of 64621 LinkedIn

Gemeenten krijgen zeggenschap over woningcorporaties

Corporaties moeten dienstbaar worden aan het publiek belang. Taken van corporaties worden teruggebracht tot bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen

Woningcorporaties komen onder directe aansturing van gemeenten. Gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners krijgen extra bevoegdheden. Welke extra bevoegdheden dat zijn, is nog onduidelijk. Het regeerakkoord gaat daar niet dieper op in.

Dienstbaar aan het publiek belang

Corporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. De taken worden teruggebracht tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Dit blijkt uit het regeerakkoord.

 

Gemeenten en corporaties werken al samen

Aedes kan niet inschatten wat bedoeld wordt met de directe aansturing van gemeenten.‘Corporaties werken al samen met gemeenten aan de hand van woonvisies die vaak in regionaal verband zijn opgesteld. Samen met gemeenten vinden we wel een logische en efficiënte verdeling van taken en bevoegdheden’, aldus Aedes-voorzitter Marc Calon.

 

Huuropbrengsten afgeroomd

Het kabinet Rutte II roomt via een heffing de extra huuropbrengsten van corporaties af. Calon is daar niet blij mee. ‘Dat geld gaat nu rechtstreeks naar de schatkist, terwijl het heel hard nodig is om weer te kunnen investeren in nieuwe huizen, om huizen te renoveren en om te herstructureren. Dat is echt nodig om de woningmarkt te hervormen. En je helpt de bouw en de economie op gang. De maatregelen op de huurmarkt zijn bedoeld om mensen te laten doorstromen, maar waar moeten ze heen als er geen nieuwe huizen gebouwd worden?’

 

Startersleningen uitgebreid

Verder staat in het Regeerakkoord dat de beloning van bestuurders van woningbouwcorporaties versneld wordt aangepast op basis van de nieuwe wet normering topinkomens. En de gunstige leningsvoorwaarden voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland worden uitgebreid.

 

Minister voor Wonen

Positieve reacties klinken op de nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst, die wordt ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het geeft het belang aan dat het kabinet hecht aan de woningmarkt, zegt NVM-voorzitter Ger Hukker. NVM, Andes en de Woonbond hebben in de voorgaande periode stevig gelobbyd voor een minister voor Wonen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Easymoney (Financiën) op
Het bovenstaande artikel zegt eigenlijk dat de woningcoorperaties hun werk niet doen, en dat de overheid deze taak moeten overnemen om de arme huurders en verhuurders te helpen.
De grap is dat de overheid via wetgeving hetzelfde allang heeft afgedwongen. Maar het is dezelfde overheid die nb. vond dat de woningcoorperaties dure woningen moest bouwen om de overheidstake betaalbaar te houden.
Ik vind de oplossing geen verbetering omdat de oorzaak van het probleem de overheid is, die zijn eigen ideeen erdoor drukt al dan niet afgedwongen via wetgeving.
Mijn conclusie is dat woningcoorperaties deze oplossing zelf hebben verzonnen om te voorkomen dat zij verantwoordelijk worden gehouden voor de ellende.
Het is trouwens een typische sociaal democratische oplossing die past in de denkwijze van de collectieve verantwoordelijheid. Dit type oplossingen wordt vaker toegepast, maar dit medicijn werkt allang niet meer omdat NL geen eiland is.
De collectieve verantwoordelijkheid en algemeen belang wordt gebruikt om mensen bijna te dwingen mee te doen met het huidige overheidssysteem. Doe je dit niet, dan ben je egoistisch, je neemt je verantwoordelijkheid niet, arrogant etc.
Hoe dan ook, een systeem als dit is gedoemd. Het valt gewoon niet te betalen.
A. Verkerk, u bent verantwoordelijk voor uw gezin en familieden en misschien vrienden maar niet voor de gehele samenleving. Wij zijn allemaal een deel van deze samenleving, maar dit gaan afdwingen via de overheid, gaat te ver.
Alle huidige partijen (inclusief de VVD) zijn sociaal democraten die het geen probleem vinden om onder de noemer van collectieve verantwoordelijkheid en algemeen belang uw beurs leeg halen of moreel af te persen.
Het eindresultaat is een gemiddelde samenleving, met gemiddelde mensen, met gemiddelde ideëen en zoals Balkenende zei, een samenleving die voor een zesje gaat. (het gemiddelde is de norm)
Door marc rakers (medewerker) op
Een reactie op de reacties. Het gaat mij zeker niet alleen om het zieligheidsgehalte van degenen die voor huisuitztting komen te staan (hoewel dit echt een drama is), maar ook over het doelmatig inzetten van collectieve middelen. Eerder bemoeien, ingrijpen en verdere maatschappelijke onthechting voorkomen bespaart ook enorm veel geld. Geen opvang nodig (vanaf 150,-- pp per dag), geen overlast op straat, geen of veel minder bemoeienis van jeugdzorg en andere hulpverlening, minder ernstige schuldenlasten, minder ernstige psychiatrische problemen, minder uit de hand lopende verslavingen, minder familie-drama's (bij alle drama's de laatste tijd was sprake van ernstige schulden) enzovoort. Ik begrijp niet dat dit door mensen als @A. Verkerk steeds wordt gezien als soft en/of te sociaal. Het is gewoon het meer efficient organiseren van maatschappelijke processen waarmee we heel veel geld besparen. Voorbeeld: de maatschappelijke opvang schreeuw nu al moord en brand over de speciale voorzieningen die nodig zijn voor de fiks groeiende aantallen kinderen in de maatschappelijke opvang! We kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om de uitijende schuldulp-industrie en dak- en thuislozenzorg door het gefragementeerde beleid van rijk en gemeenten te willen blijven stimuleren. Maar dan moet dit wel een bewuste en overwogen keuze zijn. En daar heb ik mijn ernstige twijfels bij.
En trouwens: als preventie streng doch rechtvaardig ter hand wordt genomen dan levert dit ook de corporaties (en andere verhuurders) alleen maar geld op: huisuitzettingen zijn voor alle corporaties grote verliesposten. Daarom: een verbod op huisuitzettingen. Zo snel mogelijk.
Door A.Verkerk op
Misschien is mijn reactie wat kortzichtig en ik zal inderdaad voornamelijk in mijn eigen straatje praten, maar welkom bij mijn generatie.

Ik ben 30, betaal pensioenpremie, terwijl het maar zeer de vraag is of ik er ooit zelf van kan genieten (iig moet er wel een enorme geboortegolf aankomen, wil ik mijn inleg er uit halen). Ik wil wel kinderen, maar dat wordt ook steeds onbetaalbaarder, dus het is maar de vraag of ik mee zou kunnen helpen aan de geboortegolf, ik denk dat we met twee kinderen blij mogen zijn. Over de sociale aard van de zorgpremie heb ik het al gehad in mijn eerste reactie. Als ik was gaan huren, was ik een scheefhuurder geweest, want ons gezamenlijk inkomen is te hoog (nog even los van de wachttijden), dus ik heb gekocht. Nou we weten allemaal wat een lol een huis op dit moment is.
Ondertussen wordt er naast hypotheek betalen en twee studieschulden afbetalen ook nog gespraard bij ons thuis, zodat we een buffer hebben als het mis gaat.

En dan zou ik ook nog via mijn gemeentebelastingen mee moeten betalen aan mensen die hun huur niet kunnen betalen? Het houdt een keer op, ik zorg er ook voor dat ik eerst mijn dak en mijn eten betaal voordat er wat leuks gebeurd. Alle schouders moeten de lasten dragen en niet alleen de sterke, waar die van mij volgens de statistieken toe behoren.
Als iemand het dan zo K** voor elkaar heeft, dan ben je hier in NL toch al wel door een aantal vangnetten heen gedonderd, waarom moet ik daar dan voor opdraaien.
Het zal vast kortzichtig zijn, maar als ik om me heen kijk ben ik nog gematigd.
Door Ron (adviseur) op
NVM en Aedes zijn voor het verhogen van huren. Niks vreemds aan, immers dat is in hun eigen belang! Verhuurders vangen meer en huurders worden zo koopwoningen ingeduwd. De (verzamel)inkomens achter één voordeur lager dan zo'n € 50.000,00 zijn het kind van de rekening. Sociale huurwoningen met lage huren worden afgestoten en vervangen door woningen met hogere huren. Een beleid dat gericht is op een optimaal verdienmodel en niet op optimale volkshuisvesting. Een minister van wonen is te beperkt, herinvoeren van een minister van VROM zou een beter alternatief zijn geweest, omdat die disciplines elkaar direct raken. Al met al een verre van optimale ontwikkeling die zeker niet in het belang is van de burger, maar wel de belangengroepen NVM en Aedes dient..
Door Apie (gem.ambtenaar sociale dienst) op
De reactie van dhr. A. Verkerk vind ik nogal kortzichtig; met de belastingen die wij met z'n allen betalen worden meestal nuttige dingen gedaan; met saamhorigheid en solidariteit bouw je juist een prettige samenleving op. Eigenlijk moet je de geschiedenis van de woningcorporaties (WC) kennen; met welk doel zijn ze toen, ergens in 19de eeuw, opgericht. Het voert te ver om daar uitgebried over te hebben. Doel was o.a. woningnood op te lossen en goede huizen te bouwen. Geen idee of deze WC nog bestaat, VAK geheten, maar die werd al in 1852 ? opgericht. De leden brachten een bepaald bedrag aan geld in, daar kregen zij rente op, en met het ingebrachte geld werden huizen gebouwd. Toen kwam de woningwet en kregen de WC ovrheidssteun. Geen idee of de WC en de woningbouwverenigingen (WBV) volgens hun statuten handelen, maar voor mij kwam de klad er in toen eind vorige eeuw, begin deze eeuw de instituten (te)veel macht kregen > maatschappelijk verantwoord ondernemen was het gevolg met alle gevolgen van dien, waarbij ik aanteken dat ik ze niet over een kam wil scheren. Ben het met dhr. M. Rakers eens, een huisuitzetting moet je voorkomen want het is een een heel duren bezigheid en wij (zie dhr. A. Verkerk) willen op een verantwoorde manier belastinggeld uitgeven. Ik wwet ook wel dat je meestal jezelf als referentie neemt, maar dat moet je niet veralgemeniseren. Analyseer de zaak en kijk wat de beste oplossing is. Huurachterstand? Bij een maand niet betalen meteen iemand langs laten gaan en uitzoeken wta er aan de hand is; meteen betalingsregeling treffen, want één maad achter in 2 of 3 termijnen betalen is te doen en te obver zien. Ben benieuwd hoe de wet er uit zal zien en hopelijk daarin opgenomen dat huisuitzetting wordt verboden, althans bij huurachterstand.
Door F. Hakstro (beleidsmedewerker) op
Het is leuk en aardig dat corporaties onder de directe aansturing van gemeenten komen te vallen, maar wat voor belang hebben gemeenten bij het scheppen van nieuwe sociale woningbouw? Zeker nu de definitie van sociale woningbouw in de loop der decennia is verschoven van woningbouw voor iedereen naar woningbouw voor mensen met een minimum inkomen. Deze nieuwe definitie werkt de totstandkoming van wijken voor de armen in de hand. Dat willen we nu net niet, maar dat is klaarblijkelijk op de achtergrond geraakt.
Gemeenten hebben voorts een duidelijk financieel belang als het gaat om het zo veel mogelijk terugdringen van personen met een laag inkomen binnen de gemeentegrenzen. Denk aan het WWB en het WMO budget. Er is geen compensatie voor gemeenten die opkomt voor mensen met een laag inkomen.
Tot slot hebben gemeenten een duidelijk financieel belang bij de verkoop van zoveel mogelijk grond tegen een zo hoog mogelijke prijs.
Waar het om gaat is om een overheid te scheppen die er daadwerkelijk voor de inwoners is en niet andersom. Daar is iets anders voor nodig (en zeker geen 100.000 plus gemeenten).
Door Albert Verkerk op
@Marc Rakers
Verbieden van huisuitzettingen gaat ons allemaal veel geld opleveren? Wat dacht je van de verhuurders, die wel onderhoud moeten plegen en inkomsten mislopen. Die rekening gaat ergens vallen en als dat uiteindelijk bij de overheid is(en waar anders?), is dat indirect ook bij mij.

Ik ben niet onsociaal, snap best dat ik als gezonde jonge vent in verhouding veel betaal voor mijn ziektekostenverzekering om het voor iedereen betaalbaar te houden.

Maar ik zorg wel zelf dat ik uit de financiele shit kom en heb weinig zin om dat ook nog voor anderen te moeten doen. Er zijn weet ik hoe veel banen beschikbaar voor laagopgeleiden, als dat niet helemaal aansluit bij je opleidingsniveau heb je pech, je moet maar werken als je een dak boven je hoofd wil. Als je dat niet doet betekent dat niet je dan maar gratis moet kunnen blijven wonen.

En natuurlijk zijn er altijd schrijnende gevallen die geholpen moeten worden, snap ik best, maar de luie gevallen moeten gewoon uit hun huis kunnen worden geschopt als ze de huur niet meer betalen.
Door Marc Rakers (Medewerker www.huisuitzetting.info) op
Dit akkoord bied gemeenten de kans om huisuitzettingen wegens huurschulden te verbieden. Verhuurders (ook vrije sector) moeten in een veel eerder stadium uitzoeken wat er aan de hand is en bij (ernstige) financiele en/of sociale problemen hiervan melding doen bij de gemeente die vervolgens passende maatregelen kan nemen. Maatschappelijke curatele (berschermingsbewind plus) voor mensen die hun zaeken slecht regelen is een goede optie. Zo voorkomen we onbeheersbare en vooral hel dure toename van dak- en thuisllosheid: daarvan zijn de sociale, maatschappelijke en financiele kosten vele malen hoger dan in een eerder stadium directief en met compassie ingrijpen. En dat laatste gaat heel goed samen! Dan is het ook zaak om de omgeving te betrekken bij het oplossen en beheersen van de penibele situatie. Verbieden van huisuitzettingen wegens schulden gaat ons allemaal heel veel opleveren: geld, sociale rust en meer maatschappelijke duurzaamheid.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers