of 60220 LinkedIn

Geld voor duurzaam clubhuis

Goed nieuws voor gemeenten waar volgend jaar de verbouwing van een clubhuis of sportveld op de planning staat. Sportstichtingen en -verenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van een nieuwe subsidieregeling. In 2016 is zes miljoen euro beschikbaar.

Goed nieuws voor gemeenten waar volgend jaar de verbouwing van een clubhuis of sportveld op de planning staat. Sportstichtingen en -verenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van een nieuwe subsidieregeling. In 2016 is zes miljoen euro beschikbaar.

De subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties is bedoeld om het potentieel aan energiebesparing bij sportclubs te benutten. Daar is in de meeste gemeenten nog wel winst te behalen; veel sportaccommodaties zijn verouderd en ruimte om te investeren was schaars de laatste jaren. Met de regeling kan een aanzienlijk gat in een verbouwingsbegroting worden gedicht: er is maximaal 125.000 euro subsidie per aanvrager per jaar te krijgen. Het gaat dan om investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Er zijn wel voorwaarden. Voor stichtingen geldt dat zij eigenaar moeten zijn van (een deel van) een sportaccommodatie, die bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging. Sportverenigingen die een aanvraag willen dien, moeten lid zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond.

De hoogte van de subsidie is een percentage van de subsidiabele kosten. Dat zijn kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Omdat rekening wordt gehouden met btw-plicht, kunnen sportverenigingen 30 procent subsidie aanvragen en sportstichtingen 15 procent.

De aanvraag verloopt digitaal via eLoket, het elektronische loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.