of 64740 LinkedIn

Gemeenten bezuinigen starterslening weg

Als gevolg van bezuinigingen is het aantal gemeenten dat een starterslening verstrekt gedaald van 252 naar 160 in de afgelopen anderhalf jaar.
5 reacties
Bezuinigingen noodzaken gemeenten om een punt te zetten achter de starterslening. In de afgelopen anderhalf jaar liep het aantal gemeenten dat startersleningen verstrekt terug van 252 tot 160.

Leeg fonds
Dat meldt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Van de afhakers zetten 55 gemeenten de regeling volledig stop. De overige 37 gemeenten hebben nog wel een fonds voor startersleningen, maar zonder geld. Zij verwachten de komende jaren langzaam weer vermogen op te bouwen, wanneer rente en aflossingen van de eerste deelnemers gaan binnen druppelen.

 

Succesvol
De starterslening wordt beschouwd als een succesvol instrument om de woningmarkt te stimuleren. De lening wordt verstrekt door de gemeente, die daarvoor als deelnemer van het SNv een eigen fonds opent en daar geld in stopt. Starters betalen de eerste drie jaar geen rente en aflossingen. Het bedrag dat na die periode wordt betaalt, keert terug in het fonds, zodat uiteindelijk nieuwe starters aan een lening kunnen worden geholpen.


40 miljoen
In 2007 droeg het rijk 40 miljoen bij in het VROM Startersfonds. Halverwege 2010 was die pot echter leeg en moesten gemeenten op eigen kracht verder, soms gesteund door provinciale fondsen. Nu ook bij gemeenten de fondsen leeg raken, haken steeds meer gemeenten af, constateert directeur Jan Willen van Beek van SVn, en in steeds hoger tempo.

 

Zeven vervolgtransacties
Bezuinigingen zijn de hoofdreden, volgens Van Beek. En dat is jammer, vindt hij, omdat de in financieel opzicht kleine maatregel een ‘gigantisch effect’ heeft. ‘Er zijn geen harde cijfers beschikbaar, maar binnen de sector wordt algemeen aangenomen dat iedere verkooptransactie op de startersmarkt vier tot zeven vervolgtransacties tot gevolg heeft.’ Met de 40 miljoen van het rijk zijn binnen drieënhalf jaar bijna 8600 starters aan een huis geholpen.


Gemeenschappelijk
SVn heeft vorige week in een brief aan de Tweede Kamerfracties aandacht gevraagd voor de terugloop van startersleningen. Het fonds vraagt het rijk om nogmaals 40 miljoen euro in het Startersfonds te stoppen. Dat stimuleert gemeenten om ook leningen te blijven verstrekken, denkt Van Beek. ‘Gemeenten zijn gewend dat dit een gemeenschappelijk gevoelde verantwoordelijkheid is.’


Andere reden
Overigs kiezen sommige gemeenten er om andere reden voor de starterslening af te schaffen. Bijvoorbeeld omdat ze de verhouding tussen goedkope huur- en koopwoningen niet willen veranderen, omdat ze daar tevreden over zijn, aldus Van Beek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerard (waarnemer te velde) op
Zolang er startersleningen nodig zijn, zijn woningen te duur. En dát is de kern van de woningmarktcrisis.
Doorgaan met de starterslening houdt het te hoge prijsniveau in stand en verlengt de crisis.
Door StartEasy.nl (redactie) op
Het daadwerkelijke aantal gemeenten dat een starterslening vergeeft ligt nog veel lager. Kijk eens op starteasy voor de resultaten uit een onderzoek van juni 2011. http://www.starteasy.nl/NIEUWS/Nieuws/?nieuwsitem=226&returnPage=30&returnID=226

Ondertussen is het aantal gemeenten gezakt tot onder de 130. Wij vragen ons ook af waarom de SVN hier geen correcte informatie over geeft
Door Jan op
En zo bezuinigen we alles kapot, waaronder de woningmarkt.
Door gerrie op
Een betere economie begint niet in een vergaderzaal, maar door harder en langer te werken.
Door K. de Beer (adviseur) op
Ik weet nog goed dat bij het begin van de economische crisis raadsleden over elkaar heen buitelden met voorstellen om de "economie er weer bovenop te helpen". Dit leverde prachtige schijnvertoningen op zoals het naar voren halen van investeringen waardoor in 2011 het investeringsprogramma inzake en de crisis verdiepte. Ook het fenomeen starterslening kent dit effect. En aardig instrument met iets meer dan symbolische waarde (in mijn gemeente was de pot leeg na een handvol aanvragen) maar snel wegbezuinigd. En wat ik mis, zijn de politici die nu roepen dat ze gedwongen zijn de crisis te versterken. En vooral binnen de eigen partij.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers