of 64277 LinkedIn

Gemeenten bouwen nog steeds in uiterwaarden

Gemeenten geven nog steeds toestemming om buitendijks, bijvoorbeeld in uiterwaarden, te bouwen. Volgens onderzoek van het tv-programma Pointer is het aantal nieuwbouwwoningen in laagliggend land langs grote rivieren in de afgelopen tien jaar gestegen van bijna 60.000 naar ruim 80.000. Volgens wetenschappers en onderzoekers zijn die plekken door de klimaatverandering niet toekomstbestendig, en zou het rijk de regie van gemeenten moeten overnemen.

Gemeenten geven nog steeds toestemming om buitendijks, bijvoorbeeld in uiterwaarden, te bouwen. Volgens onderzoek van het tv-programma Pointer is het aantal nieuwbouwwoningen in laagliggend land langs grote rivieren in de afgelopen tien jaar gestegen van bijna 60.000 naar ruim 80.000. Wetenschappers en onderzoekers noemen die plekken door de klimaatverandering niet toekomstbestendig. Het rijk zou strengere regels moeten stellen en de regie van gemeenten moeten overnemen.

Maatregelen

Met Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogrammahebben (HWBP) nemen decentrale overheden en het rijk op veel plaatsen al maatregelen om het achterliggende land te beschermen voor de verwachte grotere wisselingen in waterhoeveelheden die de rivieren te verstouwen zullen krijgen. Maar terwijl die maatregelen worden uitgevoerd, krijgen tegelijkertijd ontwikkelaars toestemming om in de uiterwaarden te bouwen. Volgens de deskundigen die Pointer sprak wordt veel te weinig naar de langetermijngevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging gekeken.

 

Limburg

Dijkgraaf Partick van der Broeck van waterschap Limburg zegt dat de overstromingen van afgelopen zomer een wake-up call zijn geweest. Volgens hem is er niet genoeg focus op water binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid van gemeenten. Van der Broeck vindt dat er in het gemeentelijke beleid meer rekening moet worden gehouden met klimaatverandering, en gemeenten zouden voor ieder nieuwbouwproject ook de kosten voor de waterhuishouding moeten opnemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Guido de Bruijn (beleidsmedewerker) op
Blijkbaar zijn de lessen van de rivieroverstromingen in de jaren '90 alweer vergeten.

Daarnaast roept deze ontwikkeling bij mij twee vragen op. Werken deze gemeenten niet met een watertoets bij het opstellen van bestemmingsplannen? Waarom worden deze plannen niet geblokkeerd door provincies en Rijkswaterstaat? Geeft het TV-programma Pointer daar een antwoord op?
Door Boris op
Bizar. Kunnen mensen niet meer zelf nadenken? En als dat idd niet lukt, hoe kan het dat de gemeenten ook niets doen? Ergste is niet dat die huizen vroeg of laat verloren gaan, wel dat anderen mogelijk hun leven in de waagschaal moeten stellen om die leeghoofden te redden.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers