of 63428 LinkedIn

Geen plus op salaris nieuwe Floriade-directeur

De Floriade B.V., waar de gemeente Almere de enige aandeelhouder van is, krijgt een tweede directeur, maar het salaris moet binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen zonder de 70.000 euro extra voor het eerste jaar. Dat heeft de gemeenteraad vorige week besloten. In die vergadering werd ook de deelname van de organisator van het WK-voetbal Qatar aan de Floriade aan de kaak gesteld.

De Floriade B.V., waar de gemeente Almere de enige aandeelhouder van is, krijgt een tweede directeur, maar het salaris moet binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen zonder de 70.000 euro extra voor het eerste jaar. Dat heeft de gemeenteraad vorige week besloten. In die vergadering werd ook de deelname van WK voetbalorganisator Qatar aan de Floriade aan de kaak gesteld.

Geen uitzonderingsmogelijkheden WNT
Bij de aanstelling van een nieuwe directeur in de Floriade B.V. wordt het salaris vastgesteld op maximaal 100 procent van het basisbedrag, zoals vastgesteld in de WNT, en wordt geen gebruik gemaakt van uitzonderingsmogelijkheden voor het eerste jaar en geen bonusregeling opgenomen in de arbeidsvoorwaarden. Een motie van deze strekking heeft de Almeerse gemeenteraad eind vorige week aangenomen. Eerder was commotie ontstaan over de topsalarissen van de twee directeuren. Het aanstaande vertrek van directeur Pieter Cloo maakte de weg vrij om voor nieuwe directieleden nieuwe voorwaarden te stellen.

Maximaal 209.000 euro
Hoewel niet alle partijen het eens waren met de bewoordingen van motie die Partij voor de Dieren, PVV en Respect Almere hadden ingediend, kon de raad zich wel vinden in de opdracht aan het college en werd de motie op 2 van de 45 stemmen na unaniem aangenomen. Ook bij coalitiepartijen leeft het idee dat voor het jaarsalaris van maximaal 209.000 euro een directeur moet kunnen worden gevonden die sponsors voor de Floriade kan binnenhalen. Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) had tijdens de vorige raadsbehandeling al aangegeven dat de Raad van Commissarissen uit de voeten kon met een oproep om de plus van 70.000 euro in het eerste jaar niet uit te keren.

Coalitie wil niet één Floriade-directeur 
De motie van hoofdindiener PvdA om nog meer geld te besparen en maar met één directeur verder te gaan werd de vorige keer al ontraden door Hoek, aangezien echt een tweede directeur nodig zou zijn om contacten te onderhouden en sponsors binnen te halen. Volgens de PvdA kon dat werk ook wel worden gedaan door het negenkoppige managementteam. Coalitiepartijen spraken vervolgens onder meer over ‘onderschatting van het werk’ (GL) en ‘verleidelijk, maar een te groot risico’ (D66) en de motie werd dan ook met 20 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.

'Naar gegeven'
‘Een naar gegeven’ noemt wethouder Hoek het dat er veel mensen overlijden en gewond raken bij de bouw van de stadions voor het WK Voetbal in Qatar. Vorige week maakte The Guardian bekend dat er in Qatar 6500 arbeiders zijn overleden als gevolg van die bouw. Vervolgens nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen geen regeringsafvaardiging naar het WK te sturen. De PVV zag in de kwestie aanleiding om vragen te stellen over de wenselijkheid van de deelname van Qatar aan de Floriade, dat in 2022 kort voor het WK zal plaatsvinden en daarmee ook in de aandacht zal staan.

Qatar niet ontvangen
Sterker nog, Qatar organiseert zelf een wereldtuinbouwtentoonstelling kort na de Floriade en zou de gemeente Almere daarvoor een miljoenenschadeloosstelling hebben betaald. De PVV wil niet dat Annemarie Jorritsma als commissaris-generaal van de Floriade onder deze omstandigheden een Qatar-delegatie ontvangt in Almere. Wethouder Hoek zegt in reactie op de vragen van de PVV dat Almere zich tien jaar geleden nu eenmaal heeft opgeworpen om de Floriade te gaan organiseren. Landen worden daarvoor uitgenodigd door de Staat der Nederlanden, het rijk, niet door de gemeente. ‘En wij gaan ook niet over de rol van de commissaris-generaal.’

Geld Qatar niet voor gemeente
Het geld van Qatar is ook niet naar de gemeente gegaan, maar het land heeft geld uitgetrokken om te exposeren op de Floriade en voor een fonds voor landen die zelf niet over middelen beschikken om deel te nemen aan de Floriade. Daarnaast bekostigen zij de Nederlandse deelname aan de tentoonstelling in Qatar, legt Hoek uit. PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk kan zich niet voorstellen dat het college het gewenst vindt dat een vertegenwoordiger van Qatar straks in Almere staat met de commissaris-generaal en de Almeerse burgemeester. ‘Daar gaat het om. Wil je daarmee worden geconfronteerd?’

PVV: motie geen Almeerse vertegenwoordiger
Willy-Anne van der Heijden (GL) wijst erop dat ook Myanmar op de lijst van uitgenodigde landen staat. ‘De vraag is: moet je je laten leiden door politiek of niet?’ Ze vindt dat je dan in discussies terechtkomt, waarin je heel veel landen zou moeten buitensluiten. ‘En dan houd je helemaal niks meer over aan je Floriade, dus ik zit er anders in.’ De Tweede Kamer vond het niet lastig om geen vertegenwoordiger van de regering naar het WK Voetbal in Qatar te sturen, merkt Van Dijk op. Hij overweegt een motie in te dienen om in ieder geval geen Almeerse vertegenwoordiger de delegatie uit Qatar te ontvangen bij de Floriade. ‘Dat moet mevrouw Jorritsma dan maar doen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.