of 63606 LinkedIn

Geld voor nieuwe energie

Om investeringen in nog niet volwassen deelmarkten binnen de energietransitie te stimuleren, stelt het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) tijdelijk een bedrag van 100 miljoen euro aan risicodragend ­vermogen beschikbaar.

Om investeringen in nog niet volwassen deelmarkten binnen de energietransitie te stimuleren, stelt het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) tijdelijk een bedrag van 100 miljoen euro aan risicodragend ­vermogen beschikbaar. 

Met deze Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF) moeten ­projecten op het gebied van geothermie, energiebesparing, energieopslag en ­biomassa makkelijker van de grond kunnen worden getild. Voor financieringen vanuit de ETFF wordt vanaf 1 augustus maximaal 80 miljoen euro aan overheids­garantie verstrekt. De BNG Bank wordt verantwoordelijk voor de ­achtergestelde ETFF-leningen.

 

Complex

Om te voldoen aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs, het Ener­gie­akkoord en de Energieagenda is een ­verregaande verduurzaming van de Nederlandse economie nodig. De afgelopen jaren is gebleken dat de financiering hiervan op een aantal terreinen achterblijft. Investeringsprojecten in nieuwe energie blijken vaak complex en zijn omgeven met veel onzekerheid. Bijvoorbeeld vanwege de nieuwheid van de gebruikte technologie (bij geothermie of ­biomassa) of de lange terugverdientijden van de investeringen (warmtenetten).

 

De ETFF brengt door de verstrekking van ­risicodragend vermogen de risico's voor ­private ­financiers terug.
De initiatiefnemers hopen dat de ETFF zo de hefboom wordt waarmee projecten die voorheen niet financierbaar waren, nu wél kunnen gerealiseerd kunnen worden. De regeling loopt tot het einde van dit jaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.