of 59190 LinkedIn

Gemeente in clinch om lichaam in achtertuin

Een man heeft zijn overleden echtgenote in zijn eigen tuin in Brunssum begraven. De gemeente wil dat de man het stoffelijke overschot daar weer opgraaft, maar hij weigert, laat hij maandag weten. Om opgraven van het lichaam te voorkomen stapt hij naar de rechter. 
1 reactie

Een man heeft zijn overleden echtgenote in zijn eigen tuin in Brunssum begraven. De gemeente wil dat de man het stoffelijke overschot daar weer opgraaft, maar hij weigert, laat hij maandag weten. Om opgraven van het lichaam te voorkomen stapt hij naar de rechter. 

Laatste wens
De man moest in juli na 34 jaar gelukkig huwelijk plotseling afscheid nemen van zijn vrouw. Zij stierf onverwacht aan een zwaar hartinfarct, aldus de man, Frenk Windels uit Brunssum. Het was de laatste wens van zijn vrouw om in haar eigen tuin begraven te worden. Dat deed hij samen met zijn kinderen op 24 juli, maar zonder gemeentelijke vergunning. Die had hij naar eigen zeggen wel aangevraagd.

Wet op lijkbezorging
De gemeente Brunssum wacht het kort geding af alvorens eventueel maatregelen te nemen. Volgens de gemeente is de handelwijze van Windels in strijd met de Wet op de lijkbezorging. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
In de Wet op de lijkbezorging staat:
Artikel 23
1. Begraving geschiedt op een begraafplaats.
(...)
Artikel 25
Het is verboden een begraafplaats, die niet op de voet van het bepaalde bij of krachtens deze wet is aangelegd of in gebruik genomen, als zodanig ter beschikking te stellen of te gebruiken.

En voorts:
Artikel 80
Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:
1°. het bezorgen, bewaren, wegmaken, vervoeren, vernietigen, ontleden, balsemen of conserverend behandelen van een lijk in strijd met of anders dan met inachtneming van hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen (...), 23, 25, (...)

Artikel 81
Met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:
(...)
3°. het ter beschikking stellen van een begraafplaats als bedoeld in de artikelen 25 en 46, eerste lid;
4°. het in gebruik nemen van een bijzondere begraafplaats of een deel daarvan zonder toestemming van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 41;
(...)