aanbevelingen aan minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).
2 reacties

Gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's moeten meer aandacht besteden aan de gevolgen van een eventuele overstroming. Ondanks de bescherming van dijken zijn we, mocht het echt fout gaan, onvoldoende voorbereid op de beperking van de schade en het aantal slachtoffers.

Deltaplan voor deze eeuw

Vragen als: 'hoe lang blijft het water in het gebied' en 'kunnen slachtoffers snel weg' zijn onderbelicht. Dat stelt de onafhankelijke Adviescommissie Water dinsdag in aanbevelingen aan minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Zij ontvouwt op Prinsjesdag het het deltaplan voor deze eeuw.

Betere rampenbeheersing
De commissie, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de minister, pleit voor een betere rampenbeheersing. ,,Risico's moeten beter in kaart worden gebracht, omdat een overstroming nooit valt uit te sluiten. Waar liggen de ziekenhuizen bijvoorbeeld? Zijn daar noodaggregaten? En waar moeten geëvacueerden heen? Daar zijn we onvoldoende op voorbereid", illustreert een woordvoerster.

Nieuwbouw
Ook bij nieuw- of herbouw moet meer rekening worden gehouden met veiligheidsrisico's. ,,Als je een nieuwe wijk gaat neerzetten, moet je nagaan of de woningen wel hoger liggen dan de polders", aldus de zegsvrouw. ,,Je kunt dan twee vliegen in een klap slaan. In Zwolle bijvoorbeeld is een geluidswal aangelegd. Die doet nu tegelijk dienst als noodwaterkering." In geval van een overstroming vanuit de IJssel houdt deze wal het water langer tegen, zodat meer tijd is voor evacuatie van slachtoffers, zo is de gedachte.

Prinsjesdag
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil, vooruitlopend op de presentatie van de plannen op Prinsjesdag, niet inhoudelijk reageren. Een woordvoerster liet weten dat de adviezen worden meegenomen in het Deltaplan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door janse janpieter (Directeur GolfslagAdvies & Projecten Historisch Water) op
Bijzonder dat de aandacht aan veiligheid, evacuatie bij overstromingen eindelijk die aandacht krijgt die het noodzakelijker wijs verdient gezien de massa, s mensen die laaggelegen wonen en werken.Essentiele voorzieningen op te laag niveau zijn geplaatst.Gemeenten, Provincies als toezichthouders, veiligheidsregio,s en waterschappen moeten de volle openbaarheid geven en bijhouden over hun rampenplannen/evacuatie plannen. In de meeste gevallen: kun je ze niet eens vinden op hun websites, natuurlijk VOOR een dergelijke calamiteit. Woltersum evaluaties tonen aan dat het schort aan coordinatie en voorbereidingen op massale evacuatie.
Door Herman Bres op
Prima advies aan de Minister, dat helaas in de gemeente Kampen niet op gaat. In deze gemeente wonen duizenden inwoners beneden NAP, maar hebben provinciale en lokale bestuurders in al hun wijsheid besloten een bypass aan te leggen, het sluitstuk van een kleine dijkring en Kampen in de "badkuip"! Alle waterdeskundigheid ten spijt moet en zal er een prestigieus project doorgedrukt worden, waarbij waterveiligheid steeds als drogreden werd gebruikt.