of 63082 LinkedIn

Expertteam woningbouw moet knelpunten zoeken

Het in 2018 door het rijk ingestelde Expertteam Woningbouw ‘kan nog aan belang winnen’, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief. Bijvoorbeeld door met (decentrale) overheden en marktpartijen allereerst eens in kaart te brengen wat nu precies de knelpunten zijn.

Het in 2018 door het rijk ingestelde Expertteam Woningbouw ‘kan nog aan belang winnen’, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief. Bijvoorbeeld door met (decentrale) overheden en marktpartijen allereerst eens in kaart te brengen wat nu precies de knelpunten zijn. 

In twijfel 

De Kamerbrief is een reactie op een artikel in Cobouw waarin de effectiviteit en toegevoegde waarde van het expertteam in twijfel wordt getrokken. ‘Onbekend, niet laagdrempelig genoeg, geen concrete vragen van gemeenten: het expertteam van de minister dat vastgelopen woningbouwprojecten moet versnellen, slaagt nog niet echt in zijn missie’, luidde de conclusie.

Beroep gestegen
Uit de rapportage van het expertteam over 2019 blijkt dat het aantal keren dat er een beroep op de expertise van het team is gedaan vorig jaar is gestegen: van 57 naar 67. In acht gevallen werd dankzij deze hulp een woningbouwproject vlotgetrokken. Overigens constateerde het team ook zelf dat het beter moet: ‘Ondanks deze inspanningen beklijft het gevoel dat het expertteam meer kan betekenen voor de complexe problemen waar gemeenten en andere betrokken partijen tegenaan lopen.’


Knelpunten
Ollongren wil daarom het team vragen ‘om in de komende periode een aantal (regionale) bijeenkomsten te organiseren met overheden en marktpartijen om te bespreken wat de belangrijkste knelpunten zijn waar partijen tegenaan lopen in de onderlinge samenwerking en hoe daarin te verbeteren.’

Geen formeel traject
Volgens de de minister vertellen de cijfers ook niet het hele verhaal. ‘In een aantal gevallen leidt het intakeproces al tot zodanige inzichten bij de betreffende gemeente dat het niet tot een formeel traject komt. Dat is dus niet zichtbaar in de genoemde cijfers.’

Concrete hulpvraag
Ook kost het volgens haar de nodige tijd ‘om de concrete hulpvraag van gemeenten scherp te krijgen’, alsmede ‘de aard van de problematiek, waar diverse partijen bij betrokken zijn en soms ook bestuurlijke interventies aan de orde zijn’. Ook moet worden gekeken naar ‘de voorwaarden die gelden bij inschakelen van het Expertteam om staatssteun te voorkomen’.

Vergunningen gestegen
Overigens bleek deze week uit cijfers van het CBS dat het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen in het tweede kwartaal van 2020 per saldo 8 procent hoger lag dan in die periode vorig jaar. Ook in het eerste kwartaal steeg het aantal. In het eerste halfjaar van 2019 werd de bouw zwaar getroffen door de stikstofcrisis.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers