of 63908 LinkedIn

'Gemeenten moeten alert zijn op permanente bewoning'

Als de nieuwe, soepele regels voor het permanent bewonen van recreatiewoningen straks worden ingevoerd, moeten gemeenten alert blijven op aanvragen voor legalisering. Volgens brancheorganisatie Hiswa-Recron gaat permanente bewoning van recreatieparken de woningnood nauwelijks verlichten. ‘Het levert meer problemen op dan het oplost.’

Als de nieuwe, soepele regels voor het permanent bewonen van recreatiewoningen straks worden ingevoerd, moeten gemeenten alert blijven op aanvragen voor legalisering. Volgens brancheorganisatie Hiswa-Recron gaat permanente bewoning van recreatieparken de woningnood nauwelijks verlichten. ‘Het levert meer problemen op dan het oplost.’

Regels

Samen met de VNG stuurde Hiswa-Recron onlangs een brief aan de Tweede Kamer om het ongenoegen over de versoepeling van de regels kenbaar te maken. Minister Ollongren kwam vorig jaar met nieuwe regels die het legaliseren van individuele vakantiewoningen die permanent worden bewoond makkelijker maken. Gemeenten vinden dat hun beleid om de verpaupering van recreatieparken tegen te gaan daarmee wordt gedwarsboomd.

 

Motiveren

Volgens Jarin van der Zande, manager Public Affairs en Beleid bij Hiswa-Recron is waakzaamheid geboden. ‘Als een persoon die een vakantiewoning permanent bewoont daarvoor een uitzondering vraagt middels een omgevingsvergunning, dan moet de gemeente motiveren waarom dat niet zou kunnen. De meeste gemeenten met veel recreatieparken hebben daar een actief beleid voor, maar minder toeristische gemeenten kunnen daar minder alert in zijn. Als een gemeente geen tegenargument kan inbrengen, dan moet die uitzondering waarschijnlijk gewoon verleend worden.’

 

Partij

En dan zit behalve de gemeente ook de eigenaar van een recreatiepark met de gebakken peren. ‘Die is straks helemaal geen partij meer, maar wordt wel geconfronteerd met een eigenaar van een woning of chalet, vaak huurder van de grond, die er legaal permanent mag wonen. Bovendien is de situatie ook nog overdraagbaar, waardoor de prijs van het vastgoed zomaar kan verdubbelen. Dat werkt zeer disruptief in de markt. De prijs voor zo’n woning kan dan omhoog schieten, maar de waarde van het park als geheel gaat omlaag. Dat is niet gunstig voor investeringen in onderhoud en leefbaarheid van zo’n park.’

 

Problematiek

Bovendien wordt de maatschappelijke problematiek van woningnood afgewenteld op de recreatiesector. ‘Recreatieparken zijn hiervoor niet bedoeld en ook niet geschikt. Het is geen probleem wanneer iemand tijdelijk, bij gebrek aan een woning, intrek neemt in een vakantiewoning. Maar vaak komen met permanente bewoning ook andere problemen om de hoek kijken. Vaak gaat het om mensen met verborgen problematiek, die moeten juist niet worden ‘weggestopt’ op een vakantiepark, maar hebben  zorg en aandacht nodig.’

 

Duurzaam

Maar als gemeenten straks toch permanente bewoning willen toestaan, dan kunnen ze volgens Van der Zande beter voor een duurzame oplossing zorgen. ‘Als gemeenten nieuwe woningen wil creëren, pas dan het bestemmingsplan aan, en legaliseer het hele park als nieuwe woonwijk.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Faber (manager) op
Het is een goed voorstel om wonen in recreatiewoningen legaal te maken.
De woningmarkt is verzadigd en is onbetaalbaar geworden, ik moet mijn een sociale huurwoning aanhouden om niet uitgezet te worden uit mijn recreatiewoning!
Terwijl ik het hele jaar verblijf in mijn recreatiewoning.
Het aantal woningzoekende is nog nooit zo hoog geweest, het legaliseren van wonen in het recreatiewoningen draagt dan bij aan het verminderen van de woningnood.
Mijn huurwoning komt vrij voor woningzoekende als het legaal wordt om in een recreatiewoning te wonen.
Argumenten dat kwetsbare burgers hier dan gaan wonen en het verloederd is mijns inziens onjuist.
Immers de aankoop van een recreatiewoning is al jaren niet goedkoop meer, onder de twee honderdduizend euro staan ze in de rij om te kopen.
Deze groep kopers is een aanwinst voor de wat oudere parken ze in investeren en knappen de doorgaans wat oudere woning op.
Ook hier in de omgeving van Ommen is duidelijk te zien dat met name de recreatieparken zonder accommodaties door nieuwe bewoners wordt opgeknapt, verloedering wordt juist tegen gegaan.
Het argument van gemeenten dat hun beleid om verpaupering van recreatieparken tegen te gaan wordt gedwarsboomd en vermenging van de functies permanent wonen en recreëren nauwelijks verenigbaar is.
Wat een onzin argument, de verpaupering ontstaat juist vanwege achterstallig onderhoud, verwaarlozing en gebrek aan financiële middelen.
De nieuwe bewoners gaan dit juist tegen door investeringen in hun recreatiewoning, zij hebben immers een relatief dure aankoop gedaan en laten dit niet zomaar verpauperen.
Het verweer dat vermenging van recreanten en permanent wonen niet of nauwelijks verenigbaar is volgens de gemeenten, is gebaseerd op niets.
Immers, de verschillende gedoogvergunningen uit het verleden om te wonen op een recreatiepark hebben geen enkele invloed gehad op de verenigbaarheid.
Op dit park zijn er recreanten, gedoogbewoners, en bewoners met noodgedwongen een hoofd-adres, ik zie niet dat zij niet verenigbaar zijn, ik weet ook niet wat ik mij hierbij moet voorstellen.
Het argument van de VNG dat het vaak gaat om mensen met verborgen problematiek, die moeten niet worden weggestopt op een vakantiepark, maar hebben zorg en aandacht nodig.
Tjonge jonge VNG hoe verzin je het, dus mensen die een aardige som neer tellen voor een recreatiewoning hebben een probleem en vaak zorg en aandacht nodig.

Verder wordt er in het artikel geschreven,
-En dan zit behalve de gemeente ook de eigenaar van een recreatiepark met de gebakken peren.
-Die is straks helemaal geen partij meer, maar wordt wel geconfronteerd met een eigenaar van een woning of chalet, vaak huurder van de grond, die er legaal permanent mag wonen.
-Bovendien is de situatie ook nog overdraagbaar, waardoor de prijs van het vastgoed zomaar kan verdubbelen.
-Dat werkt zeer disruptief in de markt.
-De prijs voor zo’n woning kan dan omhoogschieten, maar de waarde van het park als geheel gaat omlaag.
-Dat is niet gunstig voor investeringen in onderhoud en leefbaarheid van zo’n park.’
De eigenaar zit met de gebakken en is geen partij meer, echt waar, wordt het park niet meer waard dan!
Dat de prijzen omhooggaan is evident, dat het zeer disruptief werkt lees ontwrichting en uiteenscheurt lijkt mij nogal onlogisch, WOZ-waarde zal omhooggaan bedoelt u dat soms?
Mijn visie is op de permanente bewoning dat het wel om woningen moet gaan en niet om caravans en vergelijkbaar roerend goed.
Ik juich het dan ook toe dat het toekomstige kabinet voornemens heeft om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan.
Ik sluit mij dan ook aan bij onderstaande visie van de hoogleraren;
Daarom pleitten hoogleraren Peter Boelhouwer en Hugo Priemus van de Technische Universiteit Delft in het Parool ervoor dat gemeenten moeten stoppen met hun strijd tegen de permanente bewoning van recreatiewoningen. Zij vinden dat vakantieparken die geen toeristische functie meer vervullen, omgevormd moeten worden tot woonwijken.
Door Alex op
Ik denk inderdaad niet dat eigenaren van vakantieparken blij zullen zijn als er nieuwe Fort Oranje achtige vakantieparken ontstaan. Tenzij de landelijke politiek bereid is om er woonscholen van te maken, waar een partij als de PVV al eens voor deed pleiten met tuigdorpen. En dat zien gemeenten logischerwijs niet zitten alle zwakkeren op een kluitje, zonder strakke maatschappelijke ondersteuning.
Door Ben (jurist) op
De nieuwe regels van de minister doorkruisen het beleid van gemeenten om permanent wonen op recreatieparken te tegen te gaan. Juist de lokale overheid heeft het inzicht en de kennis waarop het gemeentelijk beleid is gebaseerd. En inderdaad; het levert meer problemen op dan het oplost. Dat er een wens en een vraag is om permanent te willen wonen zal zeker waar zijn, waaronder ook een reden als het probleem van de woningnood. Maar een vakantiewoning in een recreatiepark lost dit niet op.
Door Libby op
Inmiddels wonen hier meer permanente bewoners, huurders en eigenaren, dan recreanten. Ze bouwen schuren in strijd met het bestemingsplan, hakken biemen om. Etc. Mijn buurman is al eens met een dwangsom voor 3 jaar weggestuurd. Doet alles wat niet mag. Is hier komen wonen omdat (citaat) ‘hier geen regels zijn’. Een
bestuur van vrijwilligers is hier niet tegenop gewassen.
tegenop te werken. De gemeente laat het afweten. Wij overwogen dit jaar om maar elders iets te zoeken. Leuke mix? Betalen ons wel blauw aan toeristenbelasting en WOZ.
Door p op
@Spijker, sociale controle, in Amsterdam?

Het probleem met een Airbnb is net andersom.

En als er geen businesscase is om recreanten en permanente bewoners te mengen...waarom gebeurd het dan toch?
Door Hans (Adviseur) op
Omdat de eigenaren van de parken al jaren zelf hun eigen regels niet hebben gehandhaafd gaan ze nu naar de overheid wijzen
Door Spijker (n.v.t.) op
@Jan. Het gaat vooral om het feit dat recreanten geen vermenging willen met permanente bewoners. Als je met vakantie bent wil je niet tussen groepen vaste bewoners komen te recreëren. Dan kan je beter een volledig park aan de recreatie onttrekken en voor permanente bewoning aanwijzen. Dus uit de recreatieverhuur halen. Daar zal het businessmodel van een parkexploitant echter weer niet op zijn gebaseerd.
Je moet niet met oneigenlijke middelen het woningprobleem van Nederland willen oplossen. Dat loopt faliekant verkeerd af.(onvoldoende sociale controle, drugshandel, criminaliteit, verloedering). Daarom nogmaals een dikke rode kaart voor BiZa (Ollongren). Ze lezen daar kennelijk te veel De Telegraaf (Annemarie van Gaal). Maar die denkt soms overal verstand van te hebben.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Door P. Waarom denk je dat Amsterdam, Utrecht en nu zelfs de EU dit gaan regelen? De recreantenverhuur in de steden dreigt volledig uit de hand te lopen, maar hier is nog een beetje sociale controle. In de recreatieparken is dit veel lastiger (meestal vrijstaande recreatiewoningen/chalets in een (dicht) begroeide omgeving).
Door Hemmo (Beleidsadviseur) op
Ik volg het niet. Mensen willen ergens betaalbaar wonen, maar als ze een goedkope plek vinden mag dat niet. In vakantiehuisjes mag je alleen korte tijd wonen, maar mag je er dan wel 'even uit en weer in?"). Tiny Houses worden gezien als duurzame knuffelprojecten, maar wat is het verschil met een vakantiebungalow? Woonwagenkampen moeten nog steeds verdwijnen.
Waar is hier beleid?
Door Jan op
Nederland en Denemarken zijn de enige landen ter wereld waar de eigenaar van een recreatiewoning niet zelf mag uitmaken of hij er zelf permanent gaat wonen dan wel de woning verhuurt. De enige eis die de overheid mag stellen, vind ik, is dat de woning voldoet aan de bouwkundige eisen van het Bouwbesluit. En zolang de eigenaar maar gewoon de parklasten blijft betalen aan de parkexploitant heeft die er geen nadeel van.