of 62812 LinkedIn

‘Gebruik kennis van waterschap in woningbouwopgave’

De waterschappen reageren positief op de toekomstgerichte crisisaanpak van het kabinet. Er komt extra geld voor de aanpak van de gevolgen van langere droogte en klimaatverandering en voor de stikstofaanpak. ‘Verstandig dat het kabinet juist in deze economische zware en onzekere tijden blijft investeren in energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.’

De waterschappen reageren positief op de toekomstgerichte crisisaanpak van het kabinet. Er komt extra geld voor de aanpak van de gevolgen van langere droogte en klimaatverandering en voor de stikstofaanpak. ‘Verstandig dat het kabinet juist in deze economische zware en onzekere tijden blijft investeren in energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.’

Investeren

Het kabinet trekt in de Miljoenennota zo’n 200 miljoen extra uit voor de droogte-aanpak en de klimaatadaptatie. Maar ook de waterschappen zelf investeren meer dan ooit, ‘ruim 1,7 miljard euro per jaar,’ zegt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. ‘Voor sterkere dijken, betere waterhuishouding en schoon water. Hiermee geven we een impuls aan de waterbouw in Nederland en dragen we eraan bij om groen uit deze crisis te komen.’

 

Samenwerking

Volgens de waterschappen kunnen de forse rijksinvesteringen in de woningbouw alleen gerealiseerd worden als de decentrale overheden inzetten op betere en efficiëntere samenwerking. De waterschappen drukken de overheden en bouwpartijen op het hart om bij die bouwopgave niet de klimaatbestendigheid uit het oog te verliezen, zodat watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes worden gemaakt.

 

Betrokken

Waterschappen moeten daarom bij die opgave nauwer betrokken blijven, vinden ze.  ‘Waar en hoe moeten die 75.000 woningen per jaar tot 2030 worden gerealiseerd, inspelend op het veranderende klimaat? Hier ligt een uitdaging van formaat, waar de kennis van het waterbeheer moet worden meegenomen. Water staat niet voor niets als ordenend principe in de Nationale Omgevingsvisie die vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Waterschappen stellen hun kennis en ervaring van regionaal waterbeheer graag beschikbaar om hierin de juiste keuzes te maken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans op
Buitengewoon jammer en een zeer gemiste kans dat ze nog bestaan, die waterschappen. Meer dan geïnstitutionaliseerd cliëntelisme is het niet. Kijk maar naar de grondwaterstanden: het is belangrijker dat een boer met een zware machine op zijn land kan, dan dat de houten heipalen van huiseigenaren wegrotten door diezelfde - te lage - gronwaterstand.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners