of 64231 LinkedIn

Gemeente geeft fiat sloop klooster Maharishi

Volgens het college van de Limburgse gemeente Roerdalen is er geen realistische mogelijkheid tot herbestemming van het uit 1905-1909 stammende klooster.

Het monumentale Sankt Ludwig-klooster in Vlodrop mag van de Limburgse gemeente Roerdalen worden gesloopt. Het college van Roerdalen heeft dat vandaag besloten.

Herbestemmen niet mogelijk
Volgens het college is er geen realistische mogelijkheid tot herbestemming van het uit 1905-1909 stammende klooster. Hiermee komt een einde aan een al jaren slepend bestuurlijk conflict tussen de stichting Maharishi European Research University (MERU), eigenaar van het kloostercomplex, en de gemeente Roerdalen in Midden-Limburg.

Politieke beroering
De beslissing van de Roerdalense wethouder Jan Teuwen (Praktische Politiek) om sloop van het rijksmonument Sankt Ludwig toe te staan, zal in Limburg tot politieke beroering leiden. SP en GroenLinks in Limburg zijn fel gekant tegen sloop van het klooster, andere partijen minder. VVD-Statenlid en wethouder in Roermond Jos van Rey pleit al jaren met oud burgemeester van Roerdalen Ricardo Offermans voor sloop. CDA-fractievoorzitter in de Staten van Limburg Martijn van Helvert begrijpt dat de sloopvergunning door Roerdalen is afgegeven. Hij zegt: ‘Als er geen herbestemming mogelijk is, dan moet je afscheid kunnen nemen van het monument. De gemeente heeft geen partij kunnen vinden met een geloofwaardige business case. Als niemand het kan betalen, dan houdt het op. Het is nu een ouwe troep en vies.’

Schade niet herstellen
De sloopvergunnig komt net op tijd voor de MERU-stichting. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State begin dit jaar, diende de Maharishi-beweging namelijk voor 21 september de schade aan het klooster te herstellen. Deze schade was ontstaan nadat in opdracht van de Maharishi-beweging in 1998 was begonnen met de sloop van de voorbouw van het klooster. Daarvoor had Roerdalen weliswaar een sloopvergunning afgegeven, maar deze werd vervolgens geweigerd na een uitspraak van de Raad van State. Het complex was namelijk een jaar eerder op verzoek van de Heemkundevereniging Roerstreek door het ministerie van OC&W op de rijksmonumentenlijst gezet. Jaren van rechtszaken volgden, terwijl het klooster verviel en een ruïne dreigde te worden.

Maharishi Mahesh Yogi
De Maharishi-organisatie was en is niet geïnteresseerd in het door Duitse broeders gebouwde klooster in Vlodrop-Station. Geestelijk leider en grondlegger van de transcendente meditatie Maharishi Mahesh Yogi kocht het negenduizend vierkante meter grote Sankt Ludwig-klooster en de veertig hectare grond in 1984 van de staat voor 1,8 miljoen gulden. De Maharishi streek er in 1990 neer en woonde er tot zijn dood in 2008. Hij wilde het klooster afbreken omdat het volgens MERU-woordvoerder Paul Gelderloos ‘niet voldeed aan de Vedische natuurwetten. Het is niet in oostelijke richting gebouwd. Een huis mag geen deuren op het zuiden hebben of uitzicht op het westen. De oriëntatie is niet goed.’ De Maharishi-beweging heeft in de loop van de jaren woningen en een houten paleis neergezet op het terrein.

Sloopvergunning op basis van monumentenvergunning
De Maharishi-beweging heeft 14 jaar lang geprobeerd om het Sankt Ludwig-klooster van de lijst van rijksmonumenten te krijgen, om het vervolgens te kunnen afbreken. Toen dat begin dit jaar een onbegaanbare weg bleek, koos MERU ervoor om een sloopvergunning op basis van de monumentenvergunning aan te vragen. ‘Dat gebeurt zelden, maar het kan dus wel’, aldus MERU-advocaat Marcel Fruytier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rob op
Dhr. Dubbelaar geeft het al mooi weer;
"het grote stuwmeer aan leegkomende rijksmonumentale kerken"... Niet alles kan bewaard blijven dus steek jullie energie in panden die nog voor herbestemming in aanmerking komen. De MERU zal het complex nooit verkopen dus er valt niks her te bestemmen. Het klooster renoveren naar de huidige leefomstandigheden kost een vermogen. Voor dat zelfde geld heeft de MERU ook nieuwbouw wat aan al hun wensen voldoet. Dat mensen zich maar eens afvragen wat ze zelf zouden doen in zo'n situatie. Stel je koopt een huis waar je lange tijd in woont, op een gegeven moment heb je de financiën om je huis te verbouwen en al je woonwensen te realiseren. Opeens bemoeien zich andere mensen met jouw eigendom en besluiten dat het een monument wordt, opeens heb je niks meer te zeggen over je eigendom en moet je de oude zooi maar op gaan knappen omdat andere het willen behouden. Het gebouw heeft jarenlang leeg gestaan, niemand wilde het hebben. Wat denk je wat er zou gebeuren als het nu leeg zou staan in deze tijden? Herbestemming roepen de tegenstanders dan, ja op papier misschien maar iedereen weet dat dit in deze tijd onrealistisch is. Dus steek jullie energie in de panden die nog wel in aanmerking komen voor herbestemming. Hoe zit het trouwens met het klooster in Sittard?
http://www.l1.nl/nieuws/178200-stichting-blijft- …
en zo'n berichten zullen we in te toekomst nog heel veel tegenkomen. Nogmaals je kunt niet alles behouden en wat behouden kan worden kost de belastingbetaler al genoeg geld. De MERU kost de belastingbetaler geen euro, sterker nog het levert alleen maar geld op, vooral als de nieuwbouw er zou komen.
Jullie roepen ook allemaal dat dit al zolang duurt. Dit komt natuurlijk doordat jullie nu tenminste eens een tegenstander hebben die kapitaalkrachtig genoeg is om tegen deze waanzin in te gaan. Een gewone particulier hadden jullie allang kapot geprocedeerd om jullie zin door te drijven.
Door Leo Dubbelaar (secretaris Cuypersgenootschap) op
Het Cuypersgenootschap sluit zich aan bij de zienswijze van de heer Op de Kamp van het Burgercomitë. Wij zullen tegen het concept-besluit zienswijze indienen. De verwachting is dat we uiteindelijk voor de zoveelste keer in dit dossier beroep bij de rechtbank zullen aantekenen. De zaak is nog lang niet gesloten en als de Raad van State dit besluit toestaat, dan ziet er niet best uit voor het grote stuwmeer aan leegkomende rijksmonumentale kerken dat ons nog te wachten staat.
Door A.J.H. op de Kamp (Voorzitter van de Stichting Burgercomité St. Ludwig) op
Als wetenswaardige aanvulling kan ik ook nog vermelden dat zowel de gemeentelijke monumentencommissie alsook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen negatief hebben geadviseerd. Deze twee adviesorganen zijn dan ook tegen het afgeven van een sloopvergunning voor het rijksmonument St. Ludwig.

A.J.H. op de Kamp,
voorzitter van de Stichting Burgercomité St. Ludwig.
Door A.J.H. op de Kamp (Voorzitter van de Stichting Burgercomité St. Ludwig) op
Allereerst wil ik graag wijzen op enkele onduidelijkheden en onjuistheden die in het verhaal van Martijn Delaere staan :

De gemeente Roerdalen heeft slechts een concept-besluit genomen en daartegen kunnen zienswijzen worden kenbaar gemaakt. Daarna zal de gemeente een definitief besluit nemen waarbij de ingebrachte zienswijzen al dan niet worden overgenomen. De strekking van het concept-besluit, het slopen van het rijksmonument St. Ludwig, zal de gemeente Roerdalen naar verwachting natuurlijk overeind houden. Als de sloopvergunning definitief is afgegeven (rond half november 2012) dan staat altijd nog de gang naar de Rechtbank Roermond open en daarna nog naar de Raad van State in Den Haag. Deze laatste instantie zal dan pas in 2014 uitspraak doen in deze zeer lang (meer dan 16 jaar) lopende zaak.

Niet in 1998 maar op 12 september 2001 werd een deel van de voorvleugel van het rijksmonument St. Ludwig illegaal gesloopt door de eigenaar. Dit direct na de uitspraak van de Raad van State die de door de gemeente Roerdalen verleende sloopvergunning met zeer duidelijke bewoordingen had vernietigd.

De bestuurders van de gemeente Roerdalen willen al vele jaren van het voor Nederland unieke rijksmonument af. Ook VVD-er Ricardo Offermanns die van 1 juli 2003 tot 1 maart 2006 burgemeester was van de gemeente Roerdalen heeft niets nagelaten om de benodigde vergunningen te verlenen. Hiervoor schreef hij zelfs brieven aan VVD-wethouder Jos van Rey van buurgemeente Roermond die in die tijd ook voorzitter was van de VNG-commissie Monumenten en Archeologie. De heer Jos van Rey was toentertijd ook geen onbekende in politiek Den Haag. Ricardo Offermanns vroeg toen schriftelijk aan Jos van Rey of hij “via de hem bekende kanalen” iets voor de gemeente Roerdalen kon betekenen (de sloop bespoedigen en / of de monumentale status laten intrekken). Dit alles heeft tot op heden niet mogen baten.

Momenteel doet ook wethouder Jan Teuwen van Roerdalen verwoede pogingen om van het rijksmonument af te komen. Het mede door hem genomen concept-besluit werd vergezeld van een indrukwekkend aantal rapporten en onderzoeken. Om het gehele proces te begeleiden werden zelfs rechtstreeks vriendjes ingeschakeld zonder andere offertes aan te vragen bij identieke bureaus. Hier werd maar liefst € 19.000,00 gemeenschapsgeld voor uitgetrokken.

Onze stichting zal zich blijven verzetten tegen dit concept-besluit maar ook tegen de uiteindelijke definitieve sloopvergunning en zal samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en andere (landelijke) monumentenorganisaties zeker doorgaan tot aan de Raad van State, het hoogste rechtscollege in Nederland. Dit college heeft al tot twee keer toe de door de gemeente Roerdalen verstrekte sloopvergunningen vernietigd. Dit zal naar onze overtuiging zeker ook met de derde sloopvergunning op grond van de Monumentenwet 1988 gebeuren !

A.J.H. op de Kamp,
voorzitter van de Stichting Burgercomité St. Ludwig.
Door Bull (Dozer) op
Afbreken die rommelpot!
Door Gustaaf (deskundige op herbestemming en erfgoed) op
In feite wordt hiermee gelegitimeerd dat als je maar lang genoeg tegen bent elk monument geloopt mag worden. Vooral de opmerking "De gemeente heeft geen partij kunnen vinden met een geloofwaardige business case. Als niemand het kan betalen, dan houdt het op. Het is nu een ouwe troep en vies" vindt ik kenmerkend voor de kleinzierige en niet deskundige houding van de gemeente. Blijkbaar is het oordeel van vele andere deskundige geen cent waart en zijn gevoelens belangrijker. Hetzelfde was ook aan de orde bij het vernietigen van de rotsboedabeelden in Azie: cultuur is onzin, oud en vies.

Door Nobby (animal cop) op
De guru koopt voor 1,8 miljoen een pand en komt later tot de ontdekking dat er geen ramen en deuren in zitting aan de oostkant. Wat een rubbish verhaal. Ooit wel eens gehoord van de lusten en de lasten. Dat de gemeente Roerdalen worstelt met dit dossier kan ik mij goed voorstellen. Andere gemeenten krijgen hier vroeger of later ook mee te maken. Wat de wethouder van Roermond ermee te schaften heeft, ontgaat mij geheel. Maar misschien is het van nature wel een grote bemoeial. Een groot plezier kan ik hem doen. De Monumentenwet biedt dan wel bescherming maar de houding van een eigenaar niet. Die kan het laten verkrotten zodat het uiteindelijk instort en tot stof doet vergaan. Veel burgers maken zich daar dan weer druk over en dat geeft projectontwikkelaars zomaar wind in de zeilen. Bestuurders zijn altijd gevoelig voor dit type argumenten die je eigenlijk niet mag gebruiken maar wel scoren.
Door Klaas (monumentenambtenaar) op
Enige nuancering in dit artikle lijk me op zijn plaats. Als ik op de website van de gemeente kijk, betreft het nog geen definitief besluit. Vanaf vandaag ligt namelijk het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. Na de zienswijzen termijn van 6 weken moet het college nog een defintief besluit nemen. Ik kan me niet voorstellen dat de minister van OC&W bij monde van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een positief advies heeft gegeven. Zij kunnen dus nog zienswijzen indienen. Ook de heemkunde vereniging kan zienswijzen indienen. Ook kunnen ze nog bexwaar en beroep en hoger beroep aantekenen tegen het defintieve besluit. Kortom de strijd is volgens mij nog lang niet gestreden.
Door Jan Jeurissen (gepensioneerd) op
Vraag was niet meer óf, maar wanneer. Die tijd is nu gekomen. Na het sterven van Maharishi is de MERU echter mijns inziens een speelbal geworden van een paar rijke mensen die er weinig spirituele doelen op nahouden. Vanuit die optiek heeft MERU mijn inziens niets meer verloren in Roerdalen, maar dat terzijde.
Laat ze er wat moois van maken dat wellicht nog een meerwaarde biedt voor toeristisch Roerdalen.