of 64231 LinkedIn

Gemeente geeft fiat sloop klooster Maharishi

Volgens het college van de Limburgse gemeente Roerdalen is er geen realistische mogelijkheid tot herbestemming van het uit 1905-1909 stammende klooster.

Het monumentale Sankt Ludwig-klooster in Vlodrop mag van de Limburgse gemeente Roerdalen worden gesloopt. Het college van Roerdalen heeft dat vandaag besloten.

Herbestemmen niet mogelijk
Volgens het college is er geen realistische mogelijkheid tot herbestemming van het uit 1905-1909 stammende klooster. Hiermee komt een einde aan een al jaren slepend bestuurlijk conflict tussen de stichting Maharishi European Research University (MERU), eigenaar van het kloostercomplex, en de gemeente Roerdalen in Midden-Limburg.

Politieke beroering
De beslissing van de Roerdalense wethouder Jan Teuwen (Praktische Politiek) om sloop van het rijksmonument Sankt Ludwig toe te staan, zal in Limburg tot politieke beroering leiden. SP en GroenLinks in Limburg zijn fel gekant tegen sloop van het klooster, andere partijen minder. VVD-Statenlid en wethouder in Roermond Jos van Rey pleit al jaren met oud burgemeester van Roerdalen Ricardo Offermans voor sloop. CDA-fractievoorzitter in de Staten van Limburg Martijn van Helvert begrijpt dat de sloopvergunning door Roerdalen is afgegeven. Hij zegt: ‘Als er geen herbestemming mogelijk is, dan moet je afscheid kunnen nemen van het monument. De gemeente heeft geen partij kunnen vinden met een geloofwaardige business case. Als niemand het kan betalen, dan houdt het op. Het is nu een ouwe troep en vies.’

Schade niet herstellen
De sloopvergunnig komt net op tijd voor de MERU-stichting. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State begin dit jaar, diende de Maharishi-beweging namelijk voor 21 september de schade aan het klooster te herstellen. Deze schade was ontstaan nadat in opdracht van de Maharishi-beweging in 1998 was begonnen met de sloop van de voorbouw van het klooster. Daarvoor had Roerdalen weliswaar een sloopvergunning afgegeven, maar deze werd vervolgens geweigerd na een uitspraak van de Raad van State. Het complex was namelijk een jaar eerder op verzoek van de Heemkundevereniging Roerstreek door het ministerie van OC&W op de rijksmonumentenlijst gezet. Jaren van rechtszaken volgden, terwijl het klooster verviel en een ruïne dreigde te worden.

Maharishi Mahesh Yogi
De Maharishi-organisatie was en is niet geïnteresseerd in het door Duitse broeders gebouwde klooster in Vlodrop-Station. Geestelijk leider en grondlegger van de transcendente meditatie Maharishi Mahesh Yogi kocht het negenduizend vierkante meter grote Sankt Ludwig-klooster en de veertig hectare grond in 1984 van de staat voor 1,8 miljoen gulden. De Maharishi streek er in 1990 neer en woonde er tot zijn dood in 2008. Hij wilde het klooster afbreken omdat het volgens MERU-woordvoerder Paul Gelderloos ‘niet voldeed aan de Vedische natuurwetten. Het is niet in oostelijke richting gebouwd. Een huis mag geen deuren op het zuiden hebben of uitzicht op het westen. De oriëntatie is niet goed.’ De Maharishi-beweging heeft in de loop van de jaren woningen en een houten paleis neergezet op het terrein.

Sloopvergunning op basis van monumentenvergunning
De Maharishi-beweging heeft 14 jaar lang geprobeerd om het Sankt Ludwig-klooster van de lijst van rijksmonumenten te krijgen, om het vervolgens te kunnen afbreken. Toen dat begin dit jaar een onbegaanbare weg bleek, koos MERU ervoor om een sloopvergunning op basis van de monumentenvergunning aan te vragen. ‘Dat gebeurt zelden, maar het kan dus wel’, aldus MERU-advocaat Marcel Fruytier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kay op
Negatieve emoties leiden naar een cultuur van verhuftering.
In verschillende media zijn voorbeelden te vinden, door tegenstanders van de sloop van college st Ludwig, van het oproepen en het herhalen van onderbuik gevoelens, hele en halve onwaarheden. Soms is dat met naam en toenaam, soms onder pseudoniem, vaak anoniem. Via weblogs, chats, ingezonden brieven vind je vaak onderbuik gevoelens zoals verdachtmakingen, laster, vreemdelingenhaat en racisme, haatzaaierij, stigmatiseringen, stereotyperingen, huftertaal, beledigen, leugens, bangmakerij, roddel en achterklap. Kenmerk van deze onderbuik gevoelens is dat ze niets met de zaak, “tegen sloop”, van doen hebben maar alles met stemming makerij. Een van die op grove emoties gebaseerde diepte punten is een ingezonden stukje op de website van het Dagblad de Limburger. Anoniem; “Ik ben voor de harde aanpak. Niet luisteren? Allemaal een schot door de knieën. Eens kijken hoe snel dat buitenlandse tuig geld weet te vinden”. Alle gezichtsbepalende tegenstanders van sloop doen min of meer mee aan de verhuftering van de samenleving.
Door Kay op
Van de tegenstanders van de sloop van st Ludwig, mag Nederland een openluchtmuseum worden. Een dode cultuur die verstard is in conservatief-regressieve sentimenten. Een lege cultuur zonder levensenergie. Nederland heeft in dat museum alleen een verleden om op terug te vallen, die door zeer weinige met alle middelen verdedigt wordt. De linkse politiek steunt dit en weigeren om hun acties te koppelen aan inhoud en feiten. De acties van (politieke) tegenstanders van sloop zijn verworden tot een monster zonder visie en inhoud. De gedachte achter dit monster is, als we maar actie voeren dan hebben we reden om te overleven. Als je ideeën op zijn, als je zoekt naar een bestaansrecht, actie voeren over de ruggen van mensen en een organisatie, is het de hoogste tijd je te bezinnen, “over wat we maken van onze samenleving”. Sommige mensen willen dat we afglijden naar een samenleving met semi-despotische bestuursvorm.
Door Kay op
Onder de tegenstanders van sloop bevinden zich het ultra rechtse Limburgse Storm front en zeer fundamentalistische Christenen die geen ander doel en motief hebben dan anders bewusten en denkenden te bestrijden. Een van de oprichters van het burgercommité heeft contact gezocht met de bisschop van Aken en een Amerikaanse fundamentalistische organisatie die tot doel heeft gesteld om organisaties als de st. MERU te bestrijden. Discriminatie en racisme speelt een rol in deze zaak.
Door Kay op
Of het gebouw van cultuur historische waarde zou zijn is nog nooit een oordeel geveld. De procedures zijn over andere zaken gegaan. Dat dit gebouw op de monumenten lijst staat is nog geen waarde oordeel over het gebouw. In het recente verleden kon men met een vodje papier een monument aanwijzen. Er werd nooit kritisch gekeken naar de werkelijke waarde van zo’n gebouw. Het was een bureaucratische maatregel, en geen inhoudelijke. Dit gebouw is op de monumentenlijst gekomen door een snel procedure. De reden om het op de monumentenlijst te zetten was om het als een van de vijf meest eminent monumentale gebouwen van Nederland aan te merken, anders was het nooit op de monumenten lijst terecht gekomen. Er zijn in Limburg 15 van dit zelfde type gebouwen. Het gebouw is onder valse voorwendsels en door middel van het scheppen van geschiedvervalsing op de monumenten lijst gezet. De linkse politiek heeft de zaak gepolitiseerd en uitgebuit voor eigen belang.
Door J Derckxx (adm) op
Typisch, waar de Raad van State verbiedt op straffe van boete wordt door de gemeente, een lagere instantie, opnieuw tegen de draad in de voorlopige vergunning gegeven om zo de boete te ontlopen. MERU kan ongestraft de wet overtreden, in samenwerking met notabene de gemeente. Echt VVD-waardig. Verminder de overheid en we kunnen nog meer aanrotzooien. De RvS zal ook dit weer terugfluiten, zij laten niet over zich lopen.
Door Jan (technisch medewerker) op
Deze gang van zaken doet denken aan die in Bergen op Zoom, mbt het Juvenaat-gebouw (ook uit 1903) aan de Antwerpse-straatweg werd in 1993 afgebroken, nadat het door vandalisme niet meer voor andere doeleinden bruikbaar was geworden.
Door J.H. Biermans (Oud-inwoner van Herkenbosch (gemeente Roerdalen)) op
Enige tijd geleden heb ik deelgenomen aan een rondleiding op het terrein van de MERU (Maharishi European Research University). Tijdens een 1,5 uur durende rondleiding werd verteld wat de MERU zoals doet en wat de toekomstplannen zijn. Toekomstplannen waarbij het rijksmonument St. Ludwig dient te verdwijnen.

Er werden ook voorbeelden getoond van gebouwen gerealiseerd naar Vedische Architectuur.
Wat mij (gezien mijn technische achtergrond) direct opviel was het (inferieure) materiaalgebruik, de slechte detaillering en het gebruik van heel veel losse airco’s die op alle mogelijke plekken (op het dak, naast de gebouwen op de grond etc.) waren geplaatst. Dit duidt er duidelijk op dat er toch iets goed mis is met het binnenklimaat van deze “Vedische” gebouwen.

Ook het onderhoud van diverse gebouwen en van het terrein zelf liet te wensen over en op sommige witte gebouwen was al duidelijk een groene aanslag te zien. Dit is natuurlijk te verwachten als in een zo bosrijke omgeving als het Nationaal Park “De Meinweg” wordt gebouwd.

Ik was niet echt onder de indruk van de gepresenteerde toekomstplannen en ik vond dat het plan niet was afgestemd om de direct omliggende natuurlijke omgeving. Dit geldt voor de situering, de vormgeving en het materiaal- en kleurgebruik. Hoe zoiets kan worden goedgekeurd door een welstandscommissie is mij onduidelijk zeker ook in relatie tot het rijksmonument St. Ludwig.

Dan is het voormalig College Sankt Ludwig in zijn positionering en verschijningsvorm toch veel beter afgestemd op de directe omgeving. De verschijningsvorm van dit rijksmonument is duidelijk afgestemd op het bestaande landschap terwijl het nieuwbouwplan van de MERU de gegeven natuurlijke omgeving ontkent en door mij werd ervaren als een vreemde eend in de bijt !
Door Rob op
Ik lees hieronder dat het klooster allang een prachtige attractie had kunnen worden. Volgens mij zeggen mijn onderstaande voorbeelden al genoeg. Het is gewoon onrealistisch om te denken dat er in deze tijden een concern zal zijn wat 50 tot 80 miljoen in zo’n complex wil/kan steken. Daarbij wordt ook aan het feit voorbij gegaan dat de MERU het complex niet zal verkopen omdat er natuurlijk al een gedeelte van de nieuwbouw staat en mensen er met plezier wonen.
Als de MERU het klooster had gekocht toen het al een monument was dan was dit ook een heel andere discussie geweest maar de MERU kocht het gebouw zonder monumentale status (nota bene nog wel van de staat) Als het zo’n bijzonder gebouw is dan had de staat het niet moeten verkopen of onder bepaalde voorwaarden moeten verkopen.
Een particulier opzadelen met de problemen daar zijn we goed in hier in Nederland. Nogmaals, zie mijn voorbeelden in de andere reactie. Deze zijn her te bestemmen en dat lukt al niet maar daar lees je maar weinig over in de media want dat is niet interessant genoeg. Mochten deze gebouwen verdwijnen dan lees je daar een klein artikel over en geen haan die er verder naar kraait. De MERU is een vreemde eend in de bijt en dat doet het goed in de media dus een groot gedeelte is ook gewoon een hetze tegen de MERU. Zie de website van stichting Burgercomité, waarom moet daar een link staan naar de website van “David wants to fly”??? Waar de MERU zich mee bezighoud draagt toch op geen enkele wijze bij aan deze discussie. Of het nou Pietje of klaasje is die het klooster wil slopen, dat zou geen verschil mogen uitmaken.
Door Vladimir Stissi op
Dit is een wel erg eenzijdig en misleidend artikel. Zoals in de andere reacties al blijkt is MERU, ondersteund door de gemeente, al 16 jaar bezig sloop vergund te krijgen, en is elke procedure in die richting tot op heden grandioos verloren. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat het deze keer anders zal gaan, omdat de feiten en omstandigheden niet veranderd zijn. Dat het gebouw er nu zo ellendig uitziet komt door de moedwillige verwaarlozing en illegale sloopwerkzaamheden door MERU. Waarom zouden die beloond moeten worden voor hun eigen inschattingsfouten? En als de gemeente 16 jaar geleden de zaken anders had aangepakt, was het oude klooster ongetwijfeld allang een prachtige attractie (hotel, conferentiecentrum?) geworden, en had de belastingbetaler en MERU tonnen proceskosten e.d. bespaard. Gelukkig kan dat allemaal nog steeds.