of 59854 LinkedIn

Gemeente moet gevolgen extra vee meten

Volgens de rechter is onvoldoende in kaart gebracht wat de gevolgen voor beschermde natuurgebieden in de omgeving zijn als meer vee in de wei komt te staan. Dieren produceren mest, daarin zit stikstof en te hoge stikstofconcentraties kunnen schadelijk zijn voor bepaalde plantensoorten. Daarom moeten gemeenten goed onderzoek doen voordat ze in een bestemmingsplan ruimte bieden voor meer vee.
Reageer

Als een gemeente in een bestemmingsplan uitbreiding van veehouderijen mogelijk wil maken, dan heeft die gemeente de plicht om te onderzoeken welke gevolgen het extra vee voor de natuur heeft. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak over een bestemmingsplan in de Brabantse gemeente Halderberge. Dat plan moet worden aangepast: de gemeente moet de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen schrappen.

Onvoldoende in kaart gebracht
Volgens de rechter is onvoldoende in kaart gebracht wat de gevolgen voor beschermde natuurgebieden in de omgeving zijn als meer vee in de wei komt te staan. Dieren produceren mest, daarin zit stikstof en te hoge stikstofconcentraties kunnen schadelijk zijn voor bepaalde plantensoorten. Daarom moeten gemeenten goed onderzoek doen voordat ze in een bestemmingsplan ruimte bieden voor meer vee.

Weidegang
‘Dat wil niet zeggen dat vee altijd op stal moet staan en niet meer de wei in zou mogen’, benadrukt de hoogste bestuursrechter. Over de weidegang van koeien en andere dieren is veel te doen sinds de veelbesproken stikstofuitspraak van de Raad van State. De rechter stelde in mei onder meer vast dat dieren in de wei ook onder het vergunningenstelsel vallen. Boeren moeten een natuurvergunning aanvragen bij de provincie voor activiteiten die kunnen leiden tot meer stikstof in zogeheten Natura 2000-gebieden. Ruim 160 gebieden hebben die beschermde status.

Vergunning
Tot nog toe hield de overheid hierin geen rekening met de weidegang. Minister Carola Schouten (Landbouw) schreef eind juni aan de Tweede Kamer dat hard wordt gewerkt aan de invulling van vergunningen voor beweiden en bemesten. Voorlopig worden boeren hier niet op gecontroleerd en beboet.

Gedoogbeleid
De afgelopen jaren stimuleerden de overheid en de sector juist dat koeien zoveel mogelijk in de wei moeten staan. Dat blijft zo wat Schouten betreft. Ze hoopt voor volgend voorjaar een oplossing te hebben. Want nu komt het erop neer dat de overheid gedoogbeleid voert. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.