of 59345 LinkedIn

Fusie natuurclubs kost 1500 banen

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen moeten op regionaal niveau samen gaan werken in zogeheten Erfgoed Huizen.
13 reacties

De grote natuurorganisaties moeten in de regio gaan samenwerken in één organisatie. Daardoor verdwijnen 1500 van de 5000 voltijdbanen in de natuursector.

Bezuinigen

Dat stelt directeur Guido van Woerkom van de ANWB in een plan dat hij maandag presenteert en in een interview in dagblad Trouw al uit de doeken doet. De reorganisatie is volgens hem nodig, omdat de kosten in de sector te hoog zijn en de doelen van natuurorganisaties elkaar grotendeels overlappen. Doordat veel subsidies zijn geschrapt, moeten natuurorganisaties bezuinigen. Personeel is voor hen een grote kostenpost, concludeert Van Woerkom.

Erfgoed Huizen
Wat hem betreft, gaan om te beginnen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen op regionaal niveau samen in zogeheten Erfgoed Huizen. Later kunnen andere organisaties zich aansluiten. De natuurclubs kunnen als organisatie blijven bestaan, maar in de natuur zien de bezoekers straks bordjes met één logo. ,,Zeg nou zelf: het zal een wandelaar toch worst wezen of hij door het terrein van Staatsbosbeheer loopt of dat van Natuurmonumenten? Als die natuur maar een beetje netjes wordt onderhouden en hij er maar kan recreëren'', meent Van Woerkom.

Harten van mensen
,,Ik denk dat we de natuur weer moeten terugbrengen in de harten van mensen'', stelt hij. Volgens de ANWB-directeur is de natuur institutioneel, technocratisch en juridisch geworden. ,,Het wordt tijd dat de organisaties loskomen van de melkkoe van de overheid.''

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door uza (x) op
Kost 1500 banen? Bespaart 1500 banen, zal zijn bedoeld. Natuurbehoud heeft toch niet als doel om de werkgelegenheid te verbeteren.
Door Hans Oldenhof (Adviseur) op
Op zich heeft Van Woerkom gelijk. Maar zijn idee is bepaald niet uniek. Zoals wel vaker met de ANWB, is ook dit idee "gejat". Het zou de ANWB sieren wanneer zij eens ophoudt met de maatschappij betuttelend toe te spreken en zelf met originele ideeen komt. Deze manier van werken is eenvoudigweg erg goedkoop.
Door Piet (consultant) op
RA, het gaat over efficiente besteding van belastinggeld. En zo'n ondersmaatse asfalt reactie gaat inderdaad nergens over. Is beneden peil, niet konstruktief.
WIERSMA, elke (grote) maatschappelijke organisatie heeft inspraak bij natuurgebieden. De ANWB draagt ook bij. Kortom van Woerkom is gewoon goed bezig en zijn eigen huis is in deze irrelevant!
Door Ra op
Het is niet te hopen dat de Eerste Nederlandse Asfaltbond de zaakjes op orde heeft, dan blijft er namelijk weinig natuur over.
Waar gaat dit over.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Op zichzelf heeft Van Woerkom natuurlijk wel gelijk als hij aangeeft dat de natuurorganisaties nogal versnipperd bezig zijn. Daardoor is er in die functie de nodige overlap en overhead. Er zijn hier dus wel wat synergievoordelen te behalen.
Overigens vraag ik mij wel af wat het belang is van de ANWB om dit punt zo nadrukkelijk in de publiciteit te brengen. Heeft hij zijn eigen huis al in orde?
Door Piet (consultant) op
DE JONG + SIETSMA, Geachte heren.
Mijnheer DE JONG wordt tegenwoordig (surrogaat) natuur aangelegd om recreatie bedrijven goed te laten draaien? Hoeveel recreatie bedrijven zijn er bij het Lauwersmeer en bij de Oostvaardersplassen, of bij de Eilandspolder. Moet ik nog verder gaan?
Mijnheer SIETSMA. Wat een vooringenomenheid dat milieubelasting mij niet zou boeien. Maar het milieu wordt niet zo zwaar belast. Immers mensen reizen wel naar de zon ( inderdaad zwaar milieubelastend) maar maken niet de korte reisjes hier naar surrogaat natuur ( die hier overigens meest ontoegangkelijk is). De echte aantallen bezoekers zijn uiterst minimaal, vooral in relatie tot het Overheidsgeld dat er in natuur gestoken wordt.Feitelijk is U zelfs van mening dat we niet alles vanuit oogpunt van "NUT"moeten bekijken! Tja inderdaad bij zo'n uitgangspunt stopt iedere redenatie van (besteding van Overheidsgeld). U verschuilt zich slechts achter "vele motieven" voor natuur en landschap, overigens notabene zonder ook maar 1 motief te noemen. U pleit er zelfs voor dat vele organisaties elkaar kunnen en mogen overlappen. Sorry maar U bewijst hiermee inderdaad ondubbelzinnig dat U geen benul van geld heeft en van afwegingen van nutsdoeleinden. Verkwisting mag voor natuur is kennelijk alles geheiligd! Dat dacht ene Volkert G enige tijd geleden ook al. Kortom De zoveelste die gewoon aan bescherming van het eigen baantje denkt! U komt zelfs niet toe aan enige afweging van prioriteitsstelling t.o.v. zorg, kanker etc. Ziet U door het bos de bomen nog wel??
Door Hans Sietsma op
1. Wat een onzalige gedachte van meneer Van Woerkom. Er zijn in het maatschappelijk verkeer veel organisaties waarvan de doelen elkaar overlappen. Dat vinden we in dit land heel goed, dat het 'marktwerking': een beetje concurrentie kan geen kwaad zeggen we dan. Een beetje meer onderbouwing van nut en noodzaak en vooral van beoogde opbrengsten zou dus wel mogen. Allemaal aparte provinciale clubs zou wel eens heel slecht kunnen zijn voor het onderhoud van de benodigde expertise en leidt ongetwijfeld tot een nieuw 'landelijk natuur-overleg' met alle bureaucratie van dien. Van de regen in de drup kom je dan.
2. Wat een idiote redenering van meneer van Woerkom dat natuur 'netjes onderhouden ;'moet worden en alleen voor onze recreatie dient. De wereld als pretpark, bent u nou helemaal gek geworden. Er zijn vele motieven en gewaardeerde doelen voor natuur- en landschapsbeheer, niet alleen recreatie.
3. @Piet: ook in Nederland is natuurbescherming nodig om bepaalde soorten of landschapstypen die alleen of hoofdzakelijk hier voor komen te beschermen. Als we alles alleen uit een nutsoogpunt bekijken is er binnenkort in die verre landen ook geen natuur meer om naar toe te reizen. Scheelt wel een hoop milieukosten natuurlijk, maar ik vrees dat u dat ook niet boeit.
Door Ruud de Jong (hoofd landelijk gebied) op
Heeft meneer Piet de consultant wel door hoeveel geld er in natuur om gaat in Nederland. Ik denk ca miljard waarvan ca 450 miljoen van de overheden. Voor zorg enzo hebben we het over ongeveer 70 miljard. Uit onderzoek blijkt dat recreatiebedrijven voor beleving vele malen meer omgezet wordt en dat het ook nog gezond is.
Door alice (juridisch adviseur) op
beste meneer Van Woerkom, wat vreselijk om de natuur 'netjes te onderhouden'. Dat is zo'n spic en span gedachte van een nederlander. Natuur moet je natuur laten en dat heeft een intrinsieke waarde waar wij als mensen alleen maar een heel klein beetje verstand van hebben. Natuur hoort bij onze aarde anders kunnen we allemaal niet bestaan. Heb respect en ga het vooral niet 'netjes' maken
Door Piet (consultant) op
Geachte mijnheer SLOT. U geeft geen enkele motivatie voor Uw opvatting dat het van belang is om natuurgebieden in Ned te hebben! Wat ik reeds schreef, dat in diverse Natuurgebieden
(oostvaardersplassen) nauwelijks door mensen bezocht kunnen worden. In wel toegangkelijke natuurgebieden zijn de bezoekers aantallen uiterst laag. Er zijn nooit pogingen gedaan om resultten en maatschappelijk nut te kwantificeren. Overigens de "zon in ned schijnt ook weinig, Gelukkig komt niemand op de onzalige gedachte te proberen de "zon "naar Ned te halen. Als Ned "zon "willen gaan ze naar andere landen waar de "zon"van nature eer schijnt. Zo zouden mensen die echte natuur willen zien ook naar die landen kunnen gaan waar echte natuur is. Ik kan tot dusver niet anders concluderen dat het aanleggen van "kunstmatige) natuur in Ned surrogaat is van een klein groepje hobbyisten. De opp nagemaakte natuur is Ned is zo'n ontstellende druppel op de gloeiende plaat, als U deze opp vergelijkt mat de natuurgebieden in Afrika, Zuid Amerika, Australie e.d., dat de opp in Ned volstrekt lachwekkend is! Ook maakt U geen enkele afweging om meer gelden te besteden aan zorg voor ouderen, kankeronderzoek etc, etc. Kortom echt belangrijke zaken. Ik begrijp wel dat U praat vanuit Uw stedebouwkundige achtergrond! Dat is nu juist het probleem in Ned, Ambtenaren zijn vaak politicie en andersom. Zij maken voor een relatief groot deel in Ned de dienst uit!