of 58952 LinkedIn

Friese krimpregio sluit regiodeal

De regio Noordoost Friesland moet in 2025 van een krimpgebied zijn veranderd in een vitale plattelandsregio. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de regio hebben afgesproken om 50 miljoen euro te investeren.

De regio Noordoost Friesland moet in 2025 van een krimpgebied zijn veranderd in een vitale plattelandsregio. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de regio hebben afgesproken om 50 miljoen euro te investeren.

Krachtiger

Met de investering moet de leefbaarheid, de sociale structuur, de ruimtelijke kwaliteit en de natuur worden versterkt, en het toerisme worden gestimuleerd. Het moet ook een economische krachtiger regio worden: de verschillende overheden hebben de ambitie om een groei van het bruto regionaal product van 400 miljoen euro te realiseren.

 

Holwerd

Rijk, provincie en gemeenten willen dat stimuleren met betere onderwijsvoorzieningen, het ‘in de markt zetten’ van de regio en het stimuleren van bedrijvigheid en innovatie. Maar een aanzienlijk deel van het budget wordt ook gereserveerd voor Holwerd aan Zee, een project om het Noord-Friese dorp Holwerd te verbinden met de Waddenzee.

 

Poort

Om dat te realiseren willen de lokale initiatiefnemers een kanaal aanleggen vanuit de Waddenzee, en in het gebied tussen Holwerd en de dijk een groot binnenmeer aanleggen, met een haven in Holwerd. Op die manier ontstaat een regionale poort naar het waddengebied, die volgens de initiatiefnemers voor toerisme en recreatie, maar ook voor horeca, werkgelegenheid en natuurontwikkeling interessant kan zijn.

 

Besparen

Een van de grote voordelen van zo’n binnenreservoir is dat het water daarin samen met een spuigeul gebruikt kan worden om de vaargeul van de veerpont naar Ameland ‘door te spoelen’. Daarmee kan de rijksoverheid jaarlijks 2,4 miljoen euro besparen, hebben de plannenmakers berekend.

 

Slib

Over die vaarverbinding naar Ameland boog de regio zich al eerder deze week. De vaargeul van het veer zorgt al jaren voor problemen. Het kost Rijkswaterstaat jaarlijks 8 miljoen euro om de geul open te houden, maar ook de veranderlijkheid van de Waddenzee speelt de vaarverbinding parten: er komt steeds meer slib in de vaargeul.

 

Scenario's

Rijkswaterstaat, de provincie en gemeenten Ameland en Noordoost Friesland kwamen daarom onlangs met drie scenario’s. Bij de eerste, het behouden van de huidige vaarroute tussen Holwerd en het Amelandse Nes, blijven de kosten hoog, maar kan Holwerd aan Zee een rol spelen. Daarnaast kan de opstapplaats voor het veer ook verplaatst worden van Holwerd naar het nabijgelegen Ferwerd. De realisatiekosten daarvoor zijn hoog, maar het zou de jaarlijkse baggerkosten aanzienlijk verminderen, omdat daar de aansluiting op diepere vaargeulen beter is. Het derde scenario is een tunnel onder de Waddenzee.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet van Noort (@pietjepier) (kustcriticus ) op
Water naar de zee dragen door €50 miljoen te investeren om misschien €12.4 te besparen met het risico dat het spuikanaal zoveel sediment aanzuigt dat er veel meer gebaggerd moet worden als nu het geval is. Ook vergroot dit plan het gevaar van een watersnood en geeft het verziltingsproblemen voor de omliggende agrariërs. De aanleg van een vaste oeververbinding of een luchtkussenveerboot is dan een betere oplossing. Om het Wad te behoeden voor verdrinking is inpoldering met www.haaksezeedijk.com een andere manier om het vervoer naar Ameland te regelen.