of 59250 LinkedIn

Gedeputeerde Klip stapt uit RvC Waterleidingbedrijf

Reden voor het opstappen is dat Klip het niet eens is met de beslissing om Dierenpark Emmen een hypotheek te vestigen op erfpachtgronden van de WMD.

De Drentse gedeputeerde Tanja Klip is per direct opgestapt als president-commissaris van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). Ook dijkgraaf Alfred van Hall stapt op als commissaris.

Hypotheek
Reden voor het opstappen is dat Klip en Van Hall het niet eens zijn met een beslissing van de Raad van Commissarissen (RvC) om toestemming te geven aan Dierenpark Emmen een hypotheek te vestigen op erfpachtgronden van de WMD. Een deel van de dierentuin staat al op grond van de WMD, die voor 30 jaar in erfpacht is gegeven. Voor de bouw van het nieuwe park is meer grond nodig van de WMD. Die erfpacht wordt afgesloten voor 50 jaar.

Principieel
Klip is daar principieel tegen, laat ze vanaf haar vakantieadres weten. ‘Het is niet in het belang van WMD, niet voor het bedrijf en niet voor de continuïteit. Door dit besluit ligt de erfpacht 50 jaar bij derden. Voor die tijd ben je alle zeggenschap en alle vorm van invloed kwijt. Het is niet de taak van WMD om een hypotheek op erfpachtgronden te vestigen. Drinkwaterbelangen is de enige taak. Nu geef je de financiële garantstelling aan derden. De WMD is daar niet voor. De meerderheid van de RvC denkt er anders over, maar ik wil niet verantwoordelijk zijn voor dit besluit, dus stap ik op.’

College

Volgens bestuursadviseur Peter Grondsma heeft het college kennisgenomen van de autonome beslissing van Klip en zijn de fractievoorzitters in de Staten vrijdag geïnformeerd over haar vertrek. De provincie is voor 50 procent aandeelhouder van de WMD. Klip was door het college voorgedragen en daarna benoemd in de functie van president-commissaris. ‘Maar ze zat daar op persoonlijke titel, dus zonder last of ruggespraak.’ Volgende week bespreekt het college de opvolging. Volgens Klip is het in Drenthe gebruikelijk dat de portefeuillehouder Water zitting neemt in de RvC van de WMD, maar het zou volgens haar best kunnen dat de provincie straks 'een derde' voordraagt.

Van Hall

Dijkgraaf Alfred van Hall van Waterschap Hunze en Aa’s zat ook op persoonlijke titel in de RvC, maar 'mag niet uit de school klappen, omdat WMD een NV is'. Wel bevestigt hij dat zijn vertrek te maken heeft met de relatie tussen de WMD en het dierenpark. Overigens wijst ook Klip op de beslotenheid van de RvC-vergadering en dat ze daarover niet uit de school mag klappen. ‘Ik laat mij hierover nog juridisch voorlichten, maar ik ben graag bereid uitleg te geven aan de aandeelhouders.’

Scherp
WMD verwijst voor de woordvoering naar de RvC. Dat is waarnemend voorzitter Hans van der Laan, burgemeester van de gemeente Noordenveld. Hij noemt het vertrek van Klip en Van Hall verrassend en teleurstellend. ‘We hebben gevraagd of ze zich wilde beraden en erover na te denken. Zo erg is het besluit niet. Het is redelijk overzichtelijk. Ik vind het dan ook opvallend dat de ontslagbrief er de volgende dag al lag.’ Volgens Van der Laan geven de commissarissen toestemming om een hypotheek te vestigen op erfpachtgrond voor het dierenpark ten behoeve van de financiers die 30 miljoen in het project stoppen. ‘De grond vertegenwoordigt voor ons de waarde. Het besluit schaadt het belang van WMD niet. Een nieuwe erfpachter moet een dezelfde voorwaarden als de dierentuin.’ De RvC mag toestemming eisen voor het vestigen van een hypotheek op de gronden. ‘We mogen dat ook weigeren, maar daar moeten we dan goede redenen voor hebben. Die hebben we niet en daarom ben ik verbaasd over het standpunt en het vertrek van Klip.’

Provinciale Staten
Fractievoorzitters Annemarie Pannekoek van collegepartij VVD kon eerder maandagmiddag alleen zeggen dat ze de mededeling van het vertrek had ontvangen, maar zonder vermelding van de reden. Verder doet ze geen mededelingen. Fractievoorzitter Eddy Veenstra van de andere collegepartij PvdA zegt dat hij de reden ook nog niet scherp heeft. Hij benadrukt dat Klip op persoonlijke titel commissaris was. ‘Ze moet eerst zelf maar reageren. Wij willen volgende week wel nadere informatie, anders gaan we daarom vragen.’ Volgens Veenstra hebben meerdere partijen, waaronder het CDA, al om meer informatie gevraagd. De fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter van het CDA waren niet voor commentaar bereikbaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alida Tjoelker (Huisvrouw) op
Laten we vooral niet vergeten dat de WMD de waternota voor de dierentuin in Emmen voor 5 jaar gehalveerd heeft. Op kosten van de inwoners van Drenthe. Die op die beslissing geen enkele invloed hebben kunnen uitoefenen.

Door JW van Dalen (dominee) op
Belangrijker vraag lijkt me: Waarom heeft WMD eigenlijk zo veel grond? Of is het hebben van grond wel een taak van de WMD?

(noot aan de redactie: het was fijn geweest als de gehanteerde constructie duidelijker was vermeld. Ik hoop dat ik het goed heb begrepen. Klopt het dat de grond of beter de erpachtrechten op de grond (die door WMD aan Dierenpark in erfpacht wordt gegeven) straks wordt gebruikt als onderpand voor een aan te trekken lening voor de nieuwe investeringen in het Dierenpark?
Door r van den hoff op
Schoenmaker blijft bij je leest! Heeft deze quango niets geleerd van alle mislukte avonturen van de woningcorporaties of collega waterschappen, die liever mooie hoofdkantoren bouwen en kastelen kopen??
Respect voor bestuurders die het regentenspel niet langer willen spelen!
Door Judge (Medewerker Deelnemingen) op
Kennis van de statuten is natuurlijk noodzakelijk. Maar kennelijk mogen GS een bindende voordracht doen, waarbij het in Drenthe gebruikelijk is dat de portefeuillehouder Water zitting neemt in de RvC. In die situatie kun je volgens mij toch niet volhouden, dat de betreffende gedeputeerde daar op persoonlijke titel zit (m.i. dus functiegebonden).
Reacties lijken mij interessant, omdat dit onderwer[ ook vaak speelt binnen gemeentelijke verbonden partijen.

Door Altijd (dorst) op
Hulde voor deze 2 bestuurders (waarvan ik zeker politiek gezien) geen fan ben.
Maar dat WMD is al lang een monstrum dat alles doet wat leuk is voor de directie ten koste van hun klanten. Konden we maar kiezen uit meerdere aanbieders dan waren ze binnen 48 uur failliet. Eng clubje.