of 65101 LinkedIn

Gemeenten: binnen zes maanden aanpak netwerkcongestie

Om de voortgang van de energietransitie te bewaken, moet er binnen zes maanden een plan van aanpak liggen om de overbelasting van het stroomnetwerk concreet aan te pakken. Daartoe zouden bijvoorbeeld regels voor infrastructurele aanpassingen à la de Crisis- en herstelwet (tijdelijk) moeten worden versoepeld

Om de voortgang van  de energietransitie te bewaken, moet er binnen zes maanden een plan van aanpak liggen om de overbelasting van het stroomnetwerk concreet aan te pakken. Daartoe zouden bijvoorbeeld regels voor infrastructurele aanpassingen à la de Crisis- en herstelwet (tijdelijk) moeten worden versoepeld.

Stuklopen
Een motie met dergelijke strekking dient Amersfoort met zo’n 25 andere gemeenten komende donderdag in op de Algemene Ledenvergadering van de VNG. De gemeenten zien dat de lokale energietransitie dreigt stuk te lopen op gebrek aan capaciteit voor duurzame opwek op het stroomnet. Daarom moet het rijk met spoed met TenneT en regionale netbeheerders om tafel.

Experimenteerruimte
Amersfoort doet zelf al een aantal suggesties voor dat plan van aanpak. Zo moet netbeheerders meer  experimenteerruimte worden geboden om via alternatieve mogelijkheden netcongestie op te lossen, bijvoorbeeld door tussentijdse opslag van elektriciteit te stimuleren. RO-procedures voor noodzakelijke infrastructurele ingrepen zouden waar mogelijk moeten versoepeld. Ook zou de financiering van netbeheerders moeten worden verstrekt, ‘zodat investeringen in nieuwe infrastructuur geen vertraging oplopen.’

Verlengen
In een andere motie roept de gemeente Ooststellingwerf op om in gebieden met een overbelast netwerk de salderingsregelingen voor particulieren met een paar jaar te verlengen en die niet binnenkort af te bouwen. Ook zouden netwerkbedrijven de wettelijke mogelijkheid moeten krijgen om voor lokale initiatieven te investeren in alternatieven, zoals tijdelijke opslag van elektriciteit en productie van waterstof.  De VNG raadt de vergadering aan met beide moties in te stemmen.

Andere moties
In andere moties wordt opgeroepen gemeenten te compenseren voor de verhoogde klimaatdoelstellingen in het nieuwe coalitieakkoord. En ook voor de beheerskosten van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, nu de invoering van die wet afgelopen jaar opnieuw is uitgesteld en de nieuwe datum van 1 juli van dit jaar nog onzeker is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers