of 59162 LinkedIn

Gemeente moet aan de bak voor het klimaat

Het rijk moet volgens het PBL de verantwoordelijkheid nemen om een ‘deltaplan’ voor verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving op te stellen, met een verplichting voor gemeenten om lokale warmteplannen op te stellen.

Om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met minstens 80 procent te reduceren, zijn volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ingrijpende veranderingen noodzakelijk. Gemeenten moeten lokale isolatie- en warmteplannen opstellen.

Lokale isolatie- en warmteplannen nodig

Dat schrijft het PBL in het deze week verschenen studie 'Opties voor energie- en klimaatbeleid'. Onder andere is actie nodig in de gebouwde omgeving. Bij een emissiereductie van minstens 80 procent past volgens het PBL het streven om bestaande gebouwen en woningen energieneutraal te maken. ‘Of beter nog: emissievrij’, aldus het adviesorgaan. ‘Dat kan door wijken gasvrij te maken, de woningen en gebouwen verregaand te isoleren en de resterende warmtevoorziening te elektrificeren. Het kan ook met de inrichting van een warmtenet met duurzame warmtebronnen als geothermie.’

Daarvoor is een planmatige aanpak nodig over wat er in welke wijk of regio te gebeuren staat. Het rijk moet volgens het PBL de verantwoordelijkheid nemen om een ‘deltaplan’ voor verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving op te stellen, met een verplichting voor gemeenten om lokale warmteplannen op te stellen. ‘Om echt effectief te zijn, kan dat niet vrijblijvend zijn’, aldus het PBL. Gemeenten moeten die plannen samen opstellen met onder meer de eigenaren van woningen, woningcorporaties, bedrijven, netbeheerders en lokale energiecoöperaties. De glastuin en industrie moeten worden meegenomen in die lokale warmteplannen.

Het rijk dient sturend op te treden richting gemeenten, daarbij randvoorwaarden voor duurzaamheid gevend en ook voor broeikasgasemissies en voor ‘een sociaal gewenste verdeling van de kosten – en dus de prijs van warmte.’

Het PBL wil ook een verplichting voor gemeenten voor het hebben van plannen voor oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Daarbij wordt uitgegaan van een situatie tot 50 procent aan elektrische auto’s. Er moet dan wel een ondersteunend budget voor gemeenten komen. Het is zaak het onderwerp ‘energie’ expliciet op te nemen in de omgevingsvisies van rijk, provincies en gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joost op
Zonder ambitie kom je niet ver... Pluim voor PBL!
Betere woning isolatie kan de vraag naar fossiele brandstof sterk verlagen, niets mis mee toch?
Door zonne-en windenergie ontstaan er perioden met overproductie. Dit is moeilijk op te slaan voor perioden met tekort. Is het een idee, door in perioden met een overproductie van energie, waterstof te vormen voor CO2 loos transport. Er is dan geen nieuwe dure infrastructuur nodig voor oplaatpunten van zwaar gesubsidieerde elektrische auto's met een geringe actieradius..
Door egbert Kruize (dir.) op
Geothermie is de oplossing maar dan wel de diepe. Geothermie is de goedkoopste oplossing in tegen stelling van wat wordt beweerd door hen die er geen verstand van hebben.
De goedkoopste en de meest effectieve energiebron.
Door Ivo op
Als gemeenten met mate (financieel) hun best doen, is daar niets mis mee. Geen gas meer in nieuwe woningen is heel verstandig beleid. Maar als alles elektrisch moet, kunnen we niet zonder kernenergie. Met zon- en wind is het onmogelijk.
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Het PBL zet zich in dit verhaal voroal in voor bedrijfsbelangen, niet voor de samenleving.
Zo stelt ze voor dat de staat een CO2 leiding systeem moet aanleeggen op de Noordzee.
Zodat centrales goedkoepr de ouderwetse vorm van CCS, CO2 opslag kunnen doen.
Maar er is intussen CCS2, waarbij CO2 wordt omgezet in een vast stof. Dan zijn die noordzee leidignen overbodig. Dus PBL wordt hier gestuurd door het fossiele offshore bedrijfsleven.

Dit is geen goed rapport, maar een doorzichtige en dus gekleurde lobby poging naar politieke partijen.

Ook warmte netten en aardwarmte zijn foute keuze, want het geeft lockin en geothermie is extreem dure warmte die niet nodig is, als je goed isoleert.

Hoe en gemeente wel snel en betaalbaar duurzaam kan worden?
Zie deze brede energie visie voor de gemeente Oss
http://www.pakdewind.nl/oss
Door M<arquis de Canteclaer thoe Beneveldt op
Goedkoper en milieuvriendelijker: doek per direct dit dwaze PBL/van Tongeren/Duyvendak/ clubje op: spaart ergernis, ziektekosten, papier en meer verontreiniging van ziel en geest
Door Piet Westland op
Bezopen. Voor de overheid speelt geld geen rol. De burger betaalt wel.