of 62284 LinkedIn

Gasvrijbuiters De Wolden alsnog teruggefloten

De Drentse gemeente De Wolden mag toch geen groen gas inzetten voor een nieuwbouwwijk. Dat oordeelt een gemeentelijke bezwaarcommissie na een klacht van Milieudefensie.

De Drentse gemeente De Wolden mag toch geen groen gas inzetten voor een nieuwbouwwijk. Dat oordeelt een gemeentelijke bezwaarcommissie na een klacht van Milieudefensie. 

Uitzondering
Sinds 1 juli 2018 geldt in heel Nederland een verbod op de toepassing van aardgas bij nieuwbouw.  Hierop mogen gemeenten alleen een uitzondering maken als aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang. Dat is volgens de bezwaarcommissie in De Wolden niet het geval.

Specifieke locaties
‘Het is op grond van de Gaswet alleen mogelijk om een besluit te nemen met het oog op specifieke projecten of locaties’, aldus de commissie. ‘Het op voorhand aanwijzen van (delen) van gemeenten is niet in lijn met de wet.’ De gemeente had een kans gehad als het een concreet, afgebakend project met groen gas betrof. Daar valt de generieke gebiedsaanwijzing van De Wolden niet onder.


Pragmatische redenen
Uw besluit lijkt ook vooral ingegeven door pragmatische en bestuurlijke redenen’, schrijft de commissie. ‘U wilt eigenaren van nieuwe en bestaande woningen in die zin gelijk behandelen. Deze ongelijkheid is echter expliciet het uitgangspunt van de in de Gaswet opgenomen regeling.’

Onderscheid vermijden
De Wolden wilde met haar beleid onderscheid vermijden tussen eigenaren van bestaande woningen (die gewoon gas mogen gebruiken) en die van nieuwbouwwoningen. ‘Vooral bij inbreidingslocaties is het moeilijk uit te leggen dat een gasaansluiting voor nieuwe woningen volgens de Gaswet niet mag’, stelde de gemeente begin dit jaar.  ‘De aanwijzing van de gemeente als uitzonderingsgebied voorkomt keuzeongelijkheid.’


Beperkt inzetbaar
Milieudefensie is niet tegen de inzet van groen gas, dat duurzaam wordt opgewekt uit slib, afval van stortplaatsen en gft-afval. Maar de organisatie wil dat dit gas alleen tijdelijk wordt toegepast bij bestaande bouw. ‘Er is veel te weinig groen gas beschikbaar, dat moet je dus inzetten waar geen alternatieven zijn.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.