of 59250 LinkedIn

Gemeenten motor van uitvoeren klimaatdoelen

Wethouder John Nederstigt van Haarlemmermeer.
Wethouder John Nederstigt van Haarlemmermeer.

Behalve wereldleiders als Obama, Merkel en Hollande liepen er ook lokale bestuurders rond op de klimaattop in Parijs. Een van hen was wethouder John Nederstigt van Haarlemmermeer. Hij vertegenwoordigde zijn gemeente omdat die vooruitstrevend is op het gebied van duurzaamheid. 'Het effect van deze klimaatovereenkomst gaan we per direct merken,’ zegt hij. ‘Ook lokale overheden kunnen er niet meer omheen; er gaat een heleboel veranderen.’

2 graden

De belangrijkste punten uit het klimaatakkoord zijn dat de opwarming niet meer dan 2 graden mag zijn, liever nog 1,5 graad. Halverwege deze eeuw moet de uitstoot van de broeikasgassen ‘in balans zijn’ met wat de aarde aan kan. Landen kunnen hun reducties in andere landen realiseren en in emissies handelen. En arme landen moeten geholpen worden bij het realiseren van deze doelen.

Meer vrijheid
Deze afspraken zijn niet langer een ver-van-mijn-bed-show. Met name lokale overheden krijgen met de effecten van de afspraken te maken. Wethouder Nederstigt vindt dat gemeenten veel meer vrijheid moeten krijgen van het rijk om de omslag te kunnen maken. ‘We hebben last van de overkoepelende wet- en regelgeving, er is moderne klimaatadaptieve regelgeving nodig,’ vindt de wethouder. ‘Bestemmingsplannen bijvoorbeeld, die zijn gemaakt voor de middelmaat, niet voor innovatie. En daar beginnen de problemen al.’


Ambitieus
De wethouder ziet dat gemeenten, ook in andere Europese landen, heel ambitieus zijn op het gebied van duurzame kwesties. ‘Veel ambitieuzer dan het rijk, die houdt bijvoorbeeld ook rekening met de belangen van grote bedrijven.’ Hij waarschuwt wel om gemeenten niet allemaal over een kam te scheren. ‘Niet alle gemeenten zijn gelijk. Ze hebben verschillende opgaven, daarom kun je ook niet zeggen “gelijke monniken, gelijke kappen,” en dat moet de rijksoverheid inzien.’

Gemeenten hebben macht
Toch zijn er ook zaken die de gemeente zelfstandig, bij wijze van spreken vandaag al, kan veranderen zegt hij. ‘Gemeenten hebben zoveel macht, kijk naar hun inkoopvolume. Zij kunnen leveranciers ervan overtuigen om duurzamer te werken. En zodra een gemeente gebruik maakt van moderne, milieuvriendelijke technieken gaat dat een vlucht nemen en volgen anderen het voorbeeld. En dan wordt het kostenplaatje ook aantrekkelijker,’ is de overtuiging van Nederstigt. ‘De tools zijn er al, er is nu alleen nog lef voor nodig.’


Nieuwe economie

‘De oude economie houdt op te bestaan,’ concludeert hij.  ‘Er wordt alleen nog maar geïnvesteerd in de nieuwe economie. Reken maar dat alle vervuilers vanaf nu hun strategie gaan aanpassen. Maar ook andere bedrijven, organisaties en lokale overheden moeten nu gaan veranderen. Als ze dat niet heel snel doen, lopen ze echt hopeloos achter.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Reiziger (Kritisch volger ) op
Geef de gemeentes vooral meer macht dan krijg je de onzin als in Utrecht en straks in Rotterdam autootje pesten . De minder draagkrachtigen uit het centrum weren omdat ze van hun armoe een oude auto rijden en openbaar vervoer ook onderhand onbetaalbaar wordt om dagelijks gebruik van te naken . Daarbij degene die dat beslissen in dure dikke dienst auto's worden rondgereden of de taxi nemen op kosten van de gemeenschap .
Door Pierre op
Meer dan 50% van de energierekening is belasting en bullshitheffingen. Laat het parlement nu eens besluiten om die opbrengsten in te zetten voor een rijksregeling lokale energieopwekking, in plaats van geld naar Brussel over te maken...
Zonder serieus geld erbij valt er niets significants van de grond te krijgen.

de minister doet bovendien nu zijn best om een redelijk groen productiebedrijf als Eneco via splitsing snel naar de bliksem te helpen en laat zich daarbij gebruiken door letterlijk en figuurlijk smerige bedrijven. Ik ben dus heel benieuwd wie straks al die door politici bedachte ambities gaat realiseren.
Door Ivo op
draagkracht moet daadkracht zijn.
Door Ivo op
2 graden doelstelling was een politieke keus. Nu richting anderhalf is nog steeds een politieke keus. Nergens op gebaseerd behalve op het zogenaamd tonen van draagkracht.

Van al het geld dat gemeenten uitgeven zal geen enkel effect op het klimaat merkbaar zijn. Hoe leg ik dat uit aan de belastingbetaler? Het maakt niets uit maar het geeft zo'n goed gevoel op uw kosten?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Je kunt je afvragen wat deze lokale vertegenwoordiger op een klimaatconferentie met wereldleiders heeft te zoeken. Of maakte hij onderdeel uit van een delegatie van het Rijk of de VNG? Wie betaalde de kosten of was hij er privé? Over de besluitvorming op deze conferentie worden gemeenten immers toch wel geïnformeerd.
Laat de wethouder vooral eerst eens zorgen voor energie neutrale woningbouw in zijn gemeente. Daar ontbreekt het nog steeds aan op alle fronten.
Door Eric de Kluis (Hoofdredacteur) op

Beste Opmerker,
Onze website brengt naast journalistieke artikelen ook verschillende soorten advertenties, advertorials en partnercontent. De meeste van deze boodschappen zijn afkomstig van geselecteerde partners. Er zijjn echter ook advertentieblokken op onze site die worden gevuld door reclamebureaus. Die boodschappen die daarin voorkomen sluiten niet altijd aan bij de inhoud van Binnenlands Bestuur, al zullen ze nooit onbetamelijk zijn. De advertenties stellen onze journalisten in staat om u dagelijks nieuws te brengen, zonder dat daar kosten tegenover staan. Wij willen dit graag zo houden. De kans dat de lezer af en toe wordt geconfronteerd met reclameboodschappen die niet geheel aansluiten bij onze inhoud, nemen wij daarbij voor lief. Wij hopen dat u dat ook doet.

Door Opmerker op
Redactie, moet dat nou met die Casioreclame? Dat past niet in het blad, of bent u in handen van een commerciële mediagigant geraakt?