of 58952 LinkedIn

‘Gemeenten onderschatten aantrekkende woningmarkt’

Gretige kopers staan weer in de rij voor een nieuwbouwwoning. Bouwbedrijven staan te trappelen om aan die vraag te voldoen. Dus moeten gemeenten sneller plannen ontwikkelen, zodat het bouwtempo omhooggaat. ‘Ik zie nu al dat bepaalde afdelingen bij gemeenten oververhit raken’, zegt Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning.

Gretige kopers staan weer in de rij voor een nieuwbouwwoning. Bouwbedrijven staan te trappelen om aan die vraag te voldoen. Dus moeten gemeenten sneller plannen ontwikkelen, zodat het bouwtempo omhooggaat. ‘Ik zie nu al dat bepaalde afdelingen bij gemeenten oververhit raken’, zegt Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning. 

Onderschatting

Volgens hem loert het gevaar van onderschatting van de berg werk die er aankomt en staan veel gemeenten qua personeel nog in de crisisstand. ‘De urgentie (om personeel aan te nemen, red.) is er wel en die wordt ingevuld met het inhuren van tijdelijk personeel. Maar ik verwacht dat dit snel gaat verschuiven. Er moeten gewoon mensen bij, anders kun je dat niet handelen.’

 

Volop in beweging

Van der Heijde zit er bovenop: zijn bureau adviseert gemeenten bij het ontwikkelen van woningbouwlocaties en heeft 25 adviseurs in dienst, waarvan een derde gedetacheerd. ‘Als wij morgen twee keer zo veel mensen zouden hebben, dan zijn die zo aan de slag. De markt is volop in beweging.’


Omschakeling

Vooral de Randstad krijgt de komende jaren forse groei voor de kiezen, maar ook de zone daaromheen. Waarom nemen gemeenten dan geen personeel aan? ‘Gemeenten lopen over het algemeen wat achter op de ontwikkelingen in de markt. Ik hoor om mij heen dat er met verbazing wordt gekeken dat die markt zo op gang is gekomen. Terwijl dat toch al een hele tijd gaande is. Die hele omschakeling van de organisatie moet vaak nu nog plaats gaan vinden.’


Grote verliezen

Al trekt de vraag naar woningen aan en al hebben gemeenten straks weer voldoende personeel, voorlopig is het nog geen business as usual. Alleen al omdat veel gemeenten grote verliezen hebben geleden op de grondexploitatie. ‘Dat heeft hier in Apeldoorn een college en de ambtelijke top de kop gekost’, brengt eenheidsmanager Ruimtelijke Leefomgeving Symone de Bruin 2012 in herinnering. ‘En het heeft een reorganisatie opgeleverd waarin het grondbedrijf volledig is losgetrokken van de kaderstellende en regelgevende taak van de gemeente.’

 

Prullenbak

Het actieve grondbeleid van vóór de crisis is in Apeldoorn in de prullenbak beland. ‘We hebben voor de strategie gekozen dat het grondbedrijf kleiner zal worden. De voorraad grond neemt alleen maar af.’ Volgens De Bruin hoeft daarmee niet de invloed van de gemeente op de ontwikkeling van woningbouwlocaties te verminderen. ‘Sturen op ruimtelijke kwaliteit zonder de grond in eigendom te hebben, kan prima. Je stuurt langs de lijnen van stedenbouwkundige-, structuur- en planologische kaders.’

 

Markt aan zet

Volgens Pieter van der Heijde van Bureau Stedelijke Planning is organische ontwikkeling van gebieden nog steeds in de mode. 'Dat betekent dat het aan de markt wordt overgelaten, dat gemeenten niet actief aan de slag gaan met grondverwerving en aan ontwikkelaars aangeven wat ze wel en niet mogen. Maar dat leidt er natuurlijk toe dat gemeenten veel minder invloed hebben op hoe zo’n stedelijk gebied eruitziet dan vóór de crisis. In mijn optiek is de tijd rijp om die organische ontwikkeling kritisch tegen het licht te houden. Er liggen gebieden waarvan de ontwikkeling moeilijk van de grond komt. Denk aan verouderde bedrijventerreinen. Zonder geld van de overheid gebeurt daar niks.’

Lees het hele verhaal deze week in BB09 (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Leva (Huurder) op
Huurders worden verdrongen naar wijken met kwalitatief mindere woningen en waar de problemen hoog opgestapeld liggen sinds het passend toewijzen van Blok moet gebeuren. Dit om te besparen op huurtoeslag en zogenaamde 'scheefwoners' in een duurdere woning te jagen, liefst een woning te laten kopen. Blok volgt hier ten dele de aanwijzingen van de EC. Woningcorporaties moeten er zijn voor de doelgroep dwz voor mensen die niet de middelen hebben om in een woning te kunnen voorzien. Corporaties worden afgeroomd, zij zouden teveel vermogen hebben. Dat vermogen zit echter ook in stenen, daarnaast moeten ook corporaties hun begroting sluitend zien te krijgen. Ook andere uitdagingen wachten, uitdagingen die ook over de schutting van de corporaties is gegooid zoals langer thuis wonen, de vergrijzing, statushouders, extramuralisatie, jongeren, vergroening, klimaateisen. Het woningbezit is vaak verouderd, het kost geld om ze weer aan de tijd te krijgen. Ze hebben te maken met planmatig onderhoud, renovaties. Het geld wat Blok bovendien afroomt is een feite geen geld van de corporatie. Het is geld van de huurders, het kapitaal wordt gevormd dat opgebracht is door de huurpenningen van huurders. Huurders worden dus driedubbel gepakt. Van hun investering middels huur zien zij dus niets meer. terug. De EC heeft er geen boodschap aan of onze wijken er net zo troosteloos, verouderd en slecht als in de rest van Europa. Even terug naar al die koopwoningen. De EC doet hier ook een aanwijzing. De schuldenberg door het verstrekken van leningen loopt alsmaar op. Eerder waren het al de banken die door het verstrekken van tomeloze leningen aan de woningmarkt oorzaak van onze kredietcrisis. De EC dringt aan tot het nog sterker beperken van het GESUBSIDIEERD verwerven van woningen met andere woorden het beperken van de HRA. Daar hoor je Rutte niet over, nee 'koop toch die woning'. Maar het is een vicieuze cirkel, wordt de HRA beperkt, raken straks de huizenprijzen onder water. Die huizenprijs wordt dus opgedreven en in stand gehouden door de HRA. Nu is het zo dat in het WWS - woningwaarderingstelsel- ook de WOZ meetelt. Huren blijven automatisch zo hoog. Investeringen door de corporatie tellen mee in een woning waardooor de huur stijgt, tenzij corporaties investeringen doen waar ze niets meer terug zien. Die investering wordt wel in de huur teruggezien gerekend in het aantal jaren aan afschrijving. Maar elke euro meer aan huur duwt de huur van een woning al snel over de grens van de passendheidstoets waardoor ze niet meer bereikbaar is voor de doelgroep. Nederland wordt bestuurd door grond - en vastgoedspeculanten en banken helaas.
Door Hans (afdelingsmanager) op
Hier in het Gooi hebben we de Palmkazerne, al 10 jaar geleden gekocht door de provincie o.a. voor woningbouw. Prachtige plek, prachtig gebied in een regio met veel vraag. Na 10 jaar is er nog niets gebeurd. Een beetje vooruitziende blik had er voor gezorgd dat er al lang gewoond kon worden. Hoe zo urgentie??
Door Warmeer op
Zo is er altijd wat te zeuren. Uitzonderingen daargelaten zijn er voldoende bouwkavels
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het probleem zit niet alleen bij een groot aantal gemeenten maar ook bij de bouwsector, die te laat plannen hebben ontwikkeld.
Andere factoren die een rol spelen zijn:
1. het Rijk dat plotsklaps heeft bepaald dat woningbouwcorporaties alleen nog maar voor de sociale sector mogen bouwen, waardoor sommige woningbouwcorporaties direct het bijltje er bij neer hebben gegooid en zijn gestopt met bouwplannen in de vrije sector.
2. de gigantische bureaucratie bij de banken (hier spelen ook de DNB en AFM een veel te negatieve rol).
Kortom, hoogste tijd dat partijen eens rond de tafel gaan om de bouwmarkt vlot te trekken.
Door Gerben op
Goed punt. Echter dan loop je wel tegen het volgende euvel. De 2e onderschatting, namelijk die van de alsmaar aantrekkende arbeidsmarkt. Doordat de gemeente en het VNG voorop jarenlang niks heeft over gehad voor de ambtenaren en dat nu ook weer van plan is (geen loonruimte) zijn de RO's, financieel specialisten en niet te vergeten de juristen massaal op de loop aan het gaan. Met alle vertraging en hogere kosten van dien. En geef die groepen eens ongelijk.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Dit is een heel belangrijk knelpunt omdat het het snel groeien van bouwactiviteiten blokkeert. Macro economisch heeft dat grote effecten.

Ik adviseer het ministerie en de sector om heel snel de verborgen reserves op dit deel van de arbeidsmarkt te activeren. Gepensioneerden, zijinstromers, e.d. Dit mag wel wat kosten