of 63000 LinkedIn

G40-steden hebben flinke zorgen over Klimaatakkoord

De veertig grootste steden (G40) maken zich zorgen over de rol van grote gemeenten in het uitvoeren van de klimaatmaatregelen die nu door het kabinet zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Het budget is ontoereikend, en het verbinden van klimaatmaatregelen met stedelijke vernieuwing is onduidelijk, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De veertig grootste steden (G40) maken zich zorgen over de rol van grote gemeenten in het uitvoeren van de klimaatmaatregelen die nu door het kabinet zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Het budget is ontoereikend en de verbinding van klimaatmaatregelen met stedelijke vernieuwing is onduidelijk, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Alternatieven

Nu het kabinet de richting heeft bepaald met het Klimaatakkoord, moeten de maatregelen door de provincies, en met name de gemeenten worden uitgevoerd. In regionale energiestrategieën (RES) moet worden bepaald op welke manier een regio de energietransitie gaat vormgeven en voor welke alternatieven voor het aardgas moet worden gekozen. Gemeenten hebben de zwaarste taak: zij moeten uiteindelijk de burger meenemen in een alternatief voor het verwarmen van de woning. Ook het kabinet erkent dat draagvlak en participatie van bewoners een voorwaarde is voor het slagen van de energietransitie.

 

Regierol

Maar volgens de G40 blijft veel van die regierol van gemeenten in het Klimaatakkoord onbenoemd en onuitgewerkt. Zo zijn de budgetten die beschikbaar zijn voor wijksgewijze aanpak, 150 miljoen over drie jaar, volgens de G40 onvoldoende. Bovendien willen de grote steden de energietransitie het liefst combineren met de aanpak van bijvoorbeeld achterstandswijken, zodat de maatregelen elkaar kunnen versterken. Maar volgens de G40 is daar in het akkoord niets over terug te vinden.  ‘Het lijkt er op dat het kabinet er blijvend vanuit gaat dat steden met de meest ‘gemakkelijke ’wijken starten. Dit is niet de realiteit waar de steden voor staan.’

 

Warmtenet

Ook staat er in het Klimaatakkoord te weinig over wie uiteindelijk voor de kosten moet opdraaien van het aanleggen van warmtenetten en het uiteindelijk ontmantelen van het gasnet. De steden hebben daar naar eigen zeggen juist ‘absolute duidelijkheid’ voor nodig om met de eigen bewoners tot een keuze te komen voor een wamtenet of een all-electric oplossing. Volgens de grote gemeenten moeten bewoners zelf die keuze kunnen maken. ‘Tegelijkertijd kan die keuzevrijheid op gespannen voet staan met de noodzaak om collectiviteit af te dwingen om tot betaalbare oplossingen te komen. Dit zien wij niet terug in de kabinetsreactie.’

 

Corporaties

In de scenario’s voor de transitie van de bestaande woonvoorraad is een grote rol voorzien voor de wooncorporaties, de grootste huisbazen van Nederland. Beleidsmakers verwachten dat zij de startmotor zullen worden van de energietransitie. Maar volgens de steden is ook daar het bedachte budget volstrekt ontoereikend. Net als de corporaties zelf vragen ze om de Verhuurdersheffing af te schaffen en de corporaties dat geld te laten investeren in duurzame maatregelen.

 

Samenwerking

Als laatste wijzen de steden erop dat het grondgebied van hun gemeente vaak te klein is om in de energiebehoefte van de eigen bevolking te voorzien. Er is immers minder plaats voor windmolens of zonneparken. In de RES-regio’s is afgesproken dat daarvoor wordt samengewerkt met de andere gemeenten binnen de regio, dus dat andere gemeenten meer energiemaatregelen nemen dan ze voor de eigen bevolking nodig hebben. Maar dat blijkt in de praktijk erg lastig, stellen de steden. Ze pleiten ervoor een nationale publiekscampagne te starten om het draagvlak onder de burgers van de steden en de andere gemeenten te vergroten door erop te wijzen dat gemeenten samen voor de opgave staan en elkaar moeten ondersteunen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Petra op

Wat fijn om te kunnen constateren dat er hier nog enkele gelijkgestemden zijn!

Ik ben tegen het klimaatakkoord maar wel vóór stoppen met fossiel zodra het kan.

Door Boris op
@DB iets met spijker en kop.

Klimaat is een epidemische gekte. Patienten zijn helemaal van de leg, niet meer in staat om logisch te redeneren of gezond verstand te gebruiken, en dat zonder zicht op genezing.
Door Nuchter op
Beste @Henk Daalder. Er ligt inderdaad een elektriciteitsnetwerk. Maar iedereen is het daar al lang over eens dat dit volstrekt onvoldoende is om alle elektriciteit te transporteren als we volledig overgaan op deze vorm van energie. Dus of investeren of ook bijvoorbeeld warmtenetten gebruiken. Timesharing... leuk bedacht. Dan ga jij je elektrische kacheltje 's nachts aanzetten en de rest van de buurt 's avonds :).
Door Henk Daalder, Pak de Wind op
De G40 zijn lekker arrogante gemeentes, maar nu hebben ze de buren nodig. AAUW.

Dus gun de buurgemeentes met ruimte, het voordeel van salderen. En een kavel windpark per huis in landelijke gemeentes.
Van het gas af voro de helft van de kosten van aardgas, met een elektrische CV-ketel, en zonder dure verbouwing

Gemeentes gaan er klakkeloos van uit dat ze warmtenetten moeten aanleggen. Maar die zijn overbodig. Er licht al een stroom net, benut dat beter, met timesharing.

Bedrijven die perse van hun afvalwarmte af willen, leggen dat net maar op eigen kosten aan.
In 99% van de gevallen zal energiebespaing goedkoper zijn.
Restwarmte gaat verdwijnen

In steden moeten de gemeentes die vele bedrijventerreinen maar benutten, kijk met google maps naar alle lege bedrijfsdaken, Een stad als Eindhoven heeft voldoende leeg bedrijfsdak om 20% van de huizen van het gas af te halen en ze 100% elektrisch te verwarmen, en als ze beginnen met de wijken van na 2005, kunnen die zo overstappen op een warmtepomp met lokale WKO
Zomerwarmte opslaan voor de winter
Een bodem warmtepomp, als het geschikt is
En de huizen waar niet zo een warmtepomp in kan, 100% elektrisch verwarmen.
Dat laatste is ook verreweg het kosten effectiefst
Want het kost alleen een elektrische CV ketel, en en kavel zonnedak op maak.
En natuurlijk salderen
Eis dat in den Haag
Zie deze petitie en laat hem tekenen
https://salderenvanstroom.petities.nl/
Door A. Willemsen op
Dan zullen er wel belemmeringen moeten worden weggenomen. Als gemeenten meer gaan investeren gaat dat ten kosten van het EMU-saldo. De btw declaraties over de investeringen zin gemaximeerd in het btw compensatiefonds en zo zijn er vast nog meer belemmeringen te bedenken. Ik hou van denken in oplossingen maar dan zijn de belemmeringen vaak de factoren die uiteindelijk doorslaggevend kunnen zijn.
Door Jeroen op
Dit thema vraagt om een landelijke integrale blik. Open minded, denkend in mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Het collectieve belang boven het lokale belang plaatsend. Kortom, weg met oogkleppen, de werkelijkheid houdt niet op bij gemeentegrenzen.
Door DB (Ambtenaar) op
Wat een ramp is dat toch, dat klimaataccoord. het heeft totaal geen enkele zin, en het kost ons kapitalen! Kan er dan helemaal niemand meer normaal denken in dit land?
Zolang 2 miljard Chinezen en een miljard Indieers en een half miljard Afrikanen doen waar ze zin in hebben op klimaatgebied, en alle regels aan hun laars lappen, hoeven wij op die postzegel die Nederland heet niet onszelf niet tot de bedelstaf te veroordelen. Doe toch eens wat rustiger aan en zorg dat iedereen wereldwijd meedoet!
We hebben verdorie het beste aardgasnet ter wereld, kan je in de toekomst ook gebuiken voor tranport van waterstof, en ga over op kernenergie, doe niet zo moeilijk! Zorg eerst eens voor een fonds of spaarpot, voordat je zulke rare, dure afspraken maakt. We hebben wel veel praatjes maar geen geld. Dat moet de burger natuurlijk weer opbrengen, alsof Nederland nog niet duur genoeg is!
Door Leo Schagen (interim man/raadslid) op
Hoe moet dat met een dubbel werelderfgoed als Beemster als Purmerend (na fusie in 2022) haar behoefte aan elektriciteit niet kan dekken met zon en wind? De omliggende gemeenten zoals Waterland, Edam/Volendam en Wormerland houden ook de deur dicht.
Door Hans (afdelingsmanager) op
U denkt, hoop ik, toch niet dat wij in Edam/Volendam windmolens en zonneparken voor Amsterdam gaan accomoderen? Geen enkele kans!