of 58952 LinkedIn

Forse achterstand bij veilig maken huizen Groningen

Minister Kamp (Economische Zaken) wil nog eerder en beter overleg met bewoners en gemeenten om de vaart erin te houden.

Het veiliger maken van woningen in het Groningse aardbevingsgebied gaat langzamer dan gepland. De doelstelling om dit jaar drieduizend huizen te versterken wordt niet gehaald. In het eerste halfjaar waren dat er ruim vijfhonderd, de helft van wat er op de planning stond. Minister Kamp (Economische Zaken) wil nog eerder en beter overleg met bewoners en gemeenten om de vaart erin te houden.

Afstemming kost meer tijd

Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de voortgangsrapportage van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de eerste rapportage van de Commissie van Toezicht op het CVW. Volgens Kamp kost het maken van de bouwplannen en de afstemming daarover met bewoners en andere betrokken partijen meer tijd dan van te voren was ingeschat. Ook de ambitie om 1.650 woningen van woningcorporaties tegelijkertijd te versterken en te verduurzamen (nul op de meter-woningen) zorgt ervoor dat het CVW haar planning voor dit jaar naar beneden heeft moeten bijstellen. Ook de bijgestelde prognoses worden vermoedelijk niet gehaald. Een nieuwe planning komt uit de stukken niet naar voren.


Gemeenten eerder betrekken

Kamp noemt de resultaten ongewenst en zeer vervelend voor de inwoners van Groningen. “Zij hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn. Ik wil daarom dat bewoners eerder en beter betrokken worden bij de plannen voor het aanpakken van hun woning.” Op verzoek van de minister zal de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, een voorstel doen om de procedure te verbeteren. Zo moet in de toekomst eerder en meer tijd worden ingebouwd voor gesprekken met bewoners over de manier waarop hun woning wordt versterkt en eventueel verduurzaamd. Ook gemeenten worden in een eerder stadium betrokken, zodat de noodzakelijke vergunningen er op tijd zijn, meldt Kamp.

 

Schades veel sneller afgehandeld

Volgens de commissie die toezicht houdt op het Centrum Veilig Wonen is het CVW wel goed van start gegaan dit jaar. Het centrum heeft voldoende capaciteit om het werk aan te kunnen. Het voerde in de eerste helft van dit jaar ruim 8.5000 inspecties uit en ontving 15.000 schademeldingen. Waar de NAM voorheen nog zes tot zeven maanden deed over de schadeafhandeling, heeft het CVW dat binnen acht weken voor elkaar. De waardering van bewoners daarvoor is groot en hun vertrouwen in het centrum groeit, constateert de commissie die onder leiding staat van Bas Eenhoorn.

 

Gemeenten niet beknotten

De toezichtcommissie vraagt in haar eerste halfjaarlijkse rapportage nog wel aandacht voor de verhoudingen tussen lokale bestuurders en Nationaal Coördinator. Alders is deze zomer aangesteld door Kamp om regie te voeren op het overleg tussen de verschillende gemeentebestuurders en de andere betrokkenen. Het risico bestaat dat lokale overheden dit zien als beknotting van hun decentrale verantwoordelijkheden, stelt de commissie Eenhoorn. “Een gevolg kan zijn dat overheden tegenover elkaar komen te staan.” De commissie pleit voor een “goede balans tussen ieders verantwoordelijkheden” en aandacht voor “de manier van handelen en communiceren met de lokale overheden”.

 

Veiligheidsnorm

Minister Kamp maakte vandaag ook de veiligheidsnorm bekend die als uitgangspunt zal dienen bij het versterken van zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen. Met deze nieuwe norm worden huizen in Groningen op hetzelfde veiligheidsniveau gebracht als huizen in de rest van Nederland. Dit betekent een aanscherping van de veiligheidsnorm in het aardbevingsgebied bij bestaande woningen zoals die tot nu toe gold.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.